Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Lieet dee, Jehova bestendich to deenen

Lieet dee, Jehova bestendich to deenen

Soo aus sikj daut utjewäsen haft, woaren niee Vekjindja em Deenst jeweenlich väl bäta, wan dee von Aunfank aun jelieet woaren, pinkjlich un flietich em Deenst to sennen (Spr 22:6; Flp 3:16NW). Woo wudd eena kjennen sien Bibelstudium halpen, daut daut een gooda Vekjindja woat?

  • Soofroo waut dien Studium de Frieheit jekjräajen haft, Vekjindja to woaren, doo dän utlieren (km 8/15 1). Moak dän dietlich, woo wichtich daut es, daut dee jieda Wäakj plont, em Deenst to sennen (Flp 1:10). Räd goot äwa daut Jebiet un de Menschen doa (Flp 4:8). Rod dän too, daut dee met dän Gruppenoppsechta un met aundre Vekjindja toop prädicht, om von dee to lieren (Spr 1:5; km-X 10/12 6 V. 3)

  • Wan dien Studium sikj ieescht haft deepen loten, dan hia doawäajen nich opp, dän Moot tootospräakjen un em Deenst uttolieren, un besonda wan dee daut “Gott-siene-Leew”-Buak noch nich derchstudieet haft (km-X 12/13 7)

  • Bruck eene eefache Enleidunk, wan du met eenen nieen Vekjindja toop em Deenst best. Nodäm daut du dän siene Enleidunk jehieet hast, low dän sea doafäa. Jeff dän Rot, waut dän halpt, sikj to vebätren (km-X 5/10 7)