Trigj nom Enhault

No daut Unjamenu gonen

Jehova siene Zeijen

Plautdietsch

AUNGOWEN FA DAUT SCHOOLHEFT FA LÄWEN UN DEENST Jaunewoa 2018

WOO WEST DU DAUT RAUFLODEN?