Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Woo wudd Jehova doaräwa denkjen?

Woo wudd Jehova doaräwa denkjen?

Woo moak wie Entscheidungen bie groote ooda kjliene Sachen? Denkj wie doa ieescht äwa no, waut Jehova doavon hoolen wudd? Wan wie uk kjeenmol gaunz vestonen woaren, woo Jehova denkjt, wiest hee ons oba en sien Wuat jenuach, om “en goode Woakjen jeschekjt to sennen” (2Ti 3:16-17; Ree 11:33-34). Jesus wist krakjt, waut Jehova sien Wellen wia un stald dän daut väaschte en sien Läwen (Joh 4:34). Well wie ons bastet doonen, soone Entscheidungen to moaken, waut Jehova jefaulen, soo aus Jesus deed (Joh 8:28-29; Ef 5:15-17).

KJIKJ DAUT VIDEO FINJT UT, WAUT JEHOVA VON JUNT VELANGT (3MO 19:18) UN DAN BEAUNTWUAT DISE FROAGEN:

  • Wuarom mott wie no biblische Gruntsauzen läwen?

  • Aun waut fa biblische Gruntsauzen sell wie denkjen biem Musikj utläsen?

  • Aun waut fa biblische Gruntsauzen sell wie biem kjleeden un oppfiksen denkjen?

  • Bie waut mott wie noch no biblische Gruntsauzen läwen?

  • Waut kaun ons halpen, daut wie bäta vestonen, waut Jehova von ons velangt?

Waut sajen miene Entscheidungen doaräwa, woo daut tweschen mie un Jehova steit?