Trigj nom Enhault

Jleewen Jehova siene Zeijen aun Jesus?

Jleewen Jehova siene Zeijen aun Jesus?

Jo, wie jleewen aun Jesus. Hee säd: “Ekj sie de Wajch, de Woarheit un daut Läwen, kjeena kjemt nom Voda buta derch mie” (Johanes 14:6, De Plautdietsche Bibel). Wie jleewen, daut Jesus vom Himmel oppe Ieed kjeem, om aus Mensch sien volkomnet Läwen aus Leesjelt to jäwen (Matäus 20:28). Wiels hee fa ons jestorwen un vom Doot oppjestonen es, kjennen aul dee, waut aun am jleewen, noch mol eewich läwen (Johanes 3:16). Wie jleewen uk, daut Jesus nu de Kjennich von Gott sien Rikj em Himmel es un daut dit Kjennichrikj boolt oppe gaunze Ieed fa Fräd sorjen woat (Openboarunk 11:15). Oba wie weeten uk, daut Jesus säd: “De Voda es jrata aus ekj” (Johanes 14:28, De Plautdietsche Bibel). Doawäajen bäd wie Jesus nich aun un jleewen uk nich, daut hee de aulmajchtja Gott es.