Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | LUKAS 12-13

“Jie sent mea wieet aus väl Spoalinja”

“Jie sent mea wieet aus väl Spoalinja”

12:6-7

Von waut wia doa de Räd, aus Jesus de Wieed en Lukas 12:6-7 säd? Em Varsch 4 säd hee to siene Nofolja, daut see nich sullen fa dee Angst haben, waut an veleicht wudden wadastonen ooda soogoa dootmoaken. Jesus muak siene Jinja reed fa dän Jäajenstaunt, waut see lota wudden haben, un vesechad dee, daut Jehova aul siene Deena sea leewd un daut dee daut nich tooloten wudd, daut dee fa emma lieden musten.

Woo kjenn wie uk soo aus Jehova ons om dee sorjen, waut vefolcht woaren?

Wua kjenn wie de latste Norechten finjen von Jehova siene Zeijen, waut wäajen äaren Gloowen enjestopt sent?

Woo väl Breeda un Sestren sent krakjt nu em Jefenkjnis?