Waut Vekjindja opp de Cook-Inslen kroagen wäm no de Toopkomes

ONS CHRISTELJET LÄWEN UN DEENST – SCHOOLHEFT Septamba 2017

Enleidungen toom prädjen

Enleidunk fa daut Goode-Norecht-Heft. De Woarheit lieren äwa de Schreft un de Wissenschoft. Bruck dise Biespels toom diene ieejne Enleidungen reedmoaken.

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

De reine Aunbädunk woat wada oppjestalt

Hesekiel siene Tempelvision vesechad de true Juden, waut en Babel wieren, daut de reine Aunbädunk wada wudd oppjestalt woaren.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Wuarom es die de reine Aunbädunk väl wieet?

De reine Aunbädunk steit faust. Denkjst du pinkjlich doaräwa no, waut vonne Iea daut es, daut du Jehova Gott kjanen un deenen kaust?

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Säajnungen, waut Israel kjrieen wudd

Hesekiel siene Tempelvision vespruak, daut de reine Aunbädunk wudd wada oppjestalt woaren. Doa wudd Ordnunk un Sechaheit sennen un de Menschen wudden toopschaufen.

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Wäa Jehova tru es, woat beloont

De Jeschicht von de dree Hebräa kaun ons stoakjen, daut wie ons gaunz eenich sent, Jehova Gott tru to bliewen.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Sie tru, wan du vesocht woascht

Jesus Christus bleef Gott tru, wan dee uk vesocht wort. Kjennen onvolkomne Menschen Gott uk tru bliewen, wan dee en eene schwoare Loag sent?

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Sie tru, wan wäa vom Frintschoft utjeschloten woat

Wan wäa vom Frintschoft utjeschloten woat, dan woat daut aufjeprooft, aus wie Jehova Gott tru sent. Waut halpt ons, tru to bliewen?

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Deenst du Jehova bestendich?

Daniel deend Jehova bestendich. Nuscht kunn dän von siene jeistelje Jewanheiten aufhoolen.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Lieet dee, Jehova bestendich to deenen

Lia niee Vekjindja von Aunfank aun, pinkjlich un flietich em Deenst to sennen. Halp dien Bibelstudium, daut daut een gooda Vekjindja woat.