Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 LÄWESJESCHICHT

Een grootet jeisteljet Oafgoot holp mie, väl to doonen

Een grootet jeisteljet Oafgoot holp mie, väl to doonen

MEDDEN enne Nacht wia wie aun de Kaunt von dän stoakjen Niger-Riefa, waut 1,6 Kilomeeta (1 Miel) breet wia. En Nigeria wia don Birjakjrich, un daut wia läwesjefäadlich, äwa dän Niger-Riefa to komen. Oba doawäajen must wie ons meamol en dise Jefoa jäwen. Wuarom kjeem ekj en soone Loag? Go wie ieescht mol trigj no de Tiet, ea ekj jebuaren wia.

Miene Pape, John Mills, leet sikj aune 1913 en New York City deepen, aus hee 25 Joa wia. Brooda Russell haud de Doopräd. Een Stootje no daut trock Pape no Trinidad, wua hee sikj met Constance Farmer befried, waut eene flietje Bibelforscha wia. Pape holp sienen Frint William R. Brown emma, daut “Photo-Drama der Schöpfung” to wiesen. Daut deed hee, bat de Browns 1923 no Wast-Afrika jeschekjt worden. Mame un Pape, waut beid de himlische Hopninj hauden, muaken en Trinidad met äaren Deenst wieda.

ELREN, WAUT ONS LEEWDEN

Miene Elren hauden näajen Kjinja, un de elsta heet Rutherford, soo aus de Präsident von de Watch Tower Bible and Tract Society. Aus ekj dän 30. Dezamba 1922 jebuaren wort, neemden see mie no Clayton J. Woodworth – soo heet de Brooda, waut to dee Tiet de Veauntwuatunk haud, de Artikjels reedtomoaken fa Das Goldene Zeitalter (nu daut Woat Waka!). Wie Kjinja kunnen aula no eene jeweenelje School gonen, oba waut onse Elren ons besonda lieeden, wia, no daut jeistelje to sträwen. Mame haud eene besondre Gow toom fein ut de Schreft lieren. Pape jleicht daut sea, ons biblische Jeschichten to vetalen, un hee brukt Henj un Feet toom dee intressaunt moaken.

Daut, waut dee deeden, brocht goode Frucht. Dree von ons fief Junges kunnen no de Gilead-School. Dree von onse Sestren wieren en Trinidad un Tobago fa väl Joaren Pionia. Derch onse Elren äa lieren un äa goodet Biespel plaunten see ons Kjinja soo to sajen “em HARN sien Hus”. Daut holp ons tru to bliewen un “en Gott siene Väahäw [to] jreenen” (Psa. 92:14).

Ons Tus wort eene Städ, wua de Prädichtdeenst jeplont wort. De Pionieren kjeemen doa toop, un foaken vetalden dee äwa Brooda George Young; een Missionoa von Kanada, waut ea en Trinidad jewast wia. Miene Elren räden sea goot von äare Poatna von ea – de Browns, waut dan aul  en Wast-Afrika wieren. Aul dit brocht mie bat doa, daut ekj met tieen Joa aunfunk to prädjen.

WAUT WIE EA DEEDEN

Onse Tietschreften wieren to jane Tiet sea jlikjtoo; dee dakjten faulsche Gloowes, de bejieeje Haundelswelt un de onopprechtje Politikj op. Doawäajen beräden de Kjoakjenleidasch aune 1936 dän Gowernia von Trinidad, aul onse Bieekja to vebeeden. Wie vestuaken onse Bieekja, oba brukten dee doawäajen wieda, bat dee aula wieren. Wie jinjen un fuaren uk met Beisikjels delenjd de Gauss met Zeins un Bläda toom Zeichnis jäwen. Toop met de Breeda von de Staut Tunapuna, waut met daut Lautspieker-Foatich schauften, prädijd wie soogoa bat de hinjaschte Akjen en Trinidad. Daut wia sea besonda! Met soone jeistelje Breeda toop to sennen brocht mie bat doa, mie von 16 Joa deepen to loten.

De Grupp von Tunapuna met daut Lautspieker-Foatich

Derch aul dit, waut ekj beläwd, un derch daut jeistelje Oafgoot, waut ekj von miene Famielje haud, wull ekj Missionoa woaren. Dän Wensch haud ekj noch emma, aus ekj aune 1944 no Aruba reisd un doa met Brooda Edmund W. Cummings toop deend. Wie wieren sea schaftich, daut doa aune 1945 tieen Menschen no daut Owentmol kjeemen. En daut näakjste Joa jeef daut opp dee Insel de ieeschte Vesaumlunk.

