Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 12. ARTIKJEL FA DAUT STUDIUM

Aundre Metjefeel wiesen

Aundre Metjefeel wiesen

“Jie motten . . . metlieden haben” (1. PET. 3:8)

LEET 109 Siet junt von Hoaten goot

WAUT WIE SEENEN WOAREN *

1. Wuarom jleich wie daut, met soone Menschen toop to sennen, waut om ons bekjemmat sent, soo aus 1. Petrus 3:8 sajcht?

WIE aula sent jieren met Menschen toop, waut doarom bekjemmat sent, woo ons daut jeit un woo wie ons feelen. Dee proowen sikj en onse Städ to stalen, ooda ruttofinjen, waut wie denkjen un woo wie ons feelen. Dee woaren en, waut ons fält, un halpen ons eenjemol mau rajcht, ea wie dee no Help froagen. Wie räakjnen soone Menschen väl, waut wiesen, daut see met ons “metlieden haben” * (läs 1. Petrus 3:8).

2. Wuarom mott wie veleicht doaraun schaufen Metjefeel to wiesen?

2 Aus Christen well wie aula Metjefeel, ooda Metleet, wiesen. Oba wie motten veleicht doaraun schaufen. Wuarom? Wäajen wie onvolkomen sent (Reem. 3:23). Ons aulem es daut enjebuaren, daut wie daut ieeschte aun ons selfst denkjen. Eenje von ons es daut veleicht uk schwoa metfeelent to sennen, wäajen wie daut tus nich jelieet haben ooda ea väl schwoaret beläft haben. Un wie kjennen ons uk leicht de Jesennunk von aundre oppschlapen. Nu en de latste Tiet haben väle kjeen Metjefeel un hoolen “väl von sikj selfst” (2. Tim. 3:1-2). Waut kaun ons halpen, doawäajen noch Metjefeel to haben?

3. (a) Woo kjenn wie daut lieren, noch mea Metjefeel to wiesen? (b) Waut woa wie en disen Artikjel seenen?

3 Wie kjennen daut lieren, noch mea Metjefeel to wiesen, wan wie Jehova Gott un sienen Sän Jesus Christus nodoonen.  Jehova es een leeftolja Gott un hee jeft daut baste Biespel, woo eena kaun om aundre bekjemmat sennen (1. Joh. 4:8). Un Jesus deed sienen Voda krakjt no (Joh. 14:9). Aus Jesus oppe Ieed wia, wees hee, woo een Mensch kunn Metjefeel wiesen. En disen Artikjel woa wie ieescht seenen, woo Jehova un Jesus om aundre todoonen wieren. Un dan woa wie seenen, woo wie dee nodoonen kjennen.

JEHOVA HAFT METJEFEEL MET AUNDRE

4. Woo wiest Jesaja 63:7-9, daut Jehova doarom bekjemmat es, woo siene Deena sikj feelen?

4 De Schreft lieet, daut Jehova doarom bekjemmat es, woo siene Deena sikj feelen. Daut wia biejlikj to seenen, aus de Israeliten ieeschtemma schwoaret derchmuaken. Wan dee daut schlajcht jinkj, jinkj am daut uk schlajcht (läs Jesaja 63:7-9). Lota säd Jehova derch dän Profeet Sacharja, woo hee sikj feeld, wan se sien Volkj schlajcht behaundelden. Daut wia soo, aus wan se am daut aundeeden. Jehova säd: “Een Volkj, daut junt auntukst, puakst mie em Uag” (Sach. 2:12). Daut wiest, woo väl Metjefeel Jehova met siene Deena haft.

Jehova muak de Israeliten von de Sklowarie en Ägipten frie, wiels hee Metleet met dee haud (See Varsch 5)

