Breeda un Sestren opp dän internazionalen Kongress, waut aune 2014 en New Jersey, Stäts, wia

ONS CHRISTELJET LÄWEN UN DEENST – SCHOOLHEFT Aprell 2016

Enleidungen toom prädjen

Woo eena daut Erwachet! un daut Schreft-lieet-Buak aunbeeden kaun. Bruck dee aus Väabilda toom die eene Enleidunk reedmoaken.

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Aundre met leeftolje Wieed Moot toospräakjen un stoakjen

Enne Städ daut Hiob siene dree Frind am Troost jeewen, muaken see am daut noch schwanda un deeden am orrajcht beschuljen (Hi 16-20).

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Opp eene niee Wajch met wäm eene Vetal aunfangen

Bruck de niee Artikjel “Die Antwort der Bibel” toom met wäm eene Vetal von de Schreft aunfangen

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Hiob leet sikj nuscht enbillen, waut nich soo wia

See, waut fa Läajes de Soton oppmoakt un woo Jehova werkjlich es (Hi 21-27).

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Soo tru sennen, aus Hiob wia

Hiob wia sikj gaunz eenich, sikj soo to vehoolen, aus Jehova daut fa rajcht tald, un jerajcht to sennen (Hi 28-32).

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

Woare Frind jäwen aundre soonen Rot, wuaderch dee jeholpen woaren

Doo uk soo leeftolich met aundre omgonen, aus Elihu met sienen Frint Hiob deed (Hi 33-37).

EM PRÄDICHTDEENST BÄTA WOAREN

Menschen fa dän Kongress enloden

Woo eena de Enlodungen fa dän dreedoagschen Kongress utdeelen kaun. Eew de Enleidunk.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

Best du reed fa dän dreedoagschen Kongress?

Denkj doaräwa no, woo du aundre opp dän Kongress Leew bewiesen kaust.