Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Spräakjt junt unjarenaunda Moot too – daut es nu besonda wichtich!

Spräakjt junt unjarenaunda Moot too – daut es nu besonda wichtich!

“Well wie toophoolen un . . . ons unjarenaunda Moot toospräakjen. Un daut es wichtich, wiels de latsta Dach noda kjemt” (HEB. 10:24-25)

LEEDA: 17, 111

1. Wuarom säd de Apostel Paulus to de hebräische Christen, daut wia wichtich, daut see sikj unjarenaunda Moot toospruaken?

WUAROM sell wie ons nu noch dolla bemieejen, aundre Moot to moaken? Paulus sajcht daut en sienen Breef aun de hebräische Christen. Hee schreef: “Well wie toophoolen un ons unjarenaunda aunspornen, en goode Woakjen, Leew to bewiesen. Vonne Vesaumlungen wajch bliewen, soo aus eenje doonen, daut well wie nich, oba väl leewa ons unjarenaunda Moot toospräakjen. Un daut es wichtich, wiels de latsta Dach noda kjemt, soo aus jie seenen kjennen” (Heb. 10:24-25). Nich mol fief Joa lota wudden de Christen en Jerusalem seenen, daut dän “Harn sien . . . Dach” dicht bie wia, un see wudden vestonen kjennen, daut see Jerusalem veloten musten toom äa Läwen raden, soo aus Jesus an daut jesajcht haud (Apj. 2:19-20; Luk. 21:20-22). Jehova sien Dach kjeem to jane Tiet aune 70 n. Chr., aus de Reema Jerusalem venichten deeden.

2. Wuarom sell wie emma dolla doarom todoonen sennen, ons unjarenaunda Moot tootospräakjen?

 2 Vondoag dän Dach hab wie gooden Grunt to jleewen, daut Jehova sien groota Dach, waut “sea toom enjsten” es, dicht bie es (Joel 2:11). Daut, waut de Profeet Zefanja säd, paust uk fa onse Tiet: “De groota Dach fa däm HARN es dicht bie, un kjemt bosich noda” (Zef. 1:14). Doawäajen sell wie “toophoolen [ooda eena om dän aundren bekjemmat sennen] un ons unjarenaunda aunspornen, en goode Woakjen, Leew to bewiesen” (Heb. 10:24). Wie sellen emma dolla om onse Breeda todoonen sennen, soo daut wie dee Moot toospräakjen kjennen, wan emma daut fält.

WÄM FÄLT DAUT AUN MOOT?

3. Waut säd de Apostel Paulus äwa Moot toospräakjen? (See daut Bilt aum Aunfank.)

3 “Wäa em Hoat beduat es, haft daut schwoa, oba wäa jetreest woat, freit sikj” (Spr. 12:25). Ons aula fält daut mol, daut ons wäa Moot toosprakjt. Paulus wees, daut mau rajcht soone daut eenjemol aun Moot fält, waut de Veauntwuatunk haben, aundre Moot tootospräakjen. Hee schreef aun de Christen en Room: “Ekj hab een velangen, junt to seenen, un junt waut jeistliche Gowen mettodeelen, daut jie kjennen staunthauft woaren. Doamet well ekj sajen, daut ekj met junt toop mucht mootja woaren, wan ekj mank junt sie, beides, ekj derch junen Gloowen un jie derch mienen” (Reem. 1:11-12). Mau rajcht Paulus fäld daut eenjemol aun Moot (läs Reema 15:30-32).

4-5. Wäm wudd wie vondoag dän Dach kjennen Moot toospräakjen, un wuarom?

4 Vondoag dän Dach kjenn wie deejanje Moot toospräakjen, waut em Voltietdeenst sent, soo aus de flietje Pionieren. Väle von dee haben waut oppjejäft, waut dee scheen jinkj, toom Pionia sennen. Biejlikj soo es daut uk bie de Missionoaren, Kjreisoppsechtasch un äare Frues un bie dee, waut em Betel ooda en eene Äwasatungsoffiz schaufen. Dee jäwen aula waut opp, daut dee mea Tiet haben toom Jehova deenen. Doawäajen sell wie dee Moot moaken. Un soone, waut doa wudden wellen met dän Voltietdeenst wiedamoaken un oba nich de Omstend haben, wudden sikj uk doaräwa freien, wan aundre an Moot toospruaken.

5 Wie kjennen uk de Breeda un Sestren lowen, waut noch onbefriet sent, wiels dee Jehova jehorchen un sikj bloos met wäm befrieen wellen, waut “däm Harn [aunjehieet]” (1. Kor. 7:39). De flietje Ehefrues feelen sikj uk jeieet, wan äare Mana an lowen (Spr. 31:28, 31). Un Christen, waut tru bliewen, wan see vefolcht woaren ooda krank sent, mott uk Moot toojesproaken (2. Tess. 1:3-5). Jehova un Jesus stonen aul dise true Breeda bie (läs 2. Tessalonicha 2:16-17).

