Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Paulus dankt Gott un wia wada mootich

Paulus dankt Gott un wia wada mootich

Aus de Vesaumlunk en Room hieed, daut Paulus wudd hankomen, reisden waut Breeda bie 64 Kilomeeta (40 Miel) un jinjen am entjäajen. Waut deed daut aun Paulus, daut dee äare Leew soo groot wia, daut dee dit äwrich hauden? “Aus Paulus dee sach, dankt hee Gott un wia wada mootich” (Apj 28:15). Paulus wia bekaunt, daut hee dee Vesaumlungen Moot muak, waut hee besocht, oba nu, daut hee faustjenomen wia, spruaken dee am Moot too (2Ko 13:10).

Vondoag dän Dach reisen de Kjreisoppsechtasch von eene Vesaumlunk no de aundre toom de Breeda un Sestren Moot toospräakjen. Dee feelen sikj uk mol meed, mootloos ooda sent besorcht, soo aus aul Gott siene Deena. Wan de Kjreisoppsechta un siene Fru daut näakjste Mol june Vesaumlunk besieekjen, woo kaust du dee Moot moaken, soo daut dee “met junt toop mucht[en] mootja woaren”? (Ree 1:11-12).

  • Unjastett daut Prädichtdeenst-Toopkomen. Dän Kjreisoppsechta jeft daut Moot, wan dee sitt, daut de Vekjindja reed sent, waut opptojäwen toom dee Wäakj fa voll utnutzen (1Tess 1:2-3; 2:20). Wurscht du de Moonat, wan de Kjreisoppsechta doa es, kjennen Pioniahelpa sennen? Kust du dän un siene Fru aunbeeden, met die toop to prädjen ooda dee met no dien Studium nämen? Dee jleichen daut met veschiedne Vekjindja toop to prädjen, uk met de Niee ooda dee, waut em Deenst noch nich soo väl Erfoarunk haben.

  • Sie oppnäment. Kaust du die aunjäwen, daut de Kjreisoppsechta un siene Fru en dien Hus Nacht bliewen ooda dee to eene Moltiet kroagen? Soo kjennen dee seenen, daut du an leefst. Dee velangen uk nich waut besondret (Luk 10:38-42).

  • Horch no siene Leidunk un no sienen Rot. De Kjreisoppsechta wiest ons leeftolich, woo wie onsen Deenst fa Jehova vebätren kjennen. Eenjemol mott dee veleicht uk strenjen Rot jäwen (1Ko 5:1-5). Dän jeft daut Freid, wan wie doano horchen un ons doatoo schekjen (Heb 13:17).

  • Wies Dankboakjeit. Saj dän Kjreisoppsechta un siene Fru, woo die äare Aunstrenjunk togood kjemt. Du kaust dee daut perseenlich sajen ooda dee een Breefkje schriewen ooda eene Koat jäwen (Kol 3:15).