Met Oris jinkj mie daut Läwen noch scheena

Korz no daut prädijd ekj bie miene Oabeit eene Fru, waut Oris Williams heet. See bleef sea stoakj opp daut stonen, waut se ar jelieet hauden. Oba derch een Bibelstudium lieed see, waut Gott sien Wuat werkjlich sajcht, un dän 5. Jaunewoa 1947 leet see sikj deepen. Met de Tiet veleewd wie ons un befrieden ons. See funk en Nowamba 1950 met dän Pioniadeenst aun. Met Oris toop jinkj mie daut Läwen noch scheena.

INTRESSAUNTA DEENST EN NIGERIA

Aune 1955 word wie no de Gilead-School enjelot. Doawäajen säd wie beid onse Oabeit auf un vekoften ons Hus un aundre Sachen un neemen Aufscheet von Aruba. Dän 29. Juli 1956 wia wie de 27. Klauss von de Gilead-School derch un wie worden no Nigeria jeschekjt.

Met de Betelfamielje toop en Lagos, Nigeria, aune 1957

Oris säd lota: “Jehova sien Jeist kaun eenem halpen met de Schwierichkjeiten, waut daut Missionoaläwen met sikj brinjt. Mien Maun wull Missionoa sennen, oba ekj nich. Ekj wull leewa een Tus un Kjinja haben. Ekj endad mien denkjen, aus ekj ieescht enwort, woo needich daut wia, de goode Norecht to prädjen. Aus de Gilead-School ieescht derch wia, wia ekj gaunz reed aus Missionoa to prädjen. Aus wie bat daut Schepp Queen Mary wieren, wenscht Brooda Worth Thornton von Brooda Knorr siene Offiz ons eene goode Reis. Hee säd to ons, daut wie wudden em Betel deenen. Ekj säd: ‘Oh, nä!’ Oba ekj wand mie bosich doatoo un jleicht daut em Betel sea, wua ekj veschiedne Oppgowen haud. Daut dolste jleicht ekj, doa to schaufen, wua de Jast oppjenomen worden. Ekj jleich Menschen un wäajen dise Oabeit kunn ekj väl met de Breeda von Nigeria to doonen haben. Väl von dee kjeemen stoffich, meed, hungrich un darschtich doahan. Fa mie wia daut eene Freid dee to halpen, daut dee waut äten un sikj vereiwen kunnen. Daut wia aules heilja Deenst fa Jehova, un daut muak mie schaftich un tofräd.” Aul onse Oppgowen holpen ons em jeisteljen wieda.

Bie een Famieljentoopkomen en Trinidad aune 1961 vetald Brooda Brown von siene besondre Erfoarungen en Afrika. Dan vetald ekj, woo daut Woakj en Nigeria tooneem. Brooda Brown kloppad miene Pape leeftolich oppem Schulla un säd: “Johnny, du kust nienich no Afrika, oba Woodworth kunn!” Dan säd Pape to mie: “Moak bloos wieda, Worth! Moak bloos wieda!” Soon Moot von soone jeistelje un erfoarne Breeda holp mie, daut ekj mienen Deenst wieda aunhoolent derchfieren wull.

William Brown (“Bibel-Brown”) un siene Fru Antonia spruaken ons väl Moot too

Aune 1962 kunn ekj mie noch wieda utlieren en de 37. Klauss von de Gilead-School; de Klauss dieed tieen Moonat. Brooda Wilfred Gooch, waut don de Oppsechta von daut Betel en Nigeria wia, wia bie de 38. Klauss, un am wort no Enjlaunt jeschekjt. Dan wort ekj de Oppsechta von daut Betel en Nigeria. Ekj deed Brooda Brown no un reisd wiet rom, wiels ekj de leewe Breeda von Nigeria leewd un kjanen lieren wull. Dee hauden väl  tietelje Sachen nich, waut fa Menschen en aundre Lenda gaunz jeweenlich wia. Oba dee weesen derch äare Freid un Tofrädenheit, daut eena nich Jelt ooda tieteljet brukt toom een Läwen haben, waut doa waut enhelt. Wan ekj aun dee äare Omstend docht, wia daut sea scheen to seenen, daut de Breeda enne Toopkomes rein un aunstendich leet. Väle kjeemen met Trocks un Bolekajas * (opne Bossen, waut doa jemoakt worden) met no de Kongressen. Bie dise Bossen wia foaken waut intressauntet naunjeschräwen. Aun eene wia: “Von kjliene Lakjen Wota jeft daut een grootet Mäa”.

