Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 14. ARTIKJEL FA DAUT STUDIUM

Soldoten, waut vom Nuaden komen!

Soldoten, waut vom Nuaden komen!

“Een Schwoarm Graushoppa es en mien Launt nenjekomen” (JOEL 1:6)

LEET 96 Gott sien Buak es een wieetvolla Schauz

WAUT WIE SEENEN WOAREN *

1. Woo deeden Brooda Russell un siene Poatna studieren, un wuarom schauft daut fein?

ÄWA hundat Joa trigj fungen Brooda Charles Taze Russell un siene Poatna aun sikj to vesaumlen, om Gott sien Wuat to studieren. Dee wullen weeten, waut de Schreft werkjlich säd äwa Jehova Gott un Jesus Christus un äwa de Vestorwne un daut Leesjelt. Woo deeden dee studieren? Eena stald eene Froag un dan unjasochten dee toop jieda Bibelvarsch, waut met dit Teema to doonen haud. Tolatst schreewen see daut dan opp, waut see jefungen hauden. Jehova säajend dise opprechtje Menschen un dee kunnen väl wichtje biblische Glooweslieren vestonen, waut ons vondoag dän Dach noch väl wieet sent.

2. Wuarom kaun daut leicht passieren, daut eena eene biblische Profezeiunk nich rajcht vestonen kaun?

2 Dee, waut doa toop studieeden, worden boolt en, daut et väl schwanda wia, de Profezeiungen ut de Schreft to vestonen aus de Glooweslieren. Wuarom? Eent es, daut eena de Profezeiungen ut de Schreft foaken daut baste vestonen kaun, wan dee sikj ieescht erfellen ooda wan dee sikj aul erfelt haben. Oba doa es noch waut. Daut eena eene Profezeiunk rajcht vestonen kaun, mott eena jeweenlich aule Varzh doavon unjasieekjen. Wan eena bloos no jewesse Varzh kjikjt, dan kaun eena dee leicht orrajcht vestonen. Un daut späat sikj soo, daut et bie eene Profezeiunk ut daut Buak Joel soo wia. Well wie dee noch eemol unjasieekjen un seenen, wuarom wie dee nu aundasch vestonen kjennen.

3-4. Woo kunn wie de Profezeiunk von Joel 2:7-9 bat nu vestonen?

3 Läs Joel 2:7-9. Joel säd verut, daut Grausshoppasch daut Launt Israel toosaten wudden. Dee wudden soone Tänen haben aus Leiws un aules oppfräten, waut dee finjen  wudden! (Joel 1:4, 6). Joarenlank docht wie, daut dit een Jlikjnis doafäa wia, daut Jehova siene Zeijen soo prädjen wudden aus een Schwoarm Grausshoppasch, waut nich auftowäaren jinkj. Wie dochten, daut dit Prädichtwoakj daut “Launt” toosaten wudd, aulsoo de Menschen, wua de Gloowesleidasch äwa aunjestalt wieren. *

4 Wan wie bloos wudden Joel 2:7-9 läsen, dan wudd sikj daut noch aules rajcht hieren. Oba wan wie aule Varzh von dise Profezeiunk unjasieekjen, dan woa wie en, daut wie dee nu aundasch utlajen motten. Well wie mol veatlei seenen, wuarom daut needich es.

VEATLEI, WUAROM WIE DAUT NU AUNDASCH UTLAJEN

5-6. (a) Waut vonne Froag kjemt opp, wan eena äwa Joel 2:20 nodenkjt? (b) Waut vonne Froag kjemt opp, wan eena Joel 2:25 unjasieekjt?

5 Ieeschtens well wie mol doaräwa nodenkjen, waut Jehova met de Grausshoppa-Ploag doonen wull. Hee vespruak je: “Ekj woa dee vom Nuaden [de Grausshoppasch] wiet wajch joagen” (Joel 2:20). Wuarom wudd Jehova vespräakjen, de Grausshoppasch wajchtojoagen, wan dee doch Jehova siene Zeijen väastalden? Dee jehorchen je Jesus sien Jeboot, daut see prädjen un Jinja moaken sellen (Hes. 33:7-9; Mat. 28:19-20). Daut es gaunz kloa, daut Jehova nich siene true Deena wajchjoagen wull, oba wäm, waut siene Deena schlajcht behaundlen deed.

