Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

22.-28. Feebawoa

NEHEMIA 12-13

22.-28. Feebawoa
 • Leet 106 un Jebäd

 • Aunfangswieed (oppet lenjste 3 Min.)

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

 • Goode Lieren ut daut Buak Nehemia”: (10 Min.)

  • Ne 13:4-9 – Schlajchte Jesalschoft meiden (w13-X 158. 4 V. 5-8)

  • Ne 13:15-21 – De jeistelje Sachen dän ieeschten Plauz jäwen (w13-X 158. 5-6 V. 13-15)

  • Ne 13:23-27 – Pauss opp, daut de Welt die nich soo wiet kjricht, daut die nich mea aus eenen Christ to kjanen jeit (w13-X 158. 6-7 V. 16-18)

 • No jeistelje Schaza sieekjen: (8 Min.)

  • Ne 12:31 – Waut motten de Toohiera jefeelt haben, aus see de beid Sinjagruppen sinjen hieeden? (it-2-X 400 V. 5)

  • Ne 13:31b – No waut fruach Nehemia Jehova un waut meend hee doamet? (w11-X 12. 14 V. 3-5)

  • Waut kaun eena von daut Bibelläsen fa dise Wäakj äwa Jehova lieren?

  • Waut fa Sachen von daut Bibelläsen kaun eena em Deenst brucken?

 • Bibelläsunk: Ne 12:1-26 (oppet lenjste 4 Min.)

EM PRÄDICHTDEENST BÄTA WOAREN

 • De ieeschte Vetal: (oppet lenjste 2 Min.) Doo de Enlodunk fa daut Aundenkjen aun Jesus sienen Doot wäm aunbeeden, waut doa nich sea nieschierich too es.

 • De ieeschte Vetal: (oppet lenjste 4 Min.) Doo wäm de Enlodunk fa daut Aundenkjen aun Jesus sienen Doot un dän Wachtturm aunbeeden, waut doa opp iernst mea weeten well. Schauf bie de Unjahoolunk doaropp, daut du lota eenen Wadabesuch moaken kaust.

 • Een Bibelstudium: (oppet lenjste 6 Min.) Laj bie een Bibelstudium ut, waut daut Aundenkjen aun Jesus sienen Doot es, un bruck doatoo daut Schreft-lieet-Buak oppe Sied 206-208. Beed dän diene Help aun, daut dee doa uk kaun hankomen.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

 • Leet 5

 • Lod jieda eenem em Jebiet en, no daut Aundenkjen aun Jesus sienen Doot to komen!”: (15 Min.) Eene Räd met waut Froagen. Laj ut, waut de Vesaumlunk em Senn haft, om aulem em Jebiet entoloden. Bie daut Poat “Du wurscht daut kjennen soo aus dit doonen” wies daut Enlodungs-Video. Doo aulem Moot moaken, jescheit doabie mettohalpen un sikj wieda om dee to kjemren, waut doa veleicht wudden mea weeten wellen. Lot noch eene Väafierunk wiesen.

 • Bibelstudium von de Vesaumlunk: gf Kap. 5 V. 1-5 (30 Min.)

 • Wadaholunk un waut de näakjste Wäakj derchjenomen woat (3 Min.)

 • Leet 147 un Jebäd