Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Gott well, daut Christen sikj deepen loten

Gott well, daut Christen sikj deepen loten

“Waut . . . uck junt nü rade woat, daut es de Taufe” (1. PET. 3:21, Friesenbibel)

LEEDA: 52, 41

1-2. (a) Äwa waut denkjen eenje Elren no, wan äa Kjint sikj well deepen loten? (b) Wuarom woat eenem ver de Doop jefroacht, aus eena sikj Jehova hanjejäft haft? (See daut Bilt aum Aunfank.)

OPP Enj von de Doopräd stunden deejanje opp, waut sikj wullen deepen loten. Doa wia uk eene junge Mejal mank, waut wie Maria nanen. Äare Elren horchten too, aus see kloa un dietlich de twee Froagen beauntwuad, waut de Rädna stald. Meist fuaz nodäm wort see jedeept.

2 Maria äare Elren wieren sea brow, daut äare Dochta sikj wia eenich jeworden, sikj Jehova hantojäwen un deepen to loten. Oba doch wia äare Mame ea een bät besorcht jewast. See haud soo jedocht: “Es Maria nich too junk toom sikj deepen loten? Kaun see werkjlich vestonen, woo iernst daut es, sikj Jehova hantojäwen? Wudd daut bäta sennen, wan see noch een beskje wachten wudd?” Dit sent waut Froagen, wua väl leeftolje Elren äwa nodenkjen, wan äare Kjinja sikj wellen deepen loten (Liera 5:4). Un daut es nich onen Uasoak, wiels sikj Jehova hanjäwen un deepen loten es de wichtichste Entscheidunk em  Läwen. (See dän Kausten “ Hast du die Jehova hanjejäft?”)

3-4. (a) Woo wees de Apostel Petrus, daut et needich wia, sikj deepen to loten? (b) Wuarom vejlikjt Petrus de Doop met daut buen von dän Noahkausten?

3 De Apostel Petrus vejlikjt de Doop doamet, daut “Noah daut Schepp bud”, soo daut Menschen “jerat worden. Doaraun wia to seenen, waut Deepen fa ons bedieden saul” – daut es needich fa de Radunk (läs 1. Petrus 3:20-21). Wiels Noah dän Kausten bud, kunnen aundre seenen, daut dee von Hoaten wull Gott sienen Wellen doonen. Noah kjeem tru de Oabeit no, waut Jehova am oppjeef. Un wäajen hee sienen Gloowen met Woakjen bewees, rad Jehova am un siene Famielje en de Sintflut. Waut wull Petrus ons derch dit lieren?

4 Wan aundre dän Noahkausten sagen, dan wisten dee, daut Noah Gloowen aun Gott haud. Un wan aundre seenen, daut sikj wäa deepen lat, dan weeten dee, daut deejanja aun daut Leesjelt jleeft, waut Jesus betolt haft, un sikj Jehova hanjejäft haft. Dee, waut sikj Gott hanjejäft haben, doonen krakjt soo aus Noah daut, waut Gott an oppjeef. Un soo aus Noah en de groote Äwaschwamunk jerat wort, soo woaren uk dee, waut sikj haben deepen loten un tru bliewen, jerat woaren, wan dise Welt to Enj jeit (Mar. 13:10; Opb. 7:9-10). Doawäajen es daut soo needich, daut eena sikj Gott hanjeft un deepen lat. Een Mensch, waut onneedich doamet schluat, kaun daut eewje Läwen vespälen.

5. Waut woa wie en disen Artikjel betrachten?

5 Nu daut wie jeseenen haben, waut vonne iernste Sach de Doop es, woa wie dree Froagen betrachten: Waut sajcht de Schreft äwa de Doop? Waut mott eena  doonen, ea eena sikj kaun deepen loten? Wuarom sell wie emma doaraun denkjen, woo wichtich de Doop es, wan wie met onse Kjinja ooda met aundre de Bibel studieren?

WAUT DE SCHREFT ÄWA DE DOOP SAJCHT

6-7. (a) Laj daut ut, wuarom Johanes de Menschen deept. (b) Waut vonne besondre Doop fieed Johanes derch?

6 Wua rät de Schreft toom ieeschte Mol von deepen? Daut es en dän Berecht von Johanes dän Deepa (Mat. 3:1-6). De Menschen leeten sikj von dän deepen, wäajen see jäajen daut Jesaz Moses jesindicht hauden un an daut leet wia. Oba de wichtichste Doop, waut Johanes derchfieed, haud nuscht doamet to doonen, daut wäm siene Sinden leet wieren. Johanes haud de groote Iea, Jesus to deepen – Gott sienen volkomnen Sän (Mat. 3:13-17). Jesus wia onen Sinden, doawäajen wia daut nich needich, daut hee een Leetsennen haud (1. Pet. 2:22). Siene Doop bedied, daut hee sikj hanjeef toom Gott sienen Wellen doonen (Heb. 10:7).