6 Tweedens well wie mol Joel 2:25 unjasieekjen. Doa säd Jehova: “Jie woaren nu daut kjrieen, waut jie en dee Joaren nich kjrieejen, aus de Graushoppa . . . aules oppfreeten.” Jehova vespruak hia, daut hee dän Schoden wada gootmoaken wudd, waut de Grausshoppasch aunjerecht hauden. Woo wudd daut met daut tooppaussen, daut de Grausshoppasch de Kjennichrikjsvekjindja väastalden? Daut wudd je auntovestonen jäwen, daut dee äare Norecht Schoden aunrecht. Oba en Werkjlichkjeit kaun dee äare Norecht Läwes raden un mau rajcht eenje Schlajchte bat doa brinjen, daut dee omkjieren (Hes. 33:8, 19). Un daut wudd doch waut goodet sennen!

7. Woo jäwen de Wieed “no daut” en Joel 3:1-2 auntovestonen, daut wie de Profezeiunk nu aundasch utlajen motten?

7 Läs Joel 3:1-2. Dreddens well wie doaräwa nodenkjen, woo sikj daut eent no daut aundre romnämen wudd, wua de Profezeiunk von räd. Es die oppjefollen, daut Jehova säd: “No daut, woa ekj mienen Jeist . . . jäwen”? Hee vespruak, daut hee sienen Jeist jäwen wudd, nodäm daut de Grausshoppasch äare Oppgow jedonen hauden. Wan dee deejanje väastalen wudden, waut Gott sien Kjennichrikj bekauntmoaken wudden, wuarom wudd Jehova dee dan no daut sienen Jeist jäwen? Onen Gott sienen stoakjen Jeist hauden dee doch kjeenmol kunt joarenlank wiedaprädjen, wan ons Woakj uk Jäajenstaunt haud un eenjemol mau rajcht veboden wia.

Brooda J. F. Rutherford un aundre jesaulwde Breeda muaken mootich bekaunt, daut Gott dise schlajchte Welt strofen wudd (See Varsch 8)

8. Wäm stalen de Grausshoppasch väa en Openboarunk 9:1-11? (See daut Bilt oppe väaschte Sied.)

8 Läs Openboarunk 9:1-11. Nu woa wie daut vieede seenen, wuarom wie Joel siene Profezeiunk nu aundasch vestonen. Wie dochten lang emma, daut dee dautselwje bedied aus de Profezeiunk von de Grausshoppasch en de Openboarunk. En de Openboarunk rät daut von eenen Schwoarm Grausshoppasch,  waut Menschenjesechta hauden un soowaut “aus goldne Kroonen” oppem Kopp hauden (Opb. 9:7). Dee deeden “dee Menschen, dee nich Gott sien Säajel aum Stiern hauden [Gott siene Fiend]”, fief Moonat lank kjwälen – soo lang aus een Grausshoppa jeweenlich läft (Opb. 9:4-5). Daut späat sikj soo, daut et hia werkjlich von Jehova siene jesaulwde Deena rät. Dee moaken mootich bekaunt, daut Gott dise schlajchte Welt strofen woat. Un daut sat aul deejanje sea too, waut dise Welt unjastetten.

9. En waut sent de Grausshoppasch, waut Joel sach, veschieden von dee, waut Johanes sach?

9 Daut stemt, daut de Profezeiungen von Openboarunk un von Joel sikj en jewesse Stekjen likjnen. Oba dee haben uk eenje wichtje Sachen veschieden. Biejlikj säd Joel, daut de Grausshoppasch de Plaunten oppfräten wudden (Joel 1:4, 6-7). Oba en Johanes siene Vision wort de Grausshoppasch “jesajcht, daut see äaren Schoden nich aun daut Graus opp de Ieed ooda Plaunten ooda Beem utrechten sullen” (Opb. 9:4). De Grausshoppasch, waut Joel sach, kjeemen vom Nuaden (Joel 2:20). Oba dee, waut Johanes sach, kjeemen ut eenen Aufgrunt rut (Opb. 9:2-3). Joel schreef, daut de Grausshoppasch wudden wajchjejoacht woaren. Oba en de Openboarunk woaren de Grausshoppasch nich wajchjejoacht. Dee kjennen äare Oabeit  to Enj brinjen. Un daut sajcht doa noanich, daut Jehova met dee ontofräd es. (See dän Kausten “ De Profezeiungen von de Grausshoppasch: En waut dee veschieden sent”.)

10. Es daut mäajlich, daut de Grausshoppasch von Joel waut aundret bedieden aus dee, waut Johanes sach? Jeff een Biespel ut de Schreft.

