Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Aun goode Ieejenschoften schaufen – Moot

Aun goode Ieejenschoften schaufen – Moot

WUAROM DAUT JEDONEN SAUL:

WOO EENA DAUT DOONEN KAUN:

  • Denkj doaräwa no, woo Jehova siene Deena enne Vegonenheit jerat haft (2Mo 14:13)

  • Bäd doarom, daut du kaust Moot haben un äwanäment sennen (Apj 4:29, 31)

  • Sat dien Vetruen opp Jehova (Ps 118:6)

Waut mott ekj noch äwakomen, waut mie em Deenst Angst moakt?

KJIKJ DAUT VIDEO DAUT MEIDEN, WAUT DAUT SCHWOA MOAKT, TRU TO SENNEN – MENSCHENFORCHT, UN DAN DENKJ ÄWA DISE FROAGEN NO:

  • Wuarom es Moot soo needich en onsen Deenst?

  • Von woone beid Sachen rät Spricha 29:25, un woo kjemt jieda eent ut?

  • Wuarom mott wie nu aul doano seenen, daut wie soonen Moot haben, waut Gott jefelt?