Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

23.-29. Dezamba

OPENBOARUNK 17-19

23.-29. Dezamba
 • Leet 149 un Jebäd

 • Aunfangswieed (oppet lenjste 3 Min.)

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

 • Gott sien Kjrich toom met aulen Kjrich een Enj moaken”: (10 Min.)

  • Opb 19:11, 14-16 – Jesus Christus woat Gott sien jerajchtet Jerecht utfieren (w08-X 1. 4. 8 V. 2-3; it-1-X 580 V. 7)

  • Opb 19:19-20 – Daut Tia un de faulscha Profeet woat venicht woaren (re-X 286 V. 24)

  • Opb 19:21 – Aule Menschen, waut sikj jäajen Gott sien Rajcht aus hechsta Harscha stalen, woat venicht woaren (re-X 286 V. 25)

 • No jeistelje Schaza sieekjen: (8 Min.)

  • Opb 17:8 – Laj daut ut, woo daut Tia “doa wia, un nu nich es, un oba komen woat” (re-X 247-248 V. 5-6)

  • Opb 17:16-17 – Woo weet wie, daut de faulsche Gloowes nich bloos woaren soo bie sacht veschwinjen? (w12-X 15. 6. 18 V. 17)

  • Waut hast du von daut Bibelläsen fa dise Wäakj äwa Jehova jelieet?

  • Waut fa jeistelje Schaza hast du noch en daut Bibelläsen jefungen?

 • Bibelläsunk: (oppet lenjste 4 Min.) Opb 17:1-11 (th Poat 5)

EM PRÄDICHTDEENST BÄTA WOAREN

ONS CHRISTELJET LÄWEN

 • Leet 150

 • Lot mie Moot haben: (15 Min.) Eene Räd met waut Froagen. Wies daut Video von daut besondre Leet Lot mie Moot haben. Dan räd met de Toohiera toop äwa dise Froagen: En waut fa Omstend em Läwen mott eena Moot haben? Woone Jeschichten ut de Schreft jäwen die Moot? Wäa es met ons? Tolatst lod aulem en, opptostonen un daut Leet to sinjen: “Lot mie Moot haben” (daut Leet auleen, onen Video).

 • Bibelstudium von de Vesaumlunk: (30 Min.) jy-X Kap. 80; jyq Kap. 80

 • Wadaholunk un waut de näakjste Wäakj derchjenomen woat (3 Min.)

 • Leet 18 un Jebäd