Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 8. ARTIKJEL FA DAUT STUDIUM

Jäajen Aufgonst kjamfen un doaderch no Fräd sträwen

Jäajen Aufgonst kjamfen un doaderch no Fräd sträwen

“Well wie sträwen to doonen, waut toom Fräd deent, un wuaderch wie eena dän aundren halpen” (REEM. 14:19)

LEET 107 Soone Leew bewiesen aus Jehova

WAUT WIE SEENEN WOAREN *

1. Waut wort en Josef siene Famielje, wäajen siene Breeda aufjenstich wieren?

JAKOB räakjend aul siene Säns väl, oba besonda jleicht hee dän 17-joaschen Josef. Waut deed daut aun Josef siene Breeda? Dee worden aufjenstich un kunnen am sea schlajcht lieden, wan Josef an uk nuscht jedonen haud. Dee vekoften Josef mau rajcht aus eenen Sklow un luagen äare Pape väa, daut een willet Tia sienen leefsten Sän dootjemoakt haud. Wäajen äare Aufgonst muaken dee äare Pape sea truarich un en de Famielje wia nich Fräd (1. Mo. 37:3-4, 27-34).

2. Wuarom es daut no Galata 5:19-21 no sea jefäadlich, aufjenstich to sennen?

2 No de Schreft no jehieet Aufgonst * to de Woakjen von daut Fleesch, waut toom Doot fieren un waut daut bat doa brinjen, daut eena nich en Gott sien Rikj nenkomen kaun (läs Galata 5:19-21). Aufjenstich sennen brinjt foaken soone schlajchte Frucht aus Fientschoft, Striet un Wutt.

3. Waut woa wie en disen Artikjel seenen?

3 De Jeschicht von Josef siene Breeda lieet ons, daut Aufgonst Menschen uteneenbrinjen un dän Fräd en de Famielje stieren kaun. Secha wudd wie kjeenmol wellen soo sennen aus Josef siene Breeda. Oba wie aula sent onvolkomen un ons Hoat es hinjarigjsch (Jer. 17:9). Doawäajen es daut nich toom wundren, daut wie eenjemol aufjenstich woaren. Well wie mol waut Biespels ut de Bibeltiet seenen, waut ons wiesen,  wäajen waut Aufgonst en ons Hoat oppkomen kaun. Un dan woa wie seenen, waut wie doonen kjennen, om jäajen Aufgonst to kjamfen un no Fräd to sträwen.

WÄAJEN WAUT KAUN AUFGONST OPPKOMEN?

4. Wuarom worden de Filista Isaak aufjenstich?

4 Wäajen wäa em tieteljen goot auf es. De Filista worden Isaak aufjenstich, wiels dee sea rikj wia (1. Mo. 26:12-14). Dee schedden mau rajcht de Borms voll Ieed, daut Isaak siene Tieren nich mea Wota kjrieejen (1. Mo. 26:15-16, 27). Vondoag dän Dach sent uk eenje dee aufjenstich, waut em tieteljen bäta auf sent aus see. Dee wenschen sikj daut, waut de aundre haben, un wellen, daut dee daut looswoaren.

5. Wuarom wieren de Gloowesleidasch Jesus aufjenstich?

5 Wäajen aundre wäm jleichen. De judische Gloowesleidasch wieren aufjenstich, wäajen väl Menschen Jesus sea jleichten (Mat. 7:28-29). Jesus wia Gott sien Veträda un lieed aundre de Woarheit. Un doch vetalden de Gloowesleidasch utem schlajchten Senn Läajes äwa am un wullen am eenen schlajchten Nomen moaken (Mar. 15:10; Joh. 11:47-48; 12:12-13, 19). Waut lia wie doavon? Wan de Breeda un Sestren von de Vesaumlunk wäm sea jleichen, wäajen dee soone goode Ieejenschoften haft, dan mott wie oppaussen, daut wie nich aufjenstich woaren. Enne Städ daut, sell wie ons dän toom Väabilt nämen (1. Kor. 11:1; 3. Joh. 11).