5. Jeff een Biespel, woo Jehova siene Deena holp, aus dee lieden musten.

5 Oba Jehova haft nich bloos Metjefeel met siene Deena, waut lieden motten. Hee deit uk waut, om dee to halpen. Aus de Israeliten biejlikj en Ägipten Sklowen wieren un lieden musten, sach Jehova, woo schlajcht dee daut jinkj, un deed doa waut met. Jehova säd to Moses: “Ekj hab daut goot jeseenen, woo mien Volkj . . . jekjwält woat. Un ekj hab jehieet, daut see . . . stänen, un mie besorcht daut, daut see soo lieden. Un nu sie ekj jekomen, an von unja de Ägipta äare Jewault to raden” (2. Mo. 3:7-8). Wäajen Jehova Metleet met sien Volkj haud, muak hee dee frie. Väl Joaren lota, aus de Israeliten en daut vesproakne Launt wieren, kjeemen doa Fiend jäajen an. Waut deed Jehova doamet? Am “jaumad daut äwa äa kloagen wäajen dee, dee an unjadrekjten un kjwälden”. Un sien Metjefeel brocht am wada bat doa an to halpen. Hee jeef de Israeliten Rechta, om dee von äare Fiend to raden (Rech. 2:16, 18).

6. Es Jehova uk dan doarom todoonen, woo siene Deena sikj feelen, wan dee mol nich gaunz rajcht denkjen? Jeff een Biespel.

 6 Jehova es mau rajcht dan doarom todoonen, woo siene Deena sikj feelen, wan dee mol nich gaunz rajcht denkjen. Daut es biejlikj bie dän Profeet Jona to seenen. Gott schekjt am met eene Jerechtsbootschoft no Ninive. Un aus de Menschen doa omkjieeden, veschoond Gott dee. Oba Jona freid sikj nich doaräwa. Hee “wort sea doll”, wäajen dee nich venicht worden, soo aus de Profezeiunk daut säd. Oba Jehova wia jeduldich met Jona un holp am sien denkjen trajchttostalen (Jona 3:10–4:11). Met de Tiet kunn Jona daut dan vestonen, un Jehova leet dän siene Jeschicht mau rajcht oppschriewen, daut wie doa uk noch waut von lieren kjennen (Reem. 15:4). *

7. Waut lia wie doavon, woo Jehova met siene Deena omjeit?

7 Woo Jehova met sien Volkj omjeit, wiest ons, daut hee Metjefeel fa siene Deena haft. Hee weet om jiedren eenem siene Weedoag un sien Lieden om. Jehova kjant “de Menschen äare Hoaten” (2. Chr. 6:30). Hee vesteit onse deepste Jedanken un Jefeelen un kjant onse Jrensen. “Hee woat daut nich tooloten, daut . . . [wie] schwanda vesocht woaren, aus . . . [wie] Krauft haben” (1. Kor. 10:13). Daut jeft ons väl Troost!

JESUS HAFT METJEFEEL MET AUNDRE

8-10. Waut holp Jesus woomäajlich, daut hee met aundre metfeelen kunn?

8 Aus Jesus oppe Ieed wia, wia hee sea om aundre bekjemmat. Daut jeef oppet weinichste dreeatlei, waut am holp Metjefeel to haben. Ieeschtens deed Jesus sienen himlischen Voda krakjt no, soo aus wie aul jeseenen haben. Jesus leewd de Menschen krakjt soo aus sien Voda. Hee wia sea schaftich äwa aules, waut hee met Jehova toop moaken kunn, oba besonda haud hee “eenen Jefaulen aun de Menschheit” (Spr. 8:31). Leew brocht Jesus bat doa, daut hee Metjefeel met aundre haud.

9 Tweedens wist Jesus, waut de Menschen em Hoat hauden, krakjt soo aus Jehova. Hee wist, wuarom de Menschen waut deeden un waut dee feelden (Mat. 9:4; Joh. 13:10-11). Un wan Jesus enwort, daut doa wäa doljedrekjt wia, haud hee Metleet un treest dän (Jes. 61:1-2; Luk. 4:17-21).

10 Dreddens haud Jesus selfst eenje von de Schwierichkjeiten derchjemoakt, waut de Menschen hauden. Biejlikj lat daut doano, daut hee en eene oame Famielje oppwoss. Un aus hee met Josef toopschauft, waut am opptrock, lieed hee, schwoare kjarpaliche Oabeit to doonen (Mat. 13:55; Mar. 6:3). Daut sitt uk soo, daut Josef aul een Stootje ea storf, aus Jesus met sienen Deenst aunfunk. Wan daut soo wia, dan beläwd Jesus daut selfst, woo schwoa daut wia, wan doa wäa storf. Un hee wist uk, woo daut wia, wan enne Famielje nich aule dänselwjen Gloowen hauden (Joh. 7:5). Daut aules holp dän secha, de Menschen äare Schwierichkjeiten un Jefeelen to vestonen.

