Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | MATÄUS 1-3

“Daut Himmelrikj es dicht bie”

“Daut Himmelrikj es dicht bie”

3:4

  • Soo aus Johanes sikj kjleeden deed un woo am sach, wees kloa, daut hee een eefachet Läwen fieed un sikj gaunz hanjejäft haud, Gott sienen Wellen to doonen

  • Johanes muak fa Jesus dän Wajch reed. Daut wia besondra aus irjent sestwaut, waut hee jedonen haud

Wan wie een eefachet Läwen fieren, dan kjenn wie Gott bäta deenen un dan feel wie ons sea tofräd. Wie kjennen ons Läwen eefacha moaken, wan wie . . .

  • rutfinjen, waut ons werkjlich fält

  • ons nich onneedich Onkosten moaken

  • ons äwatalen, waut wie jlikjderch vedeenen un utjäwen motten

  • onse Sachen aufstonen, waut wie nich brucken

  • onse Schult aula betolen

  • nich too väl schaufen

Johanes läwd von Grausshoppasch un willen Honnich

Waut woa ekj doonen kjennen, wan ekj een eefachet Läwen fia?