6. Woo wia daut to seenen, daut Diotrefes aufjenstich wia?

6 Wäajen wäa Oppgowen en de Vesaumlunk kjricht. En de Aposteltiet wia Diotrefes deejanje aufjenstich, waut äwa de Christenvesaumlunk aunjestalt wieren. Hee wull “jieren bowenaun stonen”. Daut aundre schlajcht denkjen sullen von dän Apostel Johanes un aundre Breeda, waut väl Veauntwuatunk hauden, räd hee schlajcht äwa dee (3. Joh. 9-10). Wie wellen kjeenmol soo sennen aus Diotrefes. Oba wie kunnen uk leicht aufjenstich woaren, wan een Gloowesbrooda eene Oppgow kjricht, waut wie uk jleichen wudden. Besonda wan wie jleewen, daut wie dee krakjt soo goot ooda noch bäta doonen kunnen aus dee.

Ons Hoat es soo aus Ieed un onse goode Ieejenschoften sent soo aus schmocke Bloomen. Oba Aufgonst es soo aus jeftjet Onkrut. Wan wie aufjenstich sent, dan kjennen goode Ieejenschoften, soo aus Leew, Metleet un leeftolich sennen, nich mea waussen (See Varsch 7)

7. Waut kaun Aufgonst aun ons doonen?

7 Aufgonst es soo aus jeftjet Onkrut. Wan dee sikj ieescht en ons Hoat enjewartelt haft, dan es daut schwoa, dee wada loostowoaren. Un aundre schlajchte Ieejenschoften, soo aus stolt sennen, fa sikj strieden un aundre nuscht jennen, moaken daut met de Aufgonst noch schlemma. Aufgonst kaun daut bat doa brinjen, daut goode Ieejenschoften, soo aus Leew, Metleet un leeftolich sennen, nich en ons Hoat waussen kjennen. Wan wie enwoaren, daut doa Aufgonst en ons Hoat oppkjemt, dan mott wie dee soo schwind aus mäajlich utroden. Woo kjenn wie daut doonen?

DOANO STRÄWEN, DEEMOOTICH UN TOFRÄD TO SENNEN

Waut kjenn wie jäajen Aufgonst doonen, waut soo es aus Onkrut? Gott sien heilja Jeist kaun ons halpen, Aufgonst uttoroden un deemootich un tofräd to sennen (See Varsch 8-9)

8. Waut vonne Ieejenschoften kjennen ons halpen, nich aufjenstich to sennen?

8 Wie kjennen jäajen Aufgonst kjamfen, wan wie doano sträwen, deemootich un tofräd to sennen. Wan wie dise goode Ieejenschoften en ons Hoat haben, dan kaun de Aufgonst doa nich waussen. Deemoot halpt ons, daut wie nich too väl von ons denkjen. Een deemootja Mensch denkjt nich, daut hee mea kjrieen saul aus aule aundre (Gal. 6:3-4). Un een tofrädna Mensch freit sikj äwa daut, waut hee haft, un vejlikjt sikj nich met aundre (1. Tim. 6:7-8). Wan een deemootja un tofrädna Mensch enwoat, daut doa wäa waut goodet kjricht, dan freit dee sikj fa dän.

9. Bie waut kaun de heilja Jeist ons halpen, soo aus daut en Galata 5:16 un Filippa 2:3-4 sajcht?

 9 Wie brucken dän heiljen Jeist, daut wie nich aufjenstich woaren un daut wie kjennen deemootich un tofräd sennen (läs Galata 5:16; Filippa 2:3-4). Jehova sien heilja Jeist kaun ons halpen, onse Enstalunk un onse deepste Jedanken to unjasieekjen. Met siene Help kjenn wie soone schlajchte Jedanken un eene orrajchte Enstalunk looswoaren un goode Jedanken fieren (Psa. 26:2; 51:12). Moses un Paulus kunnen jäajen de Aufgonst jewennen. Well wie mol seenen, waut wie von dee lieren kjennen.

Een junga Israelit rant no Moses un Josua un sajcht, daut doa twee Mana em Loaga profezeien. Josua sajcht to Moses, hee sull dee daut vebeeden, oba Moses deit daut nich. Hee sajcht to Josua, daut hee sikj freit, daut Jehova sienen Jeist äwa dise twee Mana komen leet (See Varsch 10)

10. En woone Loag wees sikj daut ut, daut Moses nich aufjenstich wia? (See daut Bilt oppe väaschte Sied.)

10 Moses wia äwa Gott sien Volkj aunjestalt, oba hee wia nich aufjenstich, aus aundre doa uk mea Veauntwuatunk kjrieejen. Biejlikj opp eene Sauz neem Jehova waut von sienen heiljen Jeist, waut Moses jekjräajen haud, un jeef de israelitische Leidasch dän, waut bie daut Vesaumlungszelt wieren. Een Stoot lota hieed Moses dan, daut twee Leidasch, waut nich bie daut Vesaumlungszelt jewast wieren, uk dän heiljen Jeist jekjräajen hauden un profezeien deeden. Waut deed Moses, aus Josua to am säd, daut hee dee daut vebeeden sull? Moses wort nich aufjenstich, daut Jehova dise beid Leidasch dän heiljen Jeist jejäft haud. Enne Städ daut wia hee deemootich un freid sikj, daut dee profezeien kunnen (4. Mo. 11:24-29). Waut kjenn wie von Moses lieren?

