Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Hast du daut jewist?

Hast du daut jewist?

Wuarom kunn de Jinja Stefanus soo ruich bliewen, aus hee vefolcht wort?

STEFANUS must ver dän Huagen Rot komen. Daut wia daut hechste Jerecht en Israel un de 71 Rechta doa wieren von de majchtichste Mana en Israel. De Huaga Priesta Kaifas haud dise Rechta toopjekroacht; daut wia krakjt dee, waut dit Jerecht aul een poa Moonat ea leiden deed, aus Jesus toom Doot veuadeelt wort (Mat. 26:57, 59; Apj. 6:8-12). Aus Stefanus doa ver dän Huagen Rot wia, wieren väle sea schlajcht jesonnen äwa am un een deel faulsche Zeijen vetalden Läajes von am. Doawäajen wieren dee aula sea vewundat, aus see sagen, daut Stefanus sien Jesecht soo leet “aus een Enjeljesecht” (Apj. 6:13-15).

Wuarom kunn Stefanus en soone schwieeje Loag soo ruich bliewen? Ea Stefanus verem Jerecht jeschlapt wort, wia hee sea beschafticht en Gott sienen Deenst un de heilja Jeist jeef am väl Krauft (Apj. 6:3-7). Aus hee verem Jerecht wia, wia deeselwja heilja Jeist met am un treest am un holp am aun daut to denkjen, waut hee ea jelieet haud (Joh. 14:16). En Aposteljeschicht, Kapitel 7 sajcht daut, woo forchtloos Stefanus ver dän Huagen Rot räd. De heilja Jeist holp dän, daut hee von 20 ooda mea Städen ut de Hebräische Schreften räden kunn (Joh. 14:26). Un Stefanus wort uk jestoakjt, aus hee eene Vision sach, wua Jesus bie Gott to rajchte Haunt stunt (Apj. 7:54-56, 59-60).

Veleicht wellen se ons uk mol enenjsten ooda vefoljen (Joh. 15:20). Wan wie räajelmässich Gott sien Wuat studieren un sea beschafticht sent em Deenst fa Gott, dan woat Jehova sien Jeist met ons sennen. Dee woat ons uk halpen, daut wie bie Jäajenstaunt nich biejäwen un daut wie wieda ennalich Fräd haben (1. Pet. 4:12-14).