Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | JESAJA 34-37

Hiskia sien Gloowen wort beloont

Hiskia sien Gloowen wort beloont

De Kjennich Sanherib von Assierien schekjt dän Rabschake no Jerusalem un velangd, daut de Staut sikj sull hanjäwen. De Assiera vesochten de Juden opp veschiedne Wäaj bat doa to brinjen, daut dee sullen oppjäwen, onen to kjamfen.

  • Kjeena steit junt bie. Ägipten woat junt nich väl halpen kjennen (Jes 36:6)

  • Twiewel. Jehova woat nich fa junt kjamfen, wiels hee es ontofräd met junt (Jes 36:7, 10)

  • Enenjsten. Jie woaren nich mol veleicht jäajen de majchtje assierische Armee kjennen (Jes 36:8-9)

  • Enjankren. Wan jie junt de Assiera hanjäwen, dan woa jie een väl scheenret Läwen haben (Jes 36:16-17)

Hiskia vetrud rein gaunz opp Jehova

37:1-2, 14-20, 36

  • Hee deed aules, waut hee doonen kunn, om de Staut doaropp reedtomoaken, wan de Fiend dee beloagren wudden

  • Hee bäd to Jehova, daut dee an raden sull, un säd to daut Volkj, daut dee daut uk doonen sullen

  • Sien Gloowen wort beloont, aus Jehova eenen Enjel schekjt, waut 185 000 assierische Soldoten en eene Nacht dootmuak