Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Halpt june Kjinja, daut dee äa Gloowen aun dän Schepfa stoakj woat

Halpt june Kjinja, daut dee äa Gloowen aun dän Schepfa stoakj woat

Daut, waut Jehova jemoakt haft, rät von siene Harlichkjeit (Ps 19:2-5; 139:14). Oba dän Soton siene Welt vebreet Iedeeen äwa dän Aunfank von daut Läwen, waut Gott veonieren (Ree 1:18-25). Waut kjennen Elren doonen, daut soone Iedeeen sikj nich en äare Kjinja äa Vestaunt ooda Hoat ennasten? Halpt june Kjinja von kjlien aun, daut to vestonen, daut et Jehova opp iernst jeft un daut dee om an bekjemmat es (2Ko 10:4-5; Ef 6:16). Finjt ut, waut june Kjinja krakjt äwa daut denkjen, waut dee enne School lieren, un brukt aules, waut wie haben, toom dee to Hoaten räden (Spr 20:5; Jak 1:19).

KJIKJ DAUT VIDEO WAUT JUNGE MENSCHEN SAJEN – AUN GOTT JLEEWEN UN DAN DENKJ ÄWA DISE FROAGEN NO:

  • Waut woat foaken jesajcht, woone Menschen jleewen aun Gott?

  • Waut woat en june School jelieet?

  • Waut es fa die de Bewies, daut et Jehova werkjlich jeft?

  • Woo wurscht du wäm kjennen halpen to vestonen, daut Gott aules jemoakt haft?