7 En de Tiet von Jesus sienen Deenst oppe Ieed deeden siene Jinja uk deepen (Joh. 3:22; 4:1-2). Krakjt soo aus Johanes deepten uk de Jinja de Menschen, wiels dee jäajen daut Jesaz Moses jesindicht hauden un dee daut leet wia. Oba no Jesus sienen Doot un sien Oppstonen kjrieech de Doop fa siene Nofolja eene gaunz aundre Bediedunk.

8. (a) Waut fa een Jeboot jeef Jesus siene Jinja, aus hee oppjestonen wia? (b) Wuarom motten Christen sikj deepen loten?

8 Aune 33, nodäm daut Jesus oppjestonen wia, leet hee sikj von mea aus 500 Mana, Frues un woomäajlich uk Kjinja seenen. Veleicht wia daut krakjt dan, aus hee säd: “Got nu no de Velkja von de Welt un moakt an to Lieelinja un deept an en dän Nomen von däm Voda, von däm Sän un von däm Heiljen Jeist. Lieet an aules to doonen, waut ekj junt befolen hab” (Mat. 28:19-20; 1. Kor. 15:6). Woomäajlich hieeden hundade von Jesus siene Nofolja daut, aus hee daut Jeboot jeef Lieelinja, ooda Jinja, to moaken. Un hee säd uk, daut aul dee, waut wullen siene Jinja sennen, ooda sikj sien Joch opplajen, sikj musten deepen loten (Mat. 11:29-30). Jieda eena, waut Gott rajcht deenen wull, must vestonen un aunerkjanen, daut Gott Jesus brukt toom sien Väanämen erfellen. Wäa daut deed, kunn sikj deepen loten. Daut wia de eensje Doop met Wota, waut Gott aunneem. En de Schreft kaun eena foaken läsen, daut Jesus siene Jinja wisten, woo wichtich de Doop wia. Un dee schoowen daut nich onneedich opp, sikj deepen to loten (Apj. 2:41; 9:18; 16:14-15, 32-33).

SCHUW DAUT NICH OPP

9-10. Waut kjenn wie von dän ätiopischen Maun un dän Apostel Paulus äwa de Doop lieren?

9 Läs Aposteljeschicht 8:35-36. Een ätiopischa Maun, dee dän Judengloowen aunjenomen haud, wia en Jerusalem jewast toom Gott aunbäden un fua trigj no Hus. Jehova sien Enjel schekjt Filippus no dän un dee “prädijd am daut Evangelium von Jesus”. Waut deed de Ätiopia? Hee kunn vestonen, woo needich daut wia, Jesus aus Harn auntonämen, un hee wull daut doonen, waut Jehova von Christen velangd. Doawäajen leet hee sikj fuaz deepen.

10 Een tweedet Biespel es een judischa Maun, waut de Christen vefoljen deed. Ieeschtemma wieren de Juden een Volkj, waut Gott hanjejäft wia. Oba lota wieren  dee nich mea Gott sien besondret Volkj. Dis Maun schauft sea fa dän Judengloowen, oba dan funk dee waut bätret. Jesus Christus, waut aul vom Doot oppjestonen un em Himmel wia, räd met am. Waut deed de Maun dan? Hee leet sikj von dän Jinja Hananias halpen. De Schreft sajcht: “Hee stunt opp un leet sikj deepen” (Apj. 9:17-18; Gal. 1:14). Secha weetst du aul, von woonen judischen Maun wie räden. Daut es de Apostel Paulus, soo aus hee lota jenant wort. Soo schwind aus Paulus vestonen kunn, daut Jehova Jesus brukt toom sien Väanämen erfellen, leet dee sikj fuaz deepen (läs Aposteljeschicht 22:12-16).

11. (a) Waut brinjt deejanje, waut de Bibel studieren, bat doa sikj deepen to loten? (b) Woo feel wie ons, wan sikj doa wäa deepen lat?

11 Biejlikj soo es daut uk vondoag dän Dach met de Junge uk Elre, waut de Bibel studieren. Dee, waut Gloowen haben un de biblische Woarheit väl räakjnen, wellen sikj jieren Jehova hanjäwen un deepen loten. De Doopräd es bie de Kongressen emma waut besondret. Jehova siene Zeijen haben groote Freid, wan dee, waut de Bibel studieren, de Woarheit aunnämen un soo wiet komen, daut dee sikj wellen deepen loten. Un freien Elren sikj nich uk sea, wan äare Kjinja sikj deepen loten? En daut Deenstjoa 2017 wieren doa mea aus 284 000, waut “rajcht enjestalt wieren” un sikj Jehova hanjeewen un deepen leeten (Apj. 13:48NW). Dise Breeda vestunden, daut daut fa Christen needich wia. Waut deeden dee, daut dee sikj kunnen deepen loten?