Woo kjennen Eltestasch soo deemootich sennen aus Moses? (See Varsch 11-12) *

11. Woo kjennen Eltestasch Moses nodoonen?

11 Best du een Eltesta? Haben se die dan mol jesajcht, daut du wäm sust fa eene Oppgow en de Vesaumlunk utlieren, waut du selfst sea jleichst? Woomäajlich jeit die daut sea scheen, jieda Wäakj daut Woaktorm-Studium to leiden. Oba wan du soo deemootich best aus Moses, dan woascht du die nich tosied jeschowen feelen, wan du eenen aundren Brooda utlieren saust, daut dee dise Oppgow lota fein doonen kaun. Enne Städ daut woascht du die freien, daut du dienen Brooda halpen kaust.

12. Woo wiesen väl Christen vondoag dän Dach, daut see tofräd un deemootich sent?

12 See wie mol, waut aul väl elre Breeda beläft haben. Waut von dee wieren joarenlank Plona von de Eltestasch, oba aus dee 80 Joa worden, wieren dee wellich reed, dise Oppgow tochtoloten. Un wan de Kjreisoppsechtasch 70 Joa woaren, dan hieren see met äare besondre Oppgow opp un nämen deemootich eene fresche Oppgow em Deenst fa Jehova aun. Un en de lotre Joaren worden oppe gaunze Welt väle, waut em Betel deenden, aundatwäajen hanjeschekjt. Aul dise true Breeda un Sestren oajren sikj nich äwa deejanje, waut nu dee Oppgow jekjräajen haben, waut see ea hauden.

13. Wuarom haud Paulus leicht kunt aufjenstich woaren?

13 De Apostel Paulus es uk een goodet Biespel fa ons, wiels dee tofräd un deemootich wia. Hee leet daut nich too, daut bie am Aufgonst oppkomen kunn. Paulus strenjd sikj em Deenst sea aun, oba hee säd deemootich: “Ekj sie de jerinjsta von de Apostel un sie daut nich wieet, een Apostel jenant to woaren” (1. Kor. 15:9-10). Aus Jesus sienen Deenst oppe Ieed derchfieed, wieren de 12 Apostel met am toop. Oba Paulus wort mau lota een Christ, aus Jesus aul jestorwen un vom Doot oppjestonen wia. Doawäajen kunn Paulus nich eent von de 12 Apostel woaren, wan hee lota uk “de Velkja äa Apostel” wia (Reem. 11:13; Apj. 1:21-26). Oba Paulus wia tofräd met daut,  waut hee haud. Hee wort dise 12 Mana nich aufjenstich, wäajen dee soo väl met Jesus toop jewast wieren un een besondret Aumt hauden.

14. Waut woa wie doonen, wan wie tofräd un deemootich sent?

14 Wan wie tofräd un deemootich sent, dan woa wie Paulus nodoonen un deejanje respakjten, waut Jehova äwa ons aunjestalt haft (Apj. 21:20-26). Hee haft doano jeseenen, daut doa Eltestasch sent, waut de Vesaumlunk väastonen. Dee sent onvolkomen, oba Jehova sitt dee doawäajen aus “Gowen” aun (Efs. 4:8, 11). Wan wie dise aunjestalde Mana respakjten un ons deemootich von dee leiden loten, dan bliew wie enj met Jehova vebungen un haben Fräd met onse Gloowesbreeda.

“WELL WIE STRÄWEN TO DOONEN, WAUT TOOM FRÄD DEENT”

15. Waut mott wie doonen?

15 Wua Aufgonst oppkjemt, jeft daut nich Fräd. Doawäajen mott wie de Aufgonst ut ons Hoat utroden un uk oppaussen, daut wie aundre nich aufjenstich moaken. Sest kjenn wie Jehova sien Jeboot nich nokomen, waut doa sajcht: “Well wie sträwen to doonen, waut toom Fräd deent, un wuaderch wie eena dän aundren halpen” (Reem. 14:19). Woo kjenn wie no Fräd sträwen un aundre daut leichta moaken, nich aufjenstich to sennen?

