Trigj nom Enhault

Aunwiesungen fa “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst“

Aunwiesungen fa “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst“

Enhaultslist

1. Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst woat soo aufjehoolen, aus daut en daut Schoolheft fa Läwen un Deenst un uk en dise Aunwiesungen utjelajcht woat. Aule Vekjindja sullen oppjemuntat, Schiela-Oppgowen to hoolen. Un soone, waut räajelmässich met de Vesaumlunk Jemeenschoft haben, kjennen uk metmoaken, wan dee aun de biblische Lieren jleewen un no de christelje Gruntsauzen läwen (be-X S. 282).

AUNFANGSWIEED

 2. (1 Minut) Jieda Wäakj woat de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” no daut Aunfangsleet un Jebäd de Toohiera nieschierich moaken to daut, waut derchjenomen woat. Hee saul besonda soont ruthäwen, wua de Vesaumlunk daut mieeschte von haft.

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

  3. Eene Räd: (10 Minuten) Daut Teema un uk twee ooda dree Hauptpunkta fa de Räd sent en daut Schoolheft fa Läwen un Deenst to finjen. Dise Räd saul von eenen Eltesten jehoolen woaren ooda von eenen Deenstaumthelpa, waut doafäa jeieejent es. Wan en daut Bibelläsen fa dee Wäakj een freschet Bibelbuak aunjefongen woat, dan woat een Video fa daut Buak jewäsen. De Rädna kaun doavon räden,  woo daut Video met daut Teema tooppaust, oba hee saul uk doano kjikjen, daut hee noch äwa daut aundre rät, waut en daut Schoolheft es. Wan doa noch Tiet es, saul hee uk de Bilda brucken un daut, waut eena von de aunjejäwde Bibelvarzh lieren kaun, wiels dee doonen daut unjastetten, waut doa derchjenomen woat.

 4. No jeistelje Schaza sieekjen: (10 Minuten) Dit Poat sent Froagen un Auntwuaten, waut onen eene Enleidunk un onen eenen Schluss es, un daut woat von eenen Eltesten jehoolen ooda von eenen Deenstaumthelpa, waut doafäa jeieejent es. Dee kaun de Tiet fa de dree Punkta doano endeelen, aus daut fa de Vesaumlunk needich es. Oba aule Froagen sellen jestalt woaren. Hee kaun uk entscheiden, aus aule Bibelvarzh, waut bie de ieeschte beid Froagen aunjejäft sent, jeläst woaren, ooda nich. Jieda Auntwuat saul nich lenja dieren aus eene haulwe Minut.

  5. Bibelläsunk: (Oppet lenjste 4 Minuten) Dise Schiela-Oppgow woat von eenen Brooda derchjefieet. De Schiela saul daut läsen, waut väajeseenen es, onen daut entoleiden ooda aum Enj noch waut to sajen. De Leida von daut Toopkomen es doarom todoonen, daut de Schiela lieren, rajcht un jlei to läsen, daut dee vestonen, waut dee läsen, daut dee de Stemm paussent veendren, oppe rajchte Städ Pausen moaken un soo läsen, aus eena räden wudd. Daut, waut bie dise Schiela-Oppgow väajeläst saul, es nich emma jlikjen väl. Wan de Oppsechta von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” wäm dise Oppgow toodeelt, saul hee aun de Schiela äare Fäichkjeiten denkjen.

EM PRÄDICHTDEENST BÄTA WOAREN

 6. (Oppet lenjste 15 Minuten) Dit Poat es uzhent doatoo, daut jieda eena fa dän Prädichtdeenst eewen kaun, un toom sikj em prädjen un lieren vebätren. De Schiela sellen sikj fa de ieeschte Vetal un de Wadabesuchs daut toom Väabilt nämen, waut doatoo oppe ieeschte Sied von daut Schoolheft fa Läwen un Deenst to finjen es. Wan de Vekjindja well, kaun dee een Video ooda een Buak von ons Jereetschoft fa dän Deenst brucken. Bie de Iedeeen toom prädjen es nu uk emma dis Hanwies bennen: “Dis Varsch es uk en ons Jereetschoft fa dän Deenst to finjen”. Daut es secha eene Help fa dän Prädichtdeenst. De Schiela kjennen entscheiden, aus see disen Hanwies en äare Oppgow brucken wellen ooda nich. En daut Schoolheft fa Läwen un Deenst es fa jieda Schiela-Oppgow de Tiet aunjejäft un eenjemol uk uzhent Aunwiesungen. De Schiela sellen bloos von daut räden, waut doa aunjejäft es, un nich noch oppoat Sachen met nennämen, bloos wäajen dee noch Tiet haben. Eene Oppgow, waut fein reedjemoakt es, kaun uk eene Minut kjarta sennen aus aunjejäft ooda noch kjarta. Wan daut fält, kjennen uk Eltestasch en dit Poat eene Oppgow kjrieen.