12. Waut motten dee, waut studieren, doonen, daut dee sikj kjennen deepen loten?

12 Dee, waut studieren, motten ver de Doop ieescht de Woarheit äwa Gott un äwa sien Väanämen kjanen lieren un uk waut hee jedonen haft, daut de Menschen kjennen jerat woaren (1. Tim. 2:3-6). Dan motten dee eenen stoakjen Gloowen kjrieen, waut dee halpt, Jehova siene Jebooten to hoolen un daut tochtoloten, waut dee nich lieden kaun (Apj. 3:19). Wuarom es daut needich? Wäajen Jehova daut nich aunnemt, wan wäa sikj am hanjeft, oba noch soont deit, waut hee haust (1. Kor. 6:9-10). Oba daut rieekjt nich too, bloos daut schlajchte tochtoloten. Wäa no daut rajchte sträft, woat uk no de Toopkomes wanken un pinkjlich em Prädichtdeenst gonen un aundre lieren, daut dee uk kjennen daut eewje Läwen kjrieen. Jesus säd, siene woare Nofolja sullen dit Woakj doonen (Apj. 1:8). Wan eena ieescht aul dit nokjemt, dan kaun eena sikj en een Jebäd Jehova hanjäwen un deepen loten.

BIBELSTUDIUMS HALPEN, DAUT DEE SIKJ DEEPEN LOTEN

Wan du met wäm studieescht, halpst du dän dan vestonen, woo wichtich de Doop es? (See Varsch 13)

13. Wuarom mott wie doaraun denkjen, daut een Christ sikj mott deepen loten?

13 Wan wie onse Kjinja ooda Bibelstudiums halpen em jeisteljen verauntokomen, dan sell wie doaraun denkjen, daut eena sikj mott deepen loten, wan eena Jesus nofoljen well. Wan wie daut em Denkj hoolen, dan woa wie ons nich trigjhoolen, dee to de paussende Tiet to sajen, woo wichtich daut es, sikj Jehova hantojäwen un deepen to loten. Wie wellen, daut onse Kjinja un onse Bibelstudiums soo wiet komen, daut dee sikj kjennen deepen loten.

14. Wuarom bemott wie kjeenem, sikj deepen to loten?

14 Kjeena saul sikj von siene Elren, von sienen Bibelliera ooda von aundre en de Vesaumlunk bemott feelen, sikj deepen to loten. Jehova well daut nich (1. Joh. 4:8). Wan wie aundre lieren, dan sell wie  dee vestonen halpen, woo wichtich daut es, Gott siene Frind to woaren. Wan dee de Woarheit werkjlich väl räakjnen un Jesus nofoljen wellen, dan woaren dee selfst bat doa komen, daut dee sikj wellen deepen loten (2. Kor. 5:14-15).

15-16. (a) Mott eena een bestemdet Ella haben toom sikj deepen loten? Laj daut ut. (b) Wuarom mott eena, waut de Schreft studieet, sikj deepen loten toom eent von Jehova siene Zeijen woaren, wan dee verhäa uk aul bie eene aundre Kjoakj jedeept es?

15 Daut jeft kjeen bestemdet Ella, wanea eena sikj saul deepen loten. De Menschen sent nich äwareen un eenje komen em jeisteljen bosja veraun aus aundre. Eenje haben sikj sea junk deepen loten un deenen Jehova noch emma tru. Aundre sent aul ella, wan dee de Woarheit von de Schreft kjanen lieren un sikj deepen loten. Eenje sent biejlikj aul äwa 100 Joa oolt!

16 Eene elre Fru, waut de Bibel studieed, haud sikj ea aul bie aundre Kjoakjen deepen loten. See fruach, aus daut werkjlich needich wia, sikj noch eemol deepen to loten. Äa Bibelliera wees ar eenje Bibelvarzh un soo kunn see dan vestonen, waut see no de Schreft no doonen sull, un see leet sikj boolt deepen, wan see uk aul meist 80 Joa wia. Onse Doop es bie Jehova bloos dan jeltich, wan wie krakjt vestonen kjennen, waut sien Wellen es. Doawäajen mott wie ons deepen loten, wan wie verhäa uk aul bie aundre Kjoakjen jedeept sent (läs Aposteljeschicht 19:3-5).

17. Äwa waut saul eena dän Dach nodenkjen, wan eena sikj deepen lat?

17 Dän Dach, wan eena sikj deepen lat, es eena sea schaftich. Oba daut es uk een Dach, wua eena sull doaräwa nodenkjen, waut de Hangow un de Doop bedieden. Aules notokomen, waut von woare Christen velangt es, haft noch waut opp sikj. Jesus vejlikjt daut met een Joch, waut eena sikj opplajcht. Siene Nofolja sellen “nich mea fa sikj selfst läwen, oba fa dän, dee fa an jestorwen un vom Doot oppjestonen es” (2. Kor. 5:15; Mat. 16:24).

18. Äwa woone Froagen woa wie en dän näakjsten Artikjel räden?

18 Wäajen de Doop soone iernste Sach es, wia Maria äare Mame een bät besorcht, soo aus wie daut aum Aunfank aul jeseenen haben. Wan jie Elren sent, dan denkj jie veleicht uk soo: “Es ons Kjint werkjlich reed fa de Doop? Weet dee aul jenuach äwa Jehova toom sikj am hanjäwen? Sull ons Kjint sikj ieescht mol utlieren loten un eene feine Oabeit haben, ea dee sikj deepen lat? Waut, wan dee sikj deepen lat un lota eene growe Sind bejeit?” Von daut woa wie en dän näakjsten Artikjel räden un wie woaren uk seenen, woo Elren kjennen rajcht äwa de Doop denkjen.