Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Wuarom woa wie oolt un stoawen?

Wuarom woa wie oolt un stoawen?

GOTT wull kjeenmol, daut de Menschen storwen. Adam un Eva wieren volkomen erschaufen; dee wudden bat vondoag dän Dach noch haben kunt läwen. Woo weet wie daut? Daut es aun daut to seenen, waut Jehova to Adam äwa eenen bestemden Boom säd, waut em Goaden Eden wia.

Gott säd to Adam: “Von däm [Boom] saust du nich äten, wiels daut woat onbedinjt dienen Doot brinjen” (1. Mose 2:17). Dit Jeboot wudd nuscht enjehoolen haben, wan Adam aulmols haud sull oolt woaren un stoawen. Adam wist, daut hee nich stoawen wudd, wan hee nich von dän Boom eet.

GOTT WULL KJEENMOL, DAUT DE MENSCHEN STORWEN

Adam un Eva fäld daut goanich, von dän Boom to äten, wiels de Goaden haud jenuach Fruchtbeem (1. Mose 2:9). Wan Adam un Eva nich hauden von dän Boom jejäten, hauden dee kunt wiesen, daut see dän jehorchten, waut an daut Läwen jejäft haud. Doaderch wudden dee uk jewäsen haben, daut see vestunden, daut Gott daut Rajcht haud to bestemmen, waut see doonen sullen.

WUAROM ADAM UN EVA STORWEN

Daut wie vestonen kjennen, wuarom Adam un Eva storwen, mott wie ons eene Sach unjastonen, wua wie aula von betroffen sent. Soton, de beesa Fient, brukt eene Schlang toom beese Läajes vetalen. De Schreft sajcht: “De Schlang wia lestja aus irjent een aundret willet Tia, waut Gott de HAR jemoakt haud. Un dee säd to de Fru: Haft Gott werkjlich jesajcht, daut jie von irjent een Boom nich äten sellen?” (1. Mose 3:1).

Dan säd Eva: “Wie derwen von de Frucht von de Beem em Goaden äten, oba Gott säd: Jie sellen nich Frucht von däm Boom äten, dee medden em Goaden steit. Jie sellen doa nich von äten un dän nich emol aunschieren, soo daut jie nich stoawen.” De Schlang säd to ar: “Jie woaren goanich stoawen. Gott weet, daut soo boolt aus jie doavon äten, woaren june Uagen op sennen, un jie woaren soo aus Gott sennen, un weeten, waut goot un waut schlajcht es.” Soo behaupt de Soton, daut Gott een Läajna wia un daut doa waut goodet wia, waut hee Adam un Eva nich jäwen wull (1. Mose 3:2-5).

Eva jleewd daut. See besach sikj dän Boom, un dän leet soo schmock un jankrich! Dan langd see no dän Boom un neem sikj von de Frucht un eet. Un soo aus de Schreft sajcht, jeef see “äaren Maun uk, un dee eet” (1. Mose 3:6).

Gott säd to Adam: “Von däm saust du nich äten, wiels daut woat onbedinjt dienen Doot brinjen” (1. MOSE 2:17)

Woo truarich mott Gott nich jewast sennen, aus hee sach, daut siene leewe Kjinja am mootwellich ojjehuarsom wieren. Waut deed Jehova dan? Hee säd to Adam: “Du woascht . . . stoawen un wada to Ieed woaren. Du best von de Ieed jenomen, un du woascht wada Ieed woaren” (1. Mose 3:17-19). Un soo kjeem daut uk; “Adam storf bie een ella von 930 Joa” (1. Mose 5:5). Hee läwd nich irjentwua wieda, biejlikj em Himmel. Adam haud kjeenmol jeläft, bat  Jehova am von Stoff muak. Doawäajen, aus hee storf, wort hee wada krakjt soo aus de Stoff, von dän Gott am jemoakt haud. Hee läwd nich mea. Woo truarich!

WUAROM WIE NICH VOLKOMEN SENT

Wäajen Adam un Eva met Fliet ojjehuarsom wieren, worden dee onvolkomen un hauden nich mea de Hopninj, fa emma to läwen. Oba see wieren nich de eensje, waut de Foljen von de Sind to späaren kjrieejen. Doaderch daut Adam un Eva onvolkomen worden, worden äare Kjinja onvolkomen jebuaren. En Reema 5:12 sajcht daut: “Soo aus derch eenen Mensch de Sind en de Welt nenn kjeem un derch de Sind de Doot, soo haft sikj de Doot äwa aule Menschen jespreet, wiels see aula sindijden.”

En de Schreft woat de Sind un de Doot beschräwen aus “daut Loaken . . ., waut äwa aule Velkja es, un de Dakj”, waut äwa de Lenda es (Jesaja 25:7). Dit Loaken bedakjt de Menschheit soo aus een jeftja Näwel, wua kjeena sikj rutbrinjen kaun. Daut es werkjlich soo, daut wäajen “Adam aule Menschen stoawen” (1. Korinta 15:22). De Froag es nu, soo aus de Apostel Paulus säd: “Wäa woat mie . . . von dän doodjen Kjarpa friemoaken?” Kaun daut wäa? (Reema 7:24).