Trigj nom Enhault

Woo denkjen Jehova siene Zeijen äwa de Wissenschoft?

Woo denkjen Jehova siene Zeijen äwa de Wissenschoft?

Wie achten daut, woo wiet de Wissenschoft aul veraunjekomen es, un wie jleewen uk daut, waut de Wissenschoftla rutfinjen, wan daut doa Bewies fäa jeft.

“Wissenschoft bediet, de Natua studieren un woo sikj Sachen en de Natua vehoolen un de Erkjantnis, waut eena doavon kjricht” (Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary). Wan de Schreft uk nich doaropp jeschräwen es, om Forscha uttolieren, woat ons doch doabennen toojerot, daut wie mea äwa de Natua lieren un daut brucken, waut aundre aul von de Wissenschoft rutjefungen haben. Hia mol een poa Biespels:

  • Stiernforschunk: “Kjikjt emol zeowes no de Stierns. Wäa haft dee jemoakt? Hee leit dee eent nom aundren rut, – weet wooväl doa sent – un roopt dee jieda biem Nomen” (Jesaja 40:26, De Plautdietsche Bibel).

  • Läwenslia (Biologie): Salomo “wist om de veschiedenste Beem, von de Zeeda en Libanon krakjt soo goot aus von daut Iessoppstruck, daut opp de Waunt waust. Hee räd von wille Tieren un Väajel, un von Kruptieren un Fesch” (1. Kjennichs 5:13, De Plautdietsche Bibel).

  • Doktarie: “De jesunde brucken dän Dokta nich; dän brucken mau de kranke” (Lukas 5:31, De Plautdietsche Bibel).

  • Wadaforschunk (Meteorologie): “Best du en dän Spikja jewast wua de Schnee häakjemt, ooda hast du jeseenen wua de Hoagel häakjemt, ... un wua de Oostwint äwa de Welt vespreet woat?” (Hiob 38:22-24, De Plautdietsche Bibel).

En onse Bieekja komen emma wada Artikjel rut, waut goot von de Wissenschoft räden un von daut, waut se äwa de Natua un aundret rutjefungen haben. Jehova siene Zeijen doonen äare Kjinja tooroden, daut dee sikj sellen utlieren loten, soo daut dee mea om de Welt rom an omweeten. Eenje Jehova siene Zeijen schaufen met wissenschoftelje Sachen, biejlikj Biochemie, Mathematik un Physik.

Waut de Wissenschoft nich rutfinjen kaun

Wie jleewen nich, daut de Wissenschoft aules utlajen kaun, waut de Menschen weeten wellen. * Daut jeft biejlikj Wissenschoftla, waut jewesset rutfinjen, woo de Ieedbaul jemoakt es, ooda woo ons Kjarpa krakjt schauft. Oba wuahäa es de Ieedbaul soo krakjt fa daut Läwen enjerecht? Un wuahäa schaufen aule Poat von onsen Kjarpa soo fein toop?

Wie sent ons secha, daut de Schreft de rajchte Auntwuaten fa dise Froagen haft (Psalm 139:13-15; 139:16, Reimerbibel; Jesaja 45:18). Doawäajen jleew wie, wan eena sikj well goot utlieren, dan mott eena beides to Help nämen, de Wissenschoft un de Schreft.

Eenjemol kunn daut soo loten, aus wudden de Wissenschoft un de Schreft sikj wadaspräakjen. Foaken haft daut doamet to doonen, daut de Menschen jewesse Bibelvarzh orrajcht oppjefot haben. Biejlikj lieet de Schreft nich, daut Ieed en sas Doag von 24 Stund jemoakt es (1. Mose 1:1; 2:4).

De Menschen talen uk eenje Iedeeen von Wissenschoftla fa rajcht, wua oba goanich jenuach Bewies fäa es ooda waut aundre sea bekaunde Wissenschoftla nich fa rajcht talen. Biejlikj denkjen een deel Wissenschoftla un uk aundre, daut aules en de Natua doaropp handiet, daut doa wäa es, waut sikj daut krakjt utjedocht haft, un daut daut Läwen nich eefach doavon häajekomen es, daut sikj met de Tiet irjentwaut veselfst veendat un vemieet haft.

^ Varsch 10 De oostareichischa Wissenschoftla Erwin Schrödinger, waut dän Nobel-Pries jewonnen haud, schreef, daut de Wissenschoft “grulich stell es, wan daut om daut jeit . . . waut ons werkjlich aum Hoaten licht un waut ons werkjlich wichtich es.” Un Albert Einstein säd: “Derch schlemme Erfoarungen hab wie jelieet, daut nojreblen nich toorieekjt, om de Trubbels to fiksen, waut de Menschen unjarenaunda haben.”