 7. Videos fa de Iedeeen toom prädjen: Jieda Moonat woaren Videos met Iedeeen toom prädjen jewäsen un dan doaräwa jerät. Dise Videos wiesen, woo eena de ieeschte Vetal un de Wadabesuchs moaken kaun. Dise Oppgow haft de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst”.

 8. De ieeschte Vetal: Dise Schiela-Oppgow haft een Brooda ooda eene Sesta. De Poatna saul nich wäa von daut aundre Jeschlajcht sennen, buta daut es wäa von dän siene Famielje. Dise Oppgow kaun eena biem stonen doonen ooda biem setten. De Vekjindja saul dän aundren soo bejreessen, aus daut en dee Omjäajent jedonen woat. Dise Oppgow sull sikj opp de Iedee toom prädjen em Schoolheft fa Läwen un Deenst stetten.

 9. De Wadabesuch: Dise Schiela-Oppgow haft een Brooda ooda eene Sesta. De Poatna saul nich wäa von daut aundre Jeschlajcht sennen (km-X 5/97 S. 2). De Schiela un dän sien Poatna kjennen daut biem stonen doonen ooda biem setten. De Schiela saul wiesen, waut eena biem Wadabesuch to dänjanjen sajen kaun, waut bie de ieeschte Vetal intressieet wia. Dise Oppgow sull sikj opp de Iedee toom prädjen em Schoolheft fa Läwen un Deenst stetten.

 10. Een Bibelstudium: Dise Schiela-Oppgow haft een Brooda ooda eene Sesta. De Poatna saul nich wäa von daut aundre Jeschlajcht sennen (km-X 5/97 S. 2). De Schiela un dän sien Poatna kjennen daut biem stonen doonen ooda biem setten. Bie dise Oppgow saul een Poat von een Bibelstudium jewäsen, waut aul aunjefongen haft. Doawäajen fält doa nich eene Enleidunk ooda eenen Schluss to moaken, buta de Schiela schauft aun eent von dise Poat. Daut es uk nich needich, aule Varzh väatoläsen,  waut doa studieet woaren, buta eena well. Bie dise Oppgow saul kloa to seenen sennen, woo eena fein lieren kaun.

 11. Eene Räd: Dise Oppgow haft een Brooda. Hee woat eene Räd ver de Vesaumlunk hoolen.

ONS CHRISTELJET LÄWEN

 12. No een Leet sent en de näakjste 15 Minuten dan eent ooda twee Poat, waut de Toohiera halpen saul, no Gott sien Wuat to läwen. Wan doa nuscht aunjejäft es, dan kjennen Eltestasch dise Oppgowen haben ooda uk Deenstaumthelpa, waut doafäa jeieejent sent. Daut Poat “Needjet fa de Vesaumlunk” woat emma een Eltesta haben.

  13. Bibelstudium von de Vesaumlunk: (Oppet lenjste 30 Minuten) Dit Poat woat von eenen Eltesten jeleit, waut doafäa jeieejent es. (Jeft daut bloos weinich Eltestasch, kaun dit Poat uk von eenen Deenstaumthelpa jeleit, waut doafäa jeieejent es.) De Eltestasch woaren toop entscheiden, wäa jeieejent es, daut Bibelstudium von de Vesaumlunk to leiden. Daut sellen soone sennen, waut daut fein leiden kjennen, biejlikj sikj aun de väajeseene Tiet hoolen, secha moaken, daut de wichtichste Bibelvarzh rutjehowen woaren un aulem halpen, dän Nutzen von daut to seenen, waut derchjenomen woat, un daut uk werkjlich to schazen. Von de Aunwiesungen, woo daut Woaktorm-Studium jeleit saul, kaun eena sikj eene goode Lia rutnämen. Nodäm daut aul daut derchjegonen es, waut fa dise Wäakj väajeseenen es, mott daut Studium nich noch lenja jemoakt. Wan daut sest mäajlich es, sull fa jieda Wäakj een aundra Leida un Läsa enjedeelt. Wan de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” dän Leida von daut Bibelstudium sajcht, daut daut needich es, daut Bibelstudium von de Vesaumlunk kjarta to moaken, dan woat de Leida von daut Bibelstudium entscheiden, woo hee daut deit. Eene Mäajlichkjeit wudd sennen, nich aule Varzh to läsen.

