Wäa von Jehova siene Zeijen wiest wäm en São Paulo, Brasilien, no de Websied jw.org

ONS CHRISTELJET LÄWEN UN DEENST – SCHOOLHEFT August 2018

Iedeeen toom prädjen

Iedeeen toom prädjen, waut sikj doaropp stetten, aus de Schreft ons noch waut nuzt.

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Wies diene Dankboakjeit

Wäa Jesus toom Jefaulen läwen well, mott aulem Leew un Dankboakjeit wiesen, endoont waut daut fa Menschen sent ooda waut fa eenen Gloowen dee haben.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Denkjt aun Lot siene Fru

Woo kjenn wie daut väabieejen, Gott nich dän Rigjen to dreien soo aus Lot siene Fru? Waut, wan wie moakjen, daut ons de tietelje Sachen aul too wichtich woaren?

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Lia von daut Jlikjnis von de tieen Minna

Waut stalt en Jesus sien Jlikjnis von de tieen Minna de Har, de Kjnajchts un daut Jelt väa?

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Ons em Prädichtdeenst vebätren: Sikj met JW.ORG vestonen

Aulet Jereetschoft, waut wie fa dän Deenst brucken, es opp jw.org. Wan wie ons fein met de Websied vestonen, dan kjenn wie de Menschen em Deenst noch bäta halpen.

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

June Radunk nodat sikj

Jesus woat komen aus een Rechta un aus een Rada. Wie motten ons em jeisteljen reedmoaken, soo daut wie fa secha kjennen jerat woaren.

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Sie reed, aundre to vejäwen

Jehova un sien Sän Jesus kjikjen emma, aus sikj en irjenteenen Sinda sien Hoat waut endat, daut see dän Metleet wiesen kjennen.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Jesus es uk fa diene Breeda jestorwen

Jesus jeef sien Läwen fa onvolkomne Menschen. Woo kjenn wie onse Breeda un Sestren christelje Leew wiesen, wan dee uk onvolkomen sent soo aus wie?