Jesus haft Metjefeel met eenen Maun, waut doof es, un nemt dän oppoat un heelt dän (See Varsch 11)

11. Wanea wia daut besonda to seenen, daut Jesus Metjefeel haud? Laj daut ut. (See daut Bilt oppe väaschte Sied.)

11 Jesus sien Metjefeel wia besonda dan to seenen, wan hee Wunda deed. Hee deed de Wunda nich, wäajen hee daut must, oba “ut Metlieden” fa dee, dee lieden musten (Mat. 20:29-34; Mar. 1:40-42). Stal die  mol väa, woo Jesus sikj biejlikj feeld, aus hee met eenen doowen Maun auleen jinkj un dän heeld ooda aus hee eene Wätfru äaren eensjen Sän vom Doot oppwuak (Mar. 7:32-35; Luk. 7:12-15). Jesus jaumad daut äwa dee un hee wull dee halpen.

12. Woo wiest Johanes 11:32-35, daut Jesus met Marta un Maria Metjefeel haud?

12 Jesus wees uk, daut hee met Marta un Maria Metjefeel haud. “Jesus hield”, aus hee sach, woo truarich dee wieren, wäajen äa Brooda Lazarus jestorwen wia (läs Johanes 11:32-35). Daut wia nich bloos doawäajen, wiels hee nu nich mea kunn met sienen leewen Frint toop sennen, oba wiels hee vestunt, woo truarich de aundre wieren. Daut jinkj am sea to Hoaten.

13. Wuarom jeft ons daut Moot, wan wie mea äwa Jesus sien Metjefeel lieren?

13 Daut es ons sea toom gooden, wan wie mea äwa Jesus sien Metjefeel lieren. Wie sent nich volkomen, soo aus hee wia. Oba wie jleichen am, wan wie seenen, woo hee aundre behaundeld (1. Pet. 1:8). Daut jeft ons Moot to weeten, daut hee nu aus Kjennich von Gott sien Kjennichrikj rejieet. Boolt woat hee met aul daut Lieden een Enj moaken. Hee wia uk mol een Mensch, un doawäajen kaun hee de Menschen daut baste halpen, sikj von aul de Weedoag un Lieden to veholen, waut dän Soton siene Harschoft aunjerecht haft. Daut es werkjlich een Säajen, daut wie eenen Harscha haben, waut “met onse Schwakheiten metfeelen kaun” (Heb. 2:17-18; 4:15-16).

JEHOVA UN JESUS NODOONEN

14. Woo well wie no Efeesa 5:1-2 no sennen?

14 Wan wie aun daut Biespel von Jehova un Jesus denkjen, dan well wie selfst uk metfeelenda sennen (läs Efeesa 5:1-2). Wie weeten nich, waut en de Menschen äa Hoat es, soo aus dee, oba doawäajen kjenn wie proowen to vestonen, woo aundre sikj feelen un waut dee fält (2. Kor. 11:29). De Menschen en de Welt strieden bloos fa sikj, oba wie wellen “nich bloos no daut kjikjen, waut . . . [ons] selfst intressieet, oba uk no daut, waut dän näakjsten intressieet” (Filip. 2:4).

(See Varsch 15-19) *

15. Wäa mott besonda Metjefeel wiesen?

15 De Eltestasch sellen besonda Metjefeel wiesen. Dee weeten, daut see motten Räakjenschoft aufjäwen, woo see met de Schop omgonen (Heb. 13:17). Daut see äare Gloowesbreeda halpen kjennen, motten see dee vestonen. Woo kjennen Eltestasch daut wiesen, daut see metfeelent sent?

16. (a) Waut deit een metfeelenda Eltesta? (b) Wuarom es daut needich?

16 Een metfeelenda Eltesta nemt sikj Tiet fa de Breeda un Sestren. Hee stalt dee Froagen un horcht dee dan jeduldich un oppmoakjsom too. Daut es besonda needich, wan eent von dise leewe Schop sikj bie am utschedden well, oba nich fuaz de rajchte Wieed finjt (Spr. 20:5). Wan een Eltesta sikj wellich Tiet nemt fa de Breeda, dan woaren dee sikj unjarenaunda dolla vetruen un leewen un bätre Frind woaren (Apj. 20:37).