SCHLUSSWIEED

  14. (Oppet lenjste 3 Minuten) De Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” woat eenjet von daut Toopkomen wadaholen, waut besonda nizlich es. Hee saul uk een bät äwa daut räden, waut de näakjste Wäakj derchjenomen woat, veleicht äwa eene Froag, waut bie daut näakjste Toopkomen beauntwuat woat. Wan doa Tiet es, dan kaun hee uk de Nomes von de Schiela sajen, waut de näakjste Wäakj eene Oppgow haben. Un wan doa Bekauntmoakungen ooda Breew fa de Vesaumlunk fälen väatoläsen, dan woat de Leida daut bie dise Schlusswieed doonen, buta doa es noch oppoat eene Aunwiesunk, wanea daut jedonen saul. Aundre Bekauntmoakungen, soo aus fa dän Prädichtdeenst ooda wäa daut reinmoaken dee Wäakj haft, woaren nich von oppem Plautform jejäft, oba woaren aun de Bekauntmoakungstofel aunjehongen. Veleicht rieekjt de Tiet, waut fa de Schlusswieed es, nich ut, om de Bekauntmoakungen ooda de Breew väatoläsen. Dan saul de Leida de Breeda, waut eene Oppgow en “Ons christeljet Läwen” haben, froagen, aus see dee wudden kjennen een bät kjarta moaken. (See dän  13. un  17. Varsch.) Daut Toopkomen hieet met een Leet un een Jebäd opp.

EEW DIE EM LÄSEN UN LIEREN

 15. Jieda Schiela saul daut Läsen-un-lieren-Heft (jedrekjt ooda ellektroonisch) no “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” metbrinjen. De Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” woat sikj opp daut Läsen-un-lieren-Heft stetten, wan hee loft ooda Rot jeft. Jieda Schiela saul aun daut Poat von daut Läsen-un-lieren-Heft schaufen, waut em Schoolheft fa ons christeljet Läwen un Deenst fa siene Oppgow aunjejäft es. En daut Poat von dit Heft “Schriew daut opp, bat wua du best” sull nuscht von dän Leida nenjeschräwen, daut es fa dän Schiela sienen ieejnen Jebruck.

ROT

  16. No jieda Schiela-Oppgow haft de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” ojjefäa eene Minut Tiet, om de Schiela to lowen un Rot to jäwen, waut sikj opp daut Läsen-un-lieren-Heft stett. De Leida sajcht ver de Oppgow nich, aun waut fa een Poat de Schiela schauft. Wan dee ieescht derch es, dan woat dee dän Schiela fa daut lowen, waut bie de Oppgow goot wia. Dee wudd uk kjennen sajen, aun woon Poat dee jeschauft haft un wiesen, waut dee bie daut Poat fein jedonen haft ooda leeftolich utlajen, wuarom dee noch wieda saul doaraun schaufen. De Leida kaun uk äwa waut aundret von  de Oppgow räden, wan hee jleeft, daut dän Schiela ooda de Toohiera daut eene Help es. Wan daut fält, kaun de Leida dän Schiela no daut Toopkomen ooda to eene aundre Tiet noch oppoat paussenden Rot ut daut Läsen-un-lieren-Heft ooda daut Predigtdienstschul-Buak jäwen. De Rot kaun fa daut Poat sennen, aun waut dee schaufen deed ooda fa een aundret. (See uk de  Varzh 17,  22 un  24, wua noch mea utjelajcht woat, waut de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” un de Rotjäwa fa Rädoppgowen krakjt doonen sellen.)

TIET

     17. Kjeene Oppgow un uk nich daut, waut de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” sajcht, saul too lang dieren. Wan de Schiela bie äare Oppgowen äwa de Tiet gonen, dan saul de Leida deejanje leeftolich opphoolen. Un wan de Breeda bie de aundre Oppgowen äwa de Tiet gonen, dan saul de Rotjäwa fa Rädoppgowen dee no daut Toopkomen Rot jäwen. (See  Varsch 24) Met de Leeda un Jebäda toop saul daut Toopkomen 1 Stund un 45 Minuten dieren.