10 Daut de beid Profezeiungen soo veschieden sent, jeft auntovestonen, daut et doa nich von dautselwje rät. Meent daut dan, daut de Grausshoppasch von Joel waut aundret bedieden aus de Grausshoppasch en de Openboarunk? Jo. En de Schreft jeft daut noch mieremol soont, daut een Jlikjnis fa veschiednet jebrukt woat. En Openboarunk 5:5 woat biejlikj Jesus de “Leiw von Juda sien Staum” jenant. Oba en 1. Petrus 5:8 sajcht et, daut de beesa Fient soo aus “een brellenda Leiw” es. Bat nu hab wie veatlei jeseenen, wuarom wie Joel siene Profezeiunk nu aundasch vestonen kjennen. Woo laj wie dee nu ut?

WAUT BEDIET DEE?

11. Woo wiest Joel 1:6 un 2:1, 8, 11 ons, wäa de Grausshoppasch sent?

11 Wan wie ons de aundre Varzh von Joel siene Profezeiunk unjastonen, dan see wie, daut Joel verutsäd, daut doa Soldoten komen wudden (Joel 1:6; 2:1, 8, 11). Jehova säd, hee wudd “[siene] Armee” (de babelonische Soldoten) brucken toom de ojjehuarsome Israeliten bestrofen (Joel 2:25). Dee woaren “dee vom Nuaden” jenant, wäajen de babelonische Soldoten vom Nuaden en Israel nenkomen wudden (Joel 2:20). Dise Soldoten wudden soo fein enjedeelt sennen aus een Schwoarm Grausshoppasch. Joel säd von dee: “Dee [Soldoten] moarachten no väaren wajch, . . . dee gonen äwa de Stauts Mia, un komen en aule Hiesa nenn; dee krupen en de Fenstren nenn, aus een jewanda Vebräakja” (Joel 2:8-9). Kaust du die daut väastalen? De Soldoten wudden aulawäajen sennen. Eena wudd sikj noanich fa de Babelonia vestäakjen ooda utem Stich brinjen kjennen.

12. Woo erfeld Joel siene Profezeiunk sikj?

12 De Babelonia (ooda Chaldäa) kjeemen aune 607 v. Chr. krakjt soo en Jerusalem nenn aus Grausshoppasch. De Schreft sajcht: “[De] Chaldäa Kjennich . . . leet äare junge Kjrieja met Schwieed doot schlonen, . . . [hee] veschoond kjeenem, nich Junges uk nich Mejales, uk nich de oole un schwake. De HAR jeef an aula en siene Jewault. See vebrenden uk daut Gotteshus un reeten de Stautsmieren von Jerusalem dol, un schmeeten en aule prachtvolle Hiesa Fia nenn, soo daut aul daut wieetvolle Jereetschoft venicht wort” (2. Chr. 36:17, 19). Woo wia daut en Israel, aus de Babelonia ieescht verecht hauden? De Menschen säden doa: “Daut . . . [es] eene ladje Wiltnis . . ., wua kjeen Mensch ooda Tia läft, un woont en de Chaldäa äare Macht jejäft es” (Jer. 32:43).

13. Waut bediet Jeremia 16:16, 18? Laj daut ut.

13 Ojjefäa 200 Joa no Joel siene Profezeiunk leet Jehova derch Jeremia noch mea verutsajen äwa de Soldoten, waut jäajen Israel komen wudden. Hee säd, dee wudden no soone Israeliten sieekjen, waut schlajchtet jedonen hauden, un dee faustnämen. Jehova säd: “Horcht emol, ekj woa väl Fescha schekjen, . . . un dee woaren an feschen. Un no dee, woa ekj väl Jäaja rut schekjen, un dee sellen, oppe Boaj un enne Schluchten un enne Heelen, an jäajren. Ekj woa an dobbelt bestrofen fa äa Vegonen un äare Sinden.” De Israeliten, waut nich omkjieren wudden, wudden sikj noanich fa de babelonische Soldoten  vestäakjen kjennen – nich em Mäa uk nich em Woolt (Jer. 16:16, 18).

EENE GOODE NORECHT

14. Wanea erfeld Joel 3:1-2 sikj?

14 No daut räd Joel von eene goode Norecht. Daut Launt wudd wada fruchtboa sennen (Joel 2:23-26). Un lota wudd daut noch mol een deel jeisteljet Äten jäwen. Jehova säd: “Ekj [woa] mienen Jeist opp aule Menschen jäwen, un june Säns un Dajchta woaren profezeien; . . . soogoa opp däm Oabeida un de Kjäakjsche woa ekj dan mienen Jeist jäwen” (Joel 3:1-2). Daut erfeld sikj nich, aus de Israeliten von Babel trigj no äa Launt kjeemen, wiels de heilja Jeist kjeem je miere hundat Joa lota äwa de Menschen. Daut wia aum Pinjstdach aune 33. Woo weet wie daut?