ELTESTASCH KJENNEN AUNDRE MOOT MOAKEN

6. Waut es de Veauntwuatunk von de Eltestasch, wua Jesaja 32:1-2 von rät?

6 Läs Jesaja 32:1-2. Wie läwen en schwoare Tieden un kjennen leicht mol truarich ooda mootloos woaren. Doawäajen jeft Jesus Christus ons derch siene “aunjestalde” Moot; daut sent Eltestasch von siene jesaulwde Breeda un von de aundre Schop. Dise Eltestasch wellen ons “nich bemotten”, waut wie jleewen sellen, oba wellen “methalpen, daut . . . [wie ons] noch mea freien” kjennen (2. Kor. 1:24).

7-8. Woo kjennen Eltestasch aundre noch Moot jäwen, buta met Wieed?

7 De Apostel Paulus es een goodet Biespel fa Eltestasch. Hee schreef aun de Breeda en Tessalonich, waut vefolcht  worden: “Wie wieren junt soo goot. Wie brochten junt met Freid nich bloos daut Evangelium von Gott, oba uk ons ieejnet Hoat un Läwen, soo väl räakjend wie junt” (1. Tess. 2:8).

8 Paulus lieed de Eltestasch von Efesus, daut bloos Moot toospräakjen nich emma jenuach wia. Hee säd: “Wie [motten] derch schwoa oabeiden de schwake methalpen . . . un doaraun denkjen, daut de Har Jesus säd: Jäwen es seelja aus nämen” (Apj. 20:35). Paulus wia reed, de Breeda bietostonen un sikj selfst un uk aules, waut hee haud, fa dee hantojäwen (2. Kor. 12:15). Biejlikj soo sellen Eltestasch aundre nich bloos met Wieed Moot toospräakjen un treesten, oba dee uk sest biestonen. Daut wiest, daut dee werkjlich om dee bekjemmat sent (1. Kor. 14:3).

9. Woo kjennen Eltestasch aundre soo Rot jäwen, daut dee daut Moot jeft?

9 Wan de Eltestasch de Breeda stoakjen, dan es doa eenjemol uk met en, daut see dee Rot jäwen. De Schreft wiest, woo eena soo Rot jäwen kaun, daut aundre daut Moot jeft. Biejlikj jeef Jesus een sea feinet Biespel doarenn, aus hee no sien Oppstonen vom Doot Norechten aun Vesaumlungen en Kjlien-Asien schekjt. Hee haud strenjen Rot fa de Vesaumlungen en Efesus, Pergamon un Tiatira, oba ea hee an dän Rot jeef, lowd hee an ieescht fa daut goode, waut dee deeden (Opb. 2:1-5, 12-13, 18-19). To de Vesaumlunk en Laodizea säd Jesus: “Wäm ekj goot sie, doo ekj trajchtwiesen un strofen. Nämt daut iernst un kjieet om!” (Opb. 3:19). Wan Eltestasch aundre Rot jäwen, dan sellen dee Jesus nodoonen.

NICH BLOOS DE ELTESTASCH SELLEN AUNDRE MOOT JÄWEN

Elren, lia jie june Kjinja, aundre Moot tootospräakjen? (See Varsch 10)

10. Waut kjenn wie aula doonen toom ons unjarenaunda oppbuen?

10 Aundre Moot jäwen es nich bloos de Veauntwuatunk von de Eltestasch. Paulus sajcht, aule Christen sellen soont räden, “wuaderch dee jeholpen woaren”, dee an hieren (Efs. 4:29). Wie aula sellen doaräwa nodenkjen, wua aundre Help  fält. Paulus säd to de hebräische Christen: “Moakt aulsoo june meede Henj un flautaje Kjneeen wada stoakj. Moakt sechre Schräd met june Feet, daut kjeena aus een loma hanstolpat, oba leewa jesunt woat” (Heb. 12:12-13). Wie kjennen ons aula unjarenaunda oppbuen met leeftolje Wieed, mau rajcht de Kjinja.

11. Waut holp Marthe, aus dee sea betriept wia?

11 Marthe * es eene Sesta, waut eene Tiet sea betriept wia. See schrift: “Eenen Dach aus ekj om Moot jebät haud, troff ekj eene elre Sesta, waut sea leeftolich met mie räd un väl Metjefeel haud. Daut wia jroz daut, waut mie fäld. See vetald mie, daut see uk mol dautselwje beläft haud waut ekj, un dan feeld ekj mie nich mea soo auleen.” Woomäajlich wort de elre Sesta nich mol en, woo väl äare Wieed Marthe halpen deeden.

12-13. Woo kjenn wie dän Rot en Filippa 2:1-4 nokomen?

12 Paulus schreef de Breeda en Filippi: “Moakt bie junt eena dän aundren mootich en Christus? Treest jie junt leeftolich? Hab jie em Jeist Jemeenschoft? Sent jie junt von Hoaten goot, un kjenn jie metfeelen met dee waut lieden? Dan moakt mie soo rajcht froo, daut jie junt eenich woaren, junt aula jlikjen goot sent, junt goot vedroagen un no eenalei sträwen. Siet nich nosikj un ieajiezich, väl mea, acht dän näakjsten hecha aus junt selfst. Jie sellen nich bloos no daut kjikjen, waut junt selfst intressieet, oba uk no daut, waut dän näakjsten intressieet” (Filip. 2:1-4).