BESUCH VOM KJREISOPPSECHTA

 18. Wan de Kjreisoppsechta no de Vesaumlunk kjemt, helt dee eene Deensträd, waut 30 Minuten dieet. Dee es enne Städ daut Bibelstudium von de Vesaumlunk en daut Poat “Ons christeljet Läwen”. Ver de Deensträd woat de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” eenjet von daut Program wadaholen, een bät äwa daut räden, waut de näakjste Wäakj derchjenomen woat, noch waut bekauntmoaken ooda Breew väaläsen wan daut fält, un dan dän Kjreisoppsechta aunsajen. No de Deensträd woat de Kjreisoppsechta daut Toopkomen met een Leet aufschluten, waut hee utjesocht haft. Fa daut Schlussjebäd wält hee veleicht eenen aundren Brooda ut. En dee Wäakj, wan de Kjreisoppsechta doa es, woaren de aundre Klaussen opp de Sproak von de Vesaumlunk nich aufjehoolen. Oba eene Grupp, waut to de Vesaumlunk jehieet, kaun äare Toopkomes aufhoolen, wan de Kjreisoppsechta de Vesaumlunk besieekjen deit. Wan dee oba de Deensträd jeft, dan saul de Grupp doa uk bie sennen. Äwajens woat daut Toopkomen krakjt soo aufjehoolen, aus daut en daut Schoolheft fa Läwen un Deenst sajcht.

WÄAKJ, WAN KONGRESS ES

 19. En de Wäakj, wan de eendachscha ooda dreedoagscha Kongress es, jeft daut kjeen Toopkomen. Dan wudd jieda eena daut Program fa dee Wäakj sellen fa sikj ­auleen ooda met de Famielje toop studieren.

WÄAKJ, WAN DAUT OWENTMOL ES

 20. Wan daut Owentmol tweschen Mondach un Friedach aufjehoolen woat, dan jeft daut dee Wäakj kjeen Toopkomen fa Läwen un Deenst. Aun dän Dach, wan daut Owentmol es, sellen oba Toopkomes fa dän Prädichtdeenst aufjehoolen.

OPPSECHTA VON “ONS TOOPKOMEN FA LÄWEN UN DEENST”

 21. De Eltestasch woaren utwälen, woon Eltesta de Oppsechta von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” sennen saul. Dee es dan doafäa veauntwuatlich, daut daut Toopkomen goot jeplont woat un soo aufjehoolen woat, aus daut en dise Aunwiesungen sajcht. Dee sull fein met dän Rotjäwa fa Rädoppgowen toopschaufen. Soo schwind aus daut Schoolheft fa Läwen un Deenst fa eene jewesse Moonat rutkjemt, saul de Oppsechta von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” de Schiela-Oppgowen fa dee Moonat endeelen. (See uk de  Varzh 5-11) De Schiela sellen daut Blaut Oppgow en “Ons Toopkomen fa ons christeljet Läwen un Deenst” (S-89) oppet weinichste dree Wäakj em verut kjrieen.

LEIDA VON “ONS TOOPKOMEN FA LÄWEN UN DEENST”

