Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Waut Läsa weeten wellen

Waut Läsa weeten wellen

Waut bediet daut, daut de Apostel Paulus “en dän dredden Himmel nenjenomen” wort un “en daut Paradies”? (2. Kor. 12:2-4).

En 2. Korinta 12:2-3 räd Paulus von eenen Maun, waut “en dän dredden Himmel nenjenomen” wort. Wäa wia daut? Aus Paulus no de Vesaumlunk en Korint schreef, muak hee kloa, daut Gott am aus eenen Apostel brukt (2. Kor. 11:5, 23). Dan säd hee, daut de Har am veschiednet “openboaren deed un seenen leet”. Opp dee Sauz räd Paulus nich noch von aundre Breeda. Doawäajen mott hee selfst de Maun jewast sennen, waut Visionen haud un waut waut openboat wort (2. Kor. 12:1, 5).

Daut wia aulsoo Paulus, waut “en dän dredden Himmel nenjenomen” un “en daut Paradies nenn jehowen” wort (2. Kor. 12:2-4). Hee säd, daut de Har am waut “openboaren deed”, un daut späat sikj soo, daut hee waut sach, waut et lota noch mol jäwen wudd.

Waut wia “de dredda Himmel”, waut Paulus sach?

Wan daut en de Schreft von “Himmel” rät, kaun doamet de Lofthimmel jemeent sennen (1. Mo. 11:4; 27:28; Mat. 6:26, NW). Oba daut Wuat “Himmel” woat doa uk opp eene aundre Wajch jebrukt. Eenjemol sent doa menschelje Rejierungen met jemeent (Dan. 4:17-19). Un daut woat en de Schreft uk fa Gott siene Harschoft jebrukt, biejlikj fa Gott sien Kjennichrikj (Opb. 21:1).

Waut meent daut dan, daut Paulus “dän dredden Himmel” sach? Eenjemol sajcht de Schreft waut dreemol toom daut ruthäwen ooda stoakja moaken (Jes. 6:3; Hes. 21:32; Opb. 4:8). Daut Paulus von “dän dredden Himmel” räd, diet doano han, daut hee von eene gaunz besondre un huage Rejierunk räd – von Gott sien Kjennichrikj, wua Jesus Christus un de 144 000 rejieren. (See Einsichten über die Heilige Schrift, Band 1, S. 1155, 1162.) Krakjt von dit Kjennichrikj räd de Apostel Petrus uk, aus hee säd, daut Gott ons “eenen nieen Himmel” vesproaken haud (2. Pet. 3:13).

Waut es daut “Paradies”, wua Paulus von räd?

Daut Wuat “Paradies” kaun uk miere Bediedungen haben: 1. kaun daut daut Paradies oppe Ieed sennen, wua de Menschen noch mol läwen woaren, soo aus dee aum Aunfank em Paradies läwden. 2. kaun daut een Bilt sennen fa dän grooten Fräd, waut Gott siene Deena en de niee Welt haben woaren. Un 3. kaun daut daut wundascheene Läwen em Himmel bedieden en “Gott sien Paradies”, wua Openboarunk 2:7 von rät. (See dän Wachtturm vom 15. Juli 2015, S. 8, V. 8.)

Daut es goot mäajlich, daut Paulus en 2. Korinta 12:4 von aule dree Bediedungen räd, aus hee vetald, waut hee beläft haud.

Well wie daut mol toopfoten:

Daut sitt soo, daut “de dredda Himmel” en 2. Korinta 12:2 Gott sien Kjennichrikj es, wua Jesus Christus un de 144 000 rejieren; daut es de “[niea] Himmel” (2. Pet. 3:13).

Dee woat “de dredda Himmel” jenant, wiels daut Kjennichrikj soo butajeweenlich es. Daut es eene gaunz besondre un huage Rejierunk.

Daut “Paradies”, wua Paulus en siene Vision “nenn jehowen” wort, kaun dreeatlei sennen, waut et en de niee Welt jäwen woat: 1. daut Paradies, waut et oppe Ieed noch mol jäwen woat. 2. daut jeistelje Paradies, waut dan noch jrata sennen woat aus daut jeistelje Paradies, waut et vondoag dän Dach aul jeft, un 3. “Gott sien Paradies” em Himmel.

No daut no es de niee Welt de niea Himmel un de niee Ieed toop. Daut woat gaunz waut nieet sennen, wiels doa Gott siene Rejierunk em Himmel – sien Kjennichrikj – met en es un uk de Menschen, waut Jehova em Paradies oppe Ieed deenen.