Woo rajcht daut nich es! Jieda bät talt, waut een jiedra deit, un wie deeden uk ons Poat. Aune 1974 wort Nigeria daut ieeschte Launt buta de Stäts, waut 100 000 Vekjindja haud. Daut Woakj wia goot wiedajekomen!

To dee Tiet, aus daut doa goot wiedakjeem, jeef daut doa uk Birjakjrich. Dee wia von 1967 bat 1970. Fa Moonaten hieeden onse Breeda von de Biafra-Sied von dän Niger-Riefa nuscht von daut Betel un daut Betel nuscht von dee. Wie feelden ons soo, daut wie an daut jeistelje Äten brinjen musten. Soo aus ekj aum Aunfank aul säd, wankt wie meamol äwa dän Riefa un bäden un vetruden opp Jehova.

Mie denkjt noch goot von de Reisen äwa dän Niger-Riefa. Wie jeewen ons Läwen en Jefoa wäajen de Soldoten, waut sea leicht reed wieren to scheeten, wäajen Krankheiten un wäajen aundret. Daut wia aul sea jefäadlich, bie de Soldoten von de Rejierunk vebietokomen, oba noch jefäadelja wia daut opp de Biafra-Sied. Opp eene Sauz fua ekj zeowes met eene Lomm äwa dän stoakjen Riefa von Asaba no Onitsha un von doa no Enugu toom de Oppsechtasch doa Moot toospräakjen. Opp eene aundre Reis spruak ekj de Eltestasch en Aba Moot too, wua se zeowes aules musten stockdiesta haben. En Port Harcourt must wie ons Toopkomen haustich met een Jebäd to Enj moaken, aus de Soldoten von de Rejierunk butakaunt Staut de Soldoten von de Biafra-Sied doa jewonnen.

Dee Toopkomes wieren sea wichtich toom onse leewe Breeda vesechren, daut Jehova an leewd un fa an sorjd. Doa kjrieejen dee uk dän needjen Rot, daut see sikj opp kjeenem siene Sied stalen sullen un sikj eenich bliewen. De Breeda von Nigeria kunnen dise schwoare Tiet tru äwastonen. Dee äare Leew wia soo groot, daut see dän Hauss manke Stam äwakomen kunnen un veeent bleewen. Daut wia eene Iea, an en dise schwoare Tiet bietostonen!

Aune 1969 wia Brooda Milton G. Henschel de Kongressväasetta von dän internazionalen Kongress bie daut Yankee-Stadion en New York met daut Teema “Fräd oppe Ieed”. Aus sien Helpa lieed ekj väl. Daut wia krakjt to de rajchte Tiet, wiels aune 1970 haud wie en Lagos, Nigeria, dän internazionalen Kongress met daut Teema “Menschen, aun dee Gott sienen Jefaulen haft”. Wäajen dis Kongress soo korz no dän Birjakjrich wia, wia daut bloos met Jehova sienen Säajen mäajlich, daut to volbrinjen. Daut wia een sea besondra Kongress, wiels dee opp 17 Sproaken wia un doa wieren 121 128 Menschen. De Breeda Knorr un Henschel un uk noch aundre, waut met jerente Zhets von de Stäts un Enjlaunt jekomen wieren, sagen eent von de jratste christelje Doop, waut daut no Pinjsten aune 33 jejäft haud – 3 775 niee Nofolja! Disen Kongress halpen to plonen wia woomäajlich de drokste Tiet en mien Läwen. Soo bosich aus de Vekjindja don mea worden, wia butajeweenlich!

Bie dän Kongress “Menschen, aun dee Gott sienen Jefaulen haft” wieren 121 128 Menschen, waut 17 veschiedne Sproaken räden, mau rajcht Ibo

En de mea aus 30 Joa en Nigeria deend ekj eenjemol aus reisenda Oppsechta, waut Vesaumlungen un uk Betels en Wast-Afrika besocht. De Missionoaren wieren sea dankboa, daut om an jekjemmat un an Moot toojesproaken wort. Daut wia scheen, an weeten to loten, daut aun an jedocht wort! Dise Oabeit lieed mie, daut et sea wichtich es, om aundre bekjemmat to sennen, toom Jehova siene Organisazion stoakj un veeent hoolen.