15. Waut es de Unjascheet tweschen Petrus siene Wieed en Aposteljeschicht 2:16-17 un daut, waut Joel 3:1 sajcht, un waut jeft daut auntovestonen?

15 Jehova muak dän Apostel Petrus daut dietlich, daut Joel 3:1-2 met waut butajeweeneljet to doonen haud, waut aum Pinjstdach passieed. Soo bie Klock näajen zemorjes kjeem derch een Wunda de heilja Jeist äwa de Jinja un dee fungen aun, “von Gott siene groote Wundawoakjen” to räden (Apj. 2:11). Aus Petrus von Joel siene Profezeiunk räd, brukt hee een bät aundre Wieed aus Joel. Es die daut oppjefollen? (Läs Aposteljeschicht 2:16-17.) Petrus brukt aum Aunfank nich de Wieed “no daut”, soo aus Joel. Enne Städ daut säd hee, daut Gott “en de latste Tiet” sienen Jeist “äwa aule Menschen jeeten” wudd – daut meent, en de latste Tiet ea Jerusalem aune 70 n. Chr. venicht wort. Daut jeft auntovestonen, daut doa eene lenjre Tiet vegonen wia, ea Joel siene Profezeiunk sikj erfellen deed.

16. Woo holp Gott sien Jeist en de Aposteltiet bie daut Prädichtwoakj met, un woo deit dee daut vondoag dän Dach?

 16 Nodäm aus Gott sien Jeist en de Aposteltiet äwa de Christen kjeem, neem daut Prädichtwoakj sea too. Aus de Apostel Paulus ojjefäa aune 61 n. Chr. sienen Breef aun de Kolossa schreef, kunn hee sajen, daut de goode Norecht “aule Menschen unja däm Himmel jeprädicht worden” wia (Kol. 1:23). Daut bediet, “aule Menschen”, wua eena to jane Tiet hanreisen kunn. Un vondoag dän Dach moakt Jehova sien stoakja heilja Jeist daut mäajlich, daut dit Prädichtwoakj noch opp väl mea Städen jedonen woat – “äwa de gaunze Welt”! (Apj. 13:47; see dän Kausten “ Ekj . . . [woa] mienen Jeist jäwen”).

WAUT HAFT SIKJ JEENDAT?

17. Woo kunn wie Joel siene Profezeiunk von de Grausshoppasch ea vestonen, un woo kjenn wie dee nu vestonen?

17 Waut haft sikj jeendat? Wie kjennen de Profezeiunk von Joel 2:7-9 nu väl bäta vestonen aus ea. Eefach jesajcht räden dise Varzh nich von daut Prädichtwoakj, wua wie flietich methalpen, oba von de babelonische Soldoten, waut aune 607 v. Chr. en Jerusalem nenkjeemen.

18. Waut haft sikj bie Jehova siene Deena nich jeendat?

18 Waut haft sikj nich jeendat? Jehova siene Deena prädjen wieda aulawäajen opp veschiedne Wäaj de goode Norecht (Mat. 24:14). Kjeene Rejierunk kaun ons doavon aufhoolen, dit Jeboot notokomen. Jehova säajent daut Prädichtwoakj, un soo kjemt daut nu bosja wieda aus jeemols ea un wie kjennen de goode Norecht von daut Kjennichrikj äwanäment prädjen. Wie veloten ons deemootich doaropp, daut Jehova ons uk wieda halpen woat, de biblische Profezeiungen to vestonen. Hee woat ons to de rajchte Tiet “de volle Woarheit lieren” (Joh. 16:13).

LEET 97 Läwen kjemt von Gott sien Wuat

^ Varsch 5 Wie dochten lang emma, daut de Profezeiunk en Joel, Kapitel 1 un 2 von daut Prädichtwoakj rät, waut wie vondoag dän Dach derchfieren. Oba doa es veatlei, waut ons wiest, daut wie dise Profezeiunk nu aundasch vestonen motten. Waut es daut?

^ Varsch 3 See biejlikj dän Artikjel Die Schöpfung zeigt uns die Weisheit Jehovasem Wachtturm vom 15. Aprell 2009, V. 14-16.