16. Waut kjenn wie doonen, daut aundre nich soo leicht aufjenstich woaren?

16 Onse Enstalunk un onse Woakjen kjennen väl aun aundre doonen. De Welt well,  daut wie ons met daut “groot doonen”, waut wie haben (1. Joh. 2:16). Oba derch soont kjemt Aufgonst opp. Aundre woaren nich soo leicht aufjenstich woaren, wan wie nich dän Tiet äwa von de Sachen räden, waut wie haben ooda ons kjeepen wellen. Un wan wie en de Vesaumlunk jewesse Oppgowen haben, dan well wie bescheiden sennen. Wan wie emmawajch von daut räden, waut wie fa Jehova doonen kjennen, dan kjennen aundre leicht aufjenstich woaren. Oba wan wie opprechtich om aundre bekjemmat sent un dee fa äare goode Woakjen lowen, dan es dee daut leichta, tofräd to sennen. Un wie halpen met, daut doa Eenichkjeit un Fräd en de Vesaumlunk es.

17. Waut kunnen Josef siene Breeda doonen, un wuarom?

17 Eena kaun de Aufgonst jewennen! Daut es bie Josef siene Breeda to seenen. Lang nodäm aus see am soo schlajcht behaundelt hauden, bejäajenden see am en Ägipten. Ea Josef an daut säd, wäa hee wia, wull hee seenen, aus dee sikj jeendat hauden. Hee leet eene Moltiet fa an utreeden un jeef sienen jinjsten Brooda Benjamin väl mea to äten aus de aundre (1. Mo. 43:33-34). Oba de Schreft sajcht nich, daut dee Benjamin aufjenstich worden. Dee wieren opp iernst bekjemmat om äaren Brooda un om äaren Voda Jakob (1. Mo. 44:30-34). Wäajen Josef siene Breeda sikj jeendat hauden, kunnen dee methalpen, daut doa wada Fräd en de Famielje wia (1. Mo. 45:4, 15). Un wan wie ons aunstrenjen, nich mea aufjenstich to sennen, dan halp wie met, daut en onse Famielje un en onse Vesaumlunk Fräd es.

18. Woo woat daut no Jakobus 3:17-18 no utkomen, wan wie no Fräd sträwen?

18 Jehova well haben, daut wie jäajen Aufgonst kjamfen un no Fräd sträwen. Wie motten ons aunstrenjen, daut to doonen. Wiels soo aus wie en disen Artikjel jeseenen haben, kjenn wie leicht aufjenstich woaren (Jak. 4:5NW). Un de Welt rom ons well ons uk bat doa brinjen, aufjenstich to sennen. Oba wan wie doaropp schaufen, deemootich, tofräd un dankboa to sennen, kaun de Aufgonst sikj bie ons nich enwartlen. Dan woa wie no Fräd sträwen un de goode Ieejenschoften kjennen en ons waussen (läs Jakobus 3:17-18).

LEET 130 Reed sennen to vejäwen

^ Varsch 5 En Jehova siene Organisazion jeft daut Fräd. Oba dis Fräd kaun veschwinjen, wan wie aufjenstich woaren. En disen Artikjel woa wie lieren, woo Aufgonst oppkomen kaun un woo wie jäajen dise schlajchte Ieejenschoft kjamfen kjennen un no Fräd sträwen.

^ Varsch 2 WIEED UTJELAJCHT: De Schreft wiest, daut Aufgonst eenen Mensch bat doa brinjen kaun, daut dän waut jankat, waut aundre jehieet, un daut dee sikj wenscht, daut de aundre daut nich mea haben sellen.

^ Varsch 61 BILTBESCHRIEWUNK: Bie een Toopkomen von de Eltestasch sajen se dän elren Brooda, waut fa jeweenlich daut Woaktorm-Studium leiden deit, daut hee eenen jinjren Eltesten doafäa utlieren saul. De elra Brooda jleicht daut sea, selfst daut Woaktorm-Studium to leiden, oba hee schauft wellich met de aundre Eltestasch toop un jeft dän jinjren Brooda gooden Rot un loft dän von Hoaten.