Bloos met Jehova siene Help kunn wie met de Trubbels, waut de Birjakjrich met sikj brocht, un met de Krankheiten foadich woaren. Jehova sien Säajen wia emma to seenen. Oris säd:

 “Wie hauden beid mieremol Malaria. Eemol kjeem Worth besennungsloos en Lagos em Hospitol nenn. Se säden to mie, daut hee veleicht nich derchkomen wudd, oba wie wieren dankboa, daut hee doch deed! Aus hee wada toosikj kjeem, räd hee to dän, waut sikj doa om am kjemmad, von Gott sien Kjennichrikj. Lota socht wie ons am opp, om noch mea met dän ut de Schreft to räden. Sien Hinjanomen wia Nwambiwe. Hee neem de Woarheit aun un wort lota een Eltesta en Aba. Ekj kunn uk väle halpen, true Deena von Jehova to woaren, mau rajcht ajchte Moslems. Ons jinkj daut sea scheen, en Nigeria de Menschen, de Jäajent, dee äare Sproak un dee äare Jewanheiten kjanen un leewen to lieren.”

Om en onse Oppgow em Utlaunt wiedatokomen, must wie lieren onse Breeda un Sestren to leewen, endoont woo väl aundasch dee daut hauden aus wie. Dit wia noch eene goode Lia fa ons.

NIEE OPPGOWEN

Nodäm aus wie en Nigeria em Betel jedeent hauden, kjrieej wie aune 1987 eene niee Oppgow. Wie worden aus Missionoaren no de schmocke Insel St. Lucia en de Karibik jeschekjt. Daut wia scheen doa to deenen, oba doa jeef daut uk niee Schwierichkjeiten. En Afrika befried een Maun sikj met väl Frues, hia oba opp St. Lucia wia de Trubbel, daut de Poaren toopläwden, onen em Jesaz befriet to sennen. Gott sien Wuat, waut väl Krauft haft, brocht väl von onse Bibelstudiums bat doa, de Endrungen to moaken, waut needich wieren.

Ekj leewd Oris sea en aul de 68 Joa, waut wie befriet wieren

Aus onse Krauft wäajen daut Ella weinja wort, leet de Väastaunt ons leeftolich no de Hauptoffiz en Brooklyn, New York, en de Stäts trakjen; daut wia aune 2005. Ekj dank Jehova noch emma jieda Dach fa Oris. See storf aune 2015 un daut es nich uttospräakjen, woo schlajcht daut jinkj. See wia een butajeweenelja Poatna un wia eene leeftolje Fru, waut leicht to leewen wia. Ekj leewd ar sea en aul de 68 Joa, waut wie toop wieren. Wie lieeden, daut eena dee respakjten mott, waut aus Haupt enjesat sent, sikj wellich vejäwen, deemootich bliewen un dän Jeist siene Frucht haben, om en de Ehe un uk en de Vesaumlunk schaftich to sennen.

Wan wie mol mootloos ooda enteischt wieren, veleet wie ons opp Jehova, daut dee ons halpen wudd, am wieda to deenen. Wie lieeden ons wieda to aules to wanen un to schekjen un sagen, daut aules met de Tiet bäta wort – un daut baste hab wie noch ver ons! (Jes. 60:17; 2. Kor. 13:11).

En Trinidad un Tobago säajend Jehova miene Elren un uk aundre äare Oabeit un doawäajen sent doa no dän latsten Berecht no 9 892 en de woare Aunbädunk. Opp Aruba haben väle sea jeschauft, om de Vesaumlunk, von wua ekj kjeem, to stoakjen. Dee Insel haft nu 14 Vesaumlungen, waut goot veraunkomen. En Nigeria es de Zol von de Vekjindja aul väl hecha jeworden, un nu es daut eene groote Häad von 381 398. Un opp de Insel St. Lucia sent 783, waut daut Kjennichrikj unjastetten.

Ekj sie nu enne 90 Joa. En Psalm 92:15 sajcht daut von dee, waut en Jehova sien Hus jeplaunt sent: “Dee woaren noch en de oole Joaren Frucht droagen, un woaren fresch un em blieejen bliewen.” Ekj sie soo dankboa fa daut Läwen, waut ekj en Jehova sienen Deenst jeläft hab. Daut groote jeisteljet Oafgoot, waut ekj kjrieech, haft mie Moot jejäft Jehova fa voll to deenen. En siene true Leew haft Jehova mie loten “en . . . siene Väahäw jreenen” (Psa. 92:14).

^ Varsch 18 See daut Erwachet! vom 22. Juni 1972, S. 24-26.