  22. Jieda Wäakj woat een Eltesta de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” sennen. (Wua daut mau weinich Eltestasch jeft, kjennen uk Deenstaumthelpa jebrukt, waut doafäa jeieejent sent.) Siene Oppgow es, de Aunfangswieed un de Schlusswieed reedtomoaken. Hee es uk doafäa veauntwuatlich, de Videos fa de Iedeeen toom prädjen un de Videos fa de Poat von daut Läsen-un-lieren-Heft to wiesen un doaräwa to räden. Dee woat uk jieda Oppgow von daut Toopkomen aunsajen un krakjt doano, woo väl Eltestasch doa sent, kaun dee dan noch aundre Oppgowen von daut Toopkomen haben. Daut, waut de Leida tweschen jieda Poat sajcht, saul mau kort sennen. De Eltestasch  woaren toop entscheiden, woone Eltestasch aus Leida jeieejent sent un dee woaren dan jeweenlich räajelmässich aus Leida enjedeelt. Doano aus de Omstend sent, wudd de Oppsechta von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” kjennen foakna de Leida von daut Toopkomen sennen aus de aundre Eltestasch. Wan een Eltesta daut Bibelstudium von de Vesaumlunk leiden kaun, dan wudd dee veleicht uk kjennen de Leida von daut Toopkomen sennen. Denkjt oba doaraun, daut de Eltesta, waut de Leida es, de Schiela saul leeftoljen un gooden Rot jäwen kjennen un dee uk lowen. De Leida es uk doafäa veauntwuatlich, daut daut Toopkomen enne Tiet to Enj es. (See uk dän  14. un  17. Varsch.) Wan de Leida daut well un wan doa Rum es oppem Plautform, dan kaun doa biesied een Mikrofoon hanjestalt. Von doa kaun de Leida dan jieda Poat aunsajen un äwadäm kaun de Rädna aul no daut aundre Mikrofoon gonen. De Leida wudd bie de Bibelläsunk un bie daut Poat “Em Prädichtdeenst bäta woaren” uk kjennen oppem Plautform aun eenen Desch setten. Daut kunn Tiet spoaren.

PLONA VON DE ELTESTASCH

 23. De Plona von de Eltestasch, ooda eena, waut am doabie halpt, deelt aule Oppgowen von daut Toopkomen en, buta de Schiela-Oppgowen. Dee woat uk endeelen, wäa jieda Wäakj de Leida von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” sennen woat, un doatoo woat dee deejanje brucken, waut de Eltestasch toop doatoo utjewält haben. Met dän Oppsechta von “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” toop woat dee uk doano seenen, daut daut Program fa daut gaunze Toopkomen aun de Bekauntmoakungstofel aunjehongen woat.

ROTJÄWA FA RÄDOPPGOWEN

   24. Daut wudd goot sennen, wan daut een Eltesta wia, waut een erfoarna Rädna es. Wan daut fält, saul dee de Eltestasch un Deenstaumthelpa unja vea Uagen Rot fa äare Rädoppgowen jäwen, biejlikj wan dee Oppgowen en “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” haben, de biblische Räd fa aulemaun hoolen, daut Woaktorm-Studium ooda daut Bibelstudium von de Vesaumlunk leiden ooda doa de Varzh väaläsen. (See dän  17. Varsch.) Jeft daut en eene Vesaumlunk miere Eltestasch, waut goode Rädna un Liera sent, dan kaun jieda Joa een aundra Eltesta de Rotjäwa fa Rädoppgowen sennen. Dee brukt oba nich jiedatsmol met de Eltestasch ooda Deenstaumthelpa räden, nodäm daut dee eene Oppgow hauden.

AUNDRE KLAUSSEN

 25. Doano, woo väl doa enjeschräwen sent, kjennen de Vesaumlungen noch aundre Klaussen haben fa de Schiela-Oppgowen. Jieda von dise Klaussen saul eenen gooden Rotjäwa haben, wan mäajlich eenen Eltesten. Wan daut needich es, wudd dise Oppgow uk kjennen eenen Deenstaumthelpa jejäft, waut doatoo jeieejent es. De Eltestasch sellen toop entscheiden, wäa daut aula doonen kaun un aus dee daut omzajcht sellen. De Rotjäwa saul siene Oppgow soo nokomen, aus daut en dän  16. Varsch sajcht. Wan daut eene aundre Klauss jeft, sellen de Schiela dan en de aundre Stow nengonen, wan de Oppgow “No jeistelje Schaza sieekjen” en daut Poat “Schaza ut Gott sien Wuat” ieescht derch es. Un wan daut Poat “Em Prädichtdeenst bäta woaren” derch es, dan komen dee wada trigj. Wan een Video jewäsen woat, sullen dee en de aundre Stow daut von doa seenen ooda hieren, wan daut mäajlich es. Sest sull de Rotjäwa daut Video met een Fon ooda Tablet wiesen un doaräwa räden.

VIDEOS

 26. Fa dit Toopkomen woaren uk eenje Videos jebrukt, waut eena met de JW Library®-App raufloden kaun. Dise App jeft daut fa de mieeschte Sorten Fons, Tablets un Komputasch. Eenjemol kaun eena bie de Toopkomes fa dän Prädichtdeenst de Videos met de Iedeeen toom prädjen brucken, wan dee aul sent en “Ons Toopkomen fa Läwen un Deenst” jewäsen worden.