Trigj nom Enhault

No daut Unjamenu gonen

Jehova siene Zeijen

Plautdietsch

ONS CHRISTELJET LÄWEN UN DEENST – SCHOOLHEFT Jaunewoa 2018

WOO WEST DU DAUT RAUFLODEN?