Denkjt aun Lot siene Fru

De Woarnunk waut Jesus 2000 Joa trigj jeef, es nu besonda wichtich. See, woo Bieent un Gloria lieren, äare Famielje fa daut to schitzen, wuafäa Jesus woarnd.

Denkjt aun Lot siene Fru (Poat 1)

Woo kjemt eene christliche Famielje von vondoag bat doa, daut dee Gott deenen well un daut Rikjtum?

Denkjt aun Lot siene Fru (Poat 2)

Waut kaun ons von daut jeistelje auflenkjen, soo daut wie waut doonen, waut jäajen onsen Gloowen un Gott siene Jebooten es?

Denkjt aun Lot siene Fru (Poat 3)

Jesus brukt dise Jeschicht aus eene Lia fa ons. Lot siene Fru haud nich durft soon Enj haben aus daut, un daut doaf uk nich soon Enj haben met ons.