Trigj nom Enhault

Brinjen Jehova siene Zeijen Famieljes uteneen?

Brinjen Jehova siene Zeijen Famieljes uteneen?

Nä, Jehova siene Zeijen schaufen doaropp, daut äare Famieljes un uk aundre Famieljes sikj vebungen feelen. Wie weeten, daut Gott met de Famielje dän Aunfank jemoakt haft; doawäajen es de Famielje fa ons sea väl wieet (1. Mose 2:21-24; Efeesa 3:14-15, NW). En de Schreft haft Gott Rot oppschriewen loten, waut Menschen oppe gaunze Welt aul jeholpen haft, eenen gooden Ehestaunt to haben.

Woo Jehova siene Zeijen Famieljes halpen

Wie proowen, soo goot aus mäajlich no dän Rot ut de Schreft to läwen, un daut halpt ons, bätre Ehemana, Ehefrues un Elren to woaren (Spricha 31:10-31; Efeesa 5:22 bat 6:4; 1. Timotäus 5:8). De gooda Rot ut de Schreft kaun soogoa Famieljes halpen, wua se nich aula dänselwjen Gloowen haben (1. Petrus 3:1-2). See wie mol, waut eenje jesajcht haben, nodäm daut äa Ehepoatna eent von Jehova siene Zeijen jeworden es.

  • Clauir von Brasilien vetalt: “De ieeschte sas Joa, aus wie befriet wieren, wia bie ons bloos een Jestried un wie feelden ons gaunz mootloos. Aus Ivete dan eent von Jehova siene Zeijen wort, haft see sikj sea jeendat un es väl jeduldja un leeftolja jeworden, un soo es ons Ehestaunt nich uteneen jebroaken.”

  • Agness von Sambia vetalt: “Ekj wull nich haben, daut mien Maun, Chansa, met Jehova siene Zeijen sull de Bibel studieren, wiels ekj docht, daut daut de Famielje uteneen brocht. Oba dan sie ekj enjeworden, daut ons Ehestaunt derch de Schreft mau rajcht es bäta jeworden.”

Derch ons Prädichtwoakj wies wie de Menschen, woo de Rot ut de Schreft ons halpen kaun, ...

  • dän rajchten Ehepoatna to finjen

  • fein foadich to woaren, wan eena aum Aunfank befriet es

  • sikj met de Schwieeelren fein to vestonen

  • met Jelt rajcht omtogonen

  • met strieden opptohieren

  • dän Ehepoatna togood to hoolen

  • de Kjinja rajcht opptotrakjen

Jeft daut Trubbel, wan de Ehepoatna eent von Jehova siene Zeijen woat?

Na jo, daut deit eenjemol. Biejlikj stunt aune 1998 en eenen Berecht vom Meinungsforschungsinstitut Sofres, daut 1 von jieda 20 Ehepoaren grooten Trubbel hauden, aus eent von de Poatna bie Jehova siene Zeijen biejinkj.

Jesus säd aul verut, daut deejanje, waut am nofoljden, eenjemol en de Famielje wudden Trubbel haben (Matäus 10:32-36). De Jeschichtsforscha Will Durant schreef, daut “de Christen [en daut Reemische Rikj] beschulcht worden, daut see de Famieljes uteneen brochten.” * Vondoag dän Dach woaren Jehova siene Zeijen uk eenjemol met dautselwje beschulcht. Oba es daut soo?

European Court of Human Rights

Mau rajcht daut Europäische Jerecht fa Menschenrajchten haft unjasocht, aus Jehova siene Zeijen de Famieljes uteneen brinjen. Bie een Jerechtsuadeel säden se, daut de Trubbel foaken derch de aundre en de Famielje kjemt, waut nich Jehova siene Zeijen sent, un dän Jleewenden nich de Frieheit jäwen wellen, sienen ieejnen Gloowen to haben un doano to läwen. Daut Jerecht säd uk noch: “Disen Trubbel jeft daut foaken bie soone Famieljes, wua se nich aula dänselwjen Gloowen haben, un bie Jehova siene Zeijen es daut uk soo.” * Oba soogoa dan, wan Jehova siene Zeijen vefolcht woaren, strenjen dee sikj aun, daut to doonen, waut daut en Reema 12:17-18 sajcht: “Woat junt schlajchtet aunjedonen? Tolt daut nich met schlajchtet trigj. ... Doot aules waut jie kjennen, wan daut mäajlich es, met aule Menschen Fräd to haben.”

Wuarom jleewen Jehova siene Zeijen, daut eena sikj bloos met wäm befrieen saul, waut dänselwjen Gloowen haft?

Jehova siene Zeijen rechten sikj no daut biblische Jeboot, sikj bloos met soone to befrieen, waut “uk däm Harn aunjehieren”, daut meent, waut dänselwjen Gloowen haben (1. Korinta 7:39). Dit Jeboot es ons toom gooden. Biejlikj wia aune 2010 em Journal of Marriage and Family to läsen, daut “soon Poa Lied, waut to dänselwjen Gloowen jehieren, äwareen no äaren Gloowen läwen un aun deeselwje Lieren fausthoolen”, jeweenlich eenen bätren Ehestaunt haben. *

Oba Jehova siene Zeijen woaren kjeenem tooroden, äaren Ehepoatna to veloten, wäajen dee eenen aundren Gloowen haft. De Schreft sajcht: “Wan een Brooda eene Fru haft, dee nich jleeft, un see oba wellich es, met am toop to läwen, saul hee ar nich wajch schekjen. Un wan eene Fru eenen Maun haft, dee nich jleeft, un hee oba wellich es, met ar toop to läwen, saul see äaren Maun nich wajch schekjen” (1. Korinta 7:12-13). Jehova siene Zeijen nämen dit Jeboot sea iernst.

^ Varsch 17 See Caesar and Christ, Sied 647.

^ Varsch 18 See daut Jerechtsuadeel Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, Sieden 26-27, Varsch 111.

^ Varsch 20 See Journal of Marriage and Family, Volume 72, Number 4, (August 2010), Sied 963.