13 Wie aula sellen doano kjikjen, woo wie ons unjarenaunda halpen kjennen. Wie kjennen aundre Moot jäwen, wan wie dee leeftolich treesten, om dee bekjemmat sent un dee von Hoaten goot sent un metfeelent sent.

WOO EENA WÄM MOOT TOOSPRÄAKJEN KAUN

14. Woo kjenn wie wäm Moot toospräakjen?

14 Daut moakt eenem schaftich, wan eena hieet, daut deejanje, waut eena mol jeholpen haft, Jehova wieda tru deenen. De Apostel Johanes schreef: “Ekj hab kjeene jratre Freid aus to hieren, daut miene Kjinja no de Woarheit . . . läwen” (3. Joh. 4). Een deel Pionieren freien sikj sea, wan dee enwoaren, daut dee, waut see lang trigj jeholpen haben de Woarheit kjanen to lieren, Jehova noch emma tru deenen un veleicht mau rajcht Pionia sent. Wan een Pionia mol mootloos es, dan kjenn wie dän denkjen halpen, woo väl dee aundre aul jeholpen haft.

15. Waut kjenn wie doonen toom dee Moot toospräakjen, waut Jehova tru deenen?

15 Een deel Kjreisoppsechtasch un äare Frues sajen, daut an daut emma väl Moot jeft, wan de Breeda an een Breefkje schriewen un sikj bedanken, nodäm daut see eene Vesaumlunk besocht haben. Krakjt soo es daut bie de Eltestasch, Missionoaren, Pionieren un soone, waut em Betel schaufen. Dee freien sikj, wan wie dee weeten loten, woo väl wieet daut es, waut see fa Jehova doonen.

WOO WIE AULA KJENNEN AUNDRE MOOT JÄWEN

16. Waut kaun wäm aul Moot jäwen?

16 Waut es, wan die daut schwoa felt, aundre opptomuntren, wiels du nich weetst, waut du sajen saust? Daut brukt nich väl toom aundre Moot jäwen. Wan du wäm bejreest, wurscht du kjennen eefach schaftich to dän kjikjen. Un wan dee dan oba nich schaftich kjikjt, dan jeit dän daut veleicht nich scheen. Daut kaun dän aul halpen, wan du dän bloos toohorchst, wan dee die von sienen Trubbel vetalt (Jak. 1:19).

17. Waut holp eenen jungen Brooda, aus hee waut schwoaret beläwd?

 17 Henri, een junga Brooda, wia sea truarich, aus sien Voda, waut een feina Eltesta wia, un aundre von siene Famielje de Woarheit veleeten. Een Kjreisoppsechta spruak dän Moot too. Hee jinkj met Henri toop Koffe drinkjen un horcht dän too, aus dee sikj bie am utschedd. Henri wort kloa, daut hee siene Famielje bloos halpen kunn trigj no de Woarheit to komen, wan hee Jehova wudd tru bliewen. Hee funk uk väl Troost, aus hee Psalm 46, Zefanja 3:17 un Markus 10:29-30 läsd.

Een jieda eena kaun aundre stoakjen un Moot toospräakjen (See Varsch 18)

18. (a) Waut schreef de Kjennich Salomo? (b) Waut von Rot jeef de Apostel Paulus?

18 Waut kjenn wie von daut lieren, waut Marthe un Henri beläwden? Jieda eena von ons kaun aundre treesten ooda Moot toospräakjen. De Kjennich Salomo schreef: “Woo goot es doch een paussendet Wuat! Daut Hoat freit sikj to een frinteljet Jesecht, un eene goode Norecht moaken de Been stoakja” (Spr. 15:23, 30). Kjanst du wäm, waut mootloos ooda truarich es? Du wurscht dän kjennen eefach waut vom Woaktorm väaläsen ooda von onse Websied. Paulus wees uk, daut eenem daut Moot jäwen kunn, wan eena met wäm toop Kjennichrikjsleeda sunk. Hee schreef: “Belieet un halpt eena dän aundren en aule Weisheit. Sinjt von een dankboaret Hoat Psalmen un jeistliche Leeda, Gott to ieren” (Kol. 3:16; Apj. 16:25).

19. Wuarom woat daut emma needja woaren, daut wie ons unjarenaunda Moot toospräakjen, un waut sell wie doonen?

19 Je noda Jehova sien Dach kjemt, je needja es daut, daut wie ons unjarenaunda Moot toospräakjen (Heb. 10:25). Doawäajen sell wie daut doonen, waut Paulus to de Christen en siene Tiet säd: “Moakt junt unjarenaunda Moot un but junt unjarenaunda opp, soo aus jie daut uk doonen” (1. Tess. 5:11).

^ Varsch 11 De Nomes hab wie hia jeendat.