17. Waut räakjnen väl Breeda un Sestren daut mieeschte von de Eltestasch? Jeff een Biespel.

17 Väl Breeda un Sestren sajen, waut see daut mieeschte von de Eltestasch räakjnen, es, daut dee om aundre bekjemmat sent. Wuarom? Adelaide sajcht: “Daut to weeten, daut dee eenem vestonen, moakt daut leichta met dee to räden.” See sajcht noch: “Wan eena met dee rät, dan kaun eena derch dee äare Auntwuaten enwoaren, daut dee Metjefeel haben.” Een Brooda, waut dankboa es, sajcht: “Aus eent  von de Eltestasch äwa miene Omstend nodocht, sach ekj, daut hee Tronen enne Uagen kjrieech. Daut woa ekj kjeenmol vejäten” (Reem. 12:15).

18. Woo kjenn wie daut lieren Metjefeel to haben?

18 Oba nich bloos Eltestasch sellen aundre Metjefeel wiesen. Wie aula kjennen daut lieren. Woo? Wan wie proowen to vestonen, waut de aundre en onse Famielje ooda onse Gloowesbreeda derchmoaken. Sie om de junge Menschen en de Vesaumlunk todoonen un uk om de Kranke un de Elre un om dee, wua wäa jestorwen es. Froag dee, woo an daut jeit, un horch dee dan uk too. Lot dee daut enwoaren, daut du daut werkjlich vestonen kaust, waut dee derchmoaken. Beed aun dee to halpen, wuaemma du kaust. Wan wie daut doonen, dan wies wie aundre woare Leew (1. Joh. 3:18).

19. Wuarom mott wie doaraun denkjen, daut wie aula veschieden sent, wan wie wäm halpen wellen?

19 Wie motten doaraun denkjen, daut de Menschen aula veschieden sent, wan wie dee halpen wellen. Wan dee waut schwoaret beläwen, dan wellen eenje väl doaräwa räden un aundre wada nich. Wie wellen dee Help aunbeeden, oba nich soont froagen, waut ons nuscht kjemmat (1. Tess. 4:11). Un wan aundre sikj to ons utschedden, dan sajen dee veleicht uk waut, wua wie aundasch äwa denkjen. Dan mott wie em Denkj hoolen, daut an sikj daut oba soo späat, waut see sajen. Wie wellen schwind reed sennen toom horchen, oba goot äwalajen, ea wie waut sajen (Mat. 7:1; Jak. 1:19).

20. Waut woa wie en dän näakjsten Artikjel seenen?

20 Wie wellen en de Vesaumlunk Metjefeel wiesen, oba uk em Deenst. Woo kjenn wie metfeelent sennen, wan wie Jinja moaken? Daut woa wie en dän näakjsten Artikjel seenen.

LEET 129 Well wie wieda tru uthoolen

^ Varsch 5 Jehova un Jesus sent doarom bekjemmat, woo aundre sikj feelen. En disen Artikjel woa wie seenen, waut wie von dee äa Biespel lieren kjennen. Wie woaren uk seenen, wuarom wie sellen met aundre metfeelent sennen un woo wie daut doonen kjennen.

^ Varsch 1 WIEED UTJELAJCHT: “Metlieden haben” meent, daut eena prooft to vestonen, woo aundre sikj feelen un sikj dan en dee äare Städ to stalen (Reem. 12:15). En disen Artikjel meent “Metlieden haben” un “Metjefeel haben” dautselwje.

^ Varsch 6 Jehova wees uk aundre true Menschen Metjefeel, wan dee daut met waut schwoa hauden, soo aus Hana (1. Sam. 1:10-20), Elia (1. Kjen. 19:1-18) un Ebed-Melech (Jer. 38:7-13; 39:15-18).

^ Varsch 65 BILTBESCHRIEWUNGEN: Bie de Toopkomes em Vesaumlungshus jeft daut väl Jeläajenheiten, Metjefeel to wiesen. Wie seenen (1) eenen Eltesten, waut leeftolich met eenen jungen Vekjindja un siene Mame rät, (2) eenen Voda un siene Dochta, waut eene elre Sesta no äa Foatich brinjen, un (3) twee Eltestasch, waut eene Sesta oppmoakjsom toohorchen, waut an no Rot frajcht.