Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 EEN BERECHT VON IEESCHTEMMA

Derch biblische Räden woat en Irlaunt de goode Norecht vebreet

Derch biblische Räden woat en Irlaunt de goode Norecht vebreet

EN Mei 1910 fua een Daumpschepp de Belfast Lough delenjd (eene Spetz Mäa, waut em Launt nenjeit). De kjliene Grupp Metfoara opp daut Schepp sagen en daut tiedje Morjenlicht de jreene Eewasch von Irlaunt. Eena von dee, Charles T. Russell, reisd aul toom fefte Mol no Irlaunt. Brooda Russell kunn doa uk twee groote, meist äwareene Schäp seenen, waut doa jroz jemoakt worden. Eent wia de Titanic, waut lota soon truajet Enj haud, un daut aundre wia de Olympic. * Biesied de Scheppfabrikj stunden eene Dutz Bibelforscha bie dän Howen un luaden no Brooda Russell.

Brooda Russell docht aul soo bie 20 Joa ea doaräwa no, woo de goode Norecht daut baste kunn vebreet woaren. Hee wort sikj eenich, hee wudd miere Reisen nom Utlaunt moaken. Aum Aunfank von siene ieeschte Reis en Juli 1891 fua hee opp daut Schepp City of Chicago no Irlaunt. Dicht bie de Staut Queenstown sach hee dän Sonnenunjagank un docht veleicht doaraun, waut siene Elren am äwa dit Launt vetalt hauden, von wua dee wieren. Lota reisden Brooda Russell un dee, waut met am toop wieren, derch de scheene Omjäajent un de schmocke, reine Darpa un see worden en, hia wia de jeistelje Arnt “riep un reed toom arnten”.

Brooda Russell reisd säwenmol no Irlaunt. Bie siene ieeschte Reis worden de Menschen soo nieschierich, daut doa lota, wan hee wadakjeem, hundade un eenjemol uk dusende toopkjeemen toom siene Räden hieren. De biblische Räden, waut hee opp siene tweede Reis en Belfast un Dublin en Mei 1903 haud, worden verhäa enne Post bekauntjemoakt. Brooda Russell vetald lota, daut de “Toohiera sea oppmoakjsom wieren” bie de Räd “Daut Vespräakjen met eenen Eit”. Dee haundeld sikj von Abraham sienen Gloowen un von de Säajnungen, waut noch komen wudden.

Aus Brooda Russell toom dredde Mol no Europa reisd, kjeem hee wada no Irlaunt, wäajen de Menschen doa soo fein horchten. Aus hee en Belfast en Aprell 1908 zemorjes vom Schepp raufkjeem, luaden doa aul fief Breeda no am. Dän Zeowes hilt hee de Räd “Dän Soton siene Harschoft woat een Enj nämen”. Daut wia ea aul bekauntjemoakt un doa kjeemen “soo bie 300 Menschen toop, waut oppmoakjsom wieren toom lieren”. Doa wia uk een Jäajna, oba dän kunnen se fuaz paussende Bibelvarzh wiesen. Oba en Dublin wia een Jäajna, waut nich soo leicht oppjeef. Daut wia een Maun, waut O’Connor heet un de Schriewa von de GCJM [de Grupp von christelje junge Mana] wia. Hee wull de äwa 1 000 Toohiera jäajen de Bibelforscha enhitzen. Woo kjeem daut ut?

Stal wie ons mol väa, woo daut bie dit Toopkomen kunn jewast sennen. Saj wie mol, doa es een Maun, waut de Woarheit von de Schreft weeten well. Dee läst en de Post The Irish Times von eene biblische Räd un jeit doahan. Hee finjt meist nich Settich, wäajen daut doa aul soo voll es. Hee horcht sea too, waut de witthoaja Maun met Boat sajcht, waut eenen langen schwoaten Äwarock aunhaft. Dee jeit doa oppem  Plautform han un trigj un moft biem räden met de Henj un lajcht eenen Bibelvarsch no dän aundren ut, soo daut aules fein tooppaust un de Maun de Woarheit von de Schreft kloa vestonen kaun. Doa es nich een Mikrofoon uk nich een Lautspieker, oba aule kjennen dän Rädna doawäajen fein hieren un horchen dän oppmoakjsom fa 11Stund too. Dan deit de Rädna de Toohiera äare Froagen beauntwuaten, un de O’Connor un siene Frind twiewlen daut aun, waut dee lieet. Oba de Rädna bewiest dee daut kloa met de Bibel un de Toohiera klautschen enne Henj. Aus dee sikj ieescht aula een bät beruicht haben, jeit de Intressieeda no de Breeda un well noch mea weeten. Soo aus de Breeda von don säden, lieeden ieeschtemma väle de Woarheit opp dise Wajch kjanen.

En Mei 1909 reisd Brooda Russell met daut Schepp Mauretania toom vieede Mol no Irlaunt. Aus dee von New York loosfua, neem dee sikj Brooda Huntsinger met, daut dee oppe Reis de Woaktorm-Artikjels opp Kortschreft oppschriewen kunn, waut Brooda Russell am väasäd. Bie Brooda Russell siene biblische Räd en Belfast wieren 450 Menschen un soo bie 100 von dee musten stonen, wiels doa nich jenuach Rum wia.

Brooda C. T. Russell opp de Lusitania

Bie de fefte Reis, wua wie aum Aunfank aul von räden, jeef daut wada eene biblische Räd en Dublin, un no daut kunnen de Menschen wada Froagen stalen. De O’Connor haud ditmol eenen bekaunden Relijionsjelieeden met, un dee kjrieech siene Froagen met de Bibel beauntwuat. De Toohiera freiden sikj sea doaräwa. Näakjsten Dach fuaren de Reisende met daut bosje Postboot no Liverpool un von doa reisden dee met daut bekaunde Schepp Lusitania no New York. *

En de Irish Times vom 20. Mei 1910 worden de Menschen no eene biblische Räd jekroacht

Opp Brooda Russell siene saste un säwende Reis aune 1911 hilt dee wada biblische Räden, waut verhäa bekauntjemoakt worden. En Aprell neemen 20 Bibelforscha en Belfast 2 000 Menschen opp, waut de Räd hieren wullen met daut Teema “Waut no dän Doot es”. De O’Connor kjeem ditmol met eenen Priesta toop no Dublin toom Froagen stalen. De Toohiera klautschten enne Henj, aus dän siene Froagen met de Schreft beauntwuat worden. En Oktooba un Nowamba 1911 besocht Brooda Russell uk noch aundre Städa, wua väle Toohiera wieren. En Dublin wull de O’Connor un noch 100 aundre Mana daut Toopkomen wada vestieren, oba de Toohiera wieren gaunz opp dän Rädna siene Sied.

Brooda Russell hilt en jane Tiet de mieeschte Räden, oba am wia kloa, daut daut Woakj “nich von irjenteenen Mensch aufhenjt”, wiels “daut es nich een Woakj von Menschen; daut es von Gott”. Derch de biblische Räden, waut een bät soo wieren aus onse Toopkomes fa aulemaun, kunnen väle de biblische Woarheit kjanen lieren. Waut kjeem doabie rut? De biblische Räden holpen, de goode Norecht to vebreeden, un doa worden en Irlaunt bosich aulawäajen Vesaumlungen oppjestalt. (Een Berecht, waut en Enjlaunt toopjestalt es.)

^ Varsch 3 Benna twee Joa jinkj de Titanic unja.

^ Varsch 9 De Lusitania wort em Mei 1915 met eene Rakeet von unja Wota vebomt un jinkj sieden von Irlaunt unja.