Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Eenselheiten äwa Hosea

Eenselheiten äwa Hosea

Dit Video wiest, om waut sikj daut Buak Hosea haundelt. Doa woat dietlich jemoakt, daut Jehova Metleet haft, wan wäa waut schlajchtet jedonen haft un dän daut leet es.