DE WOAKTORM Num. 1 2019 | Wäa es Gott?

Denkj äwa de Auntwuaten von sas Froagen no, waut die halpen woaren, Gott noda to komen.

Wäa es Gott?

Toom Gott sien Frint woaren, mott eena daut ieeschte am kjanen lieren. Woo deist du daut?

Waut es Gott sien Nomen?

Hast du jewist, daut de Nomen waut Gott haft, bloos fa am paust?

Woo es Gott?

Woont sent Gott siene besondre Ieejenschoften?

Waut haft Gott aul aules jedonen?

Du woascht die veleicht wundren, wan du sitst, waut Gott aul jedonen haft, daut de Menschen noch mol eene wundascheene Tiet haben kjennen.

Waut woat Gott noch doonen?

See, woo daut unja Gott siene jerajchte Rejierunk sennen woat.

Woo halpt die daut to weeten, woo Gott es?

Waut fa Säajnungen kjrieen dee, waut Gott siene Frind woaren?

Du kaust Gott noda komen

Unjasieekj veatlei, waut die halpen kaun, Gott noda to komen.