Trigj nom Enhault

No daut Unjamenu gonen

Jehova siene Zeijen

Plautdietsch

ONS KJENNICHRIKJSDEENST Septamba 2015

WOO WEST DU DAUT RAUFLODEN?