Trigj nom Enhault

Wurscht du jieren de Woarheit weeten wellen?

Wurscht du jieren de Woarheit weeten wellen?

De Woarheit äwa waut? De Woarheit äwa de Auntwuaten opp eenje von de wichtichste Froagen, dee sikj de Menschen jeemols stalden. Veleicht hast du die dise Froagen uk aul emol jestalt:

  • Intressieet sikj Gott werkjlich fa ons?

  • Woat daut met Kjrich un Älent noch emol een Enj nämen?

  • Waut passieet met ons, wan wie stoawen?

  • Jeft daut eene Hopninj fa de Doodes?

  • Woo kaun ekj bäden, soo daut Gott no mie horcht?

  • Woo kaun ekj em Läwen werkjlich jlekjlich sennen?

Wua wurscht du no de Auntwuaten sieekjen opp dise Froagen? En Bieekjastuaren wurscht du dusende Bieekja finjen, dee behaupten, de Auntwuaten to jäwen. Oba foaken wadaspräakjen dee sikj unjarenaunda. Eenje sent nu veleicht jeltich, woaren oba met de Tiet ooltmootsch un woaren dan jeendat ooda vetuscht.

Daut jeft oba een Buak met Auntwuaten, opp dee wie ons veloten kjennen. Dit Buak sajcht bloos de Woarheit. Jesus Christus säd em Jebäd to Gott: „Dien Wuat es de Woarheit“ (Johanes 17:17). Vondoag nan wie dit Wuat ‚de Bibel‘. Opp de näakjste Sieden woascht du de kloare un woarhauftje Auntwuaten finjen, waut de Bibel opp de ieescht jestalde Froagen jeft.

 Intressieet sikj Gott werkjlich fa ons?

WUAROM EENJE SIKJ DAUT FROAGEN: Wie läwen en eene Welt, dee voll von Grausomkjeit un Ojjerajchtichkjeit es. Väle Relijionen lieren, daut aul daut Lieden, waut wie beläwen, Gott sien Wellen es.

WAUT DE BIBEL DOATOO SAJCHT: Gott veuasoakt kjeenmol waut Beeset. En Hiob 34:10 läs wie: „Daut wia daut latste, wan Gott sikj vejinkj, un dee, dee aule Macht haft, orrajcht deed.“ Gott haft een leeftoljet Väanämen fa de Menschen. Doawäajen lieed Jesus ons soo bäden: „Ons Voda em Himmel! . . . Lot dien Rikj komen. Lot dien Wellen oppe Ieed jrod soo jedonen woaren aus em Himmel“ (Matäus 6:9, 10). Gott intressieet sikj soo sea fa ons, daut am nuscht too schod wia to doonen, om daut sikj sien Väanämen erfelt (Johanes 3:16).

Läs uk 1. Mose 1:26-28; Jakobus 1:13 un 1. Petrus 5:6, 7.

Woat daut met Kjrich un Älent noch emol een Enj nämen?

WUAROM EENJE SIKJ DAUT FROAGEN: Stendich stoawen ontalboa väle Menschen em Kjrich. Jieda eena von ons haft aul emol jeläden.

WAUT DE BIBEL DOATOO SAJCHT: Gott sajcht em Verut, daut hee oppe gaunze Ieed Fräd häastalen woat. Wan sien Kjennichrikj, ooda himlische Rejierunk, harscht, woaren sikj de Menschen „nich mea toom Kjrich reedmoaken“. Enne Städ daut woaren see „äare Schwieed to Pluachschoaren vekloppen“ (Jesaja 2:4). Gott woat met aul de Ojjerajchtichkjeit un daut Lieden een Enj moaken. De Bibel vesprakjt: „Un Gott woat an aule Tronen von de Uagen weschen. Doa woat kjeen Doot ooda Trua ooda Hielen ooda Weedoag mea sennen, wiels waut verhäa wia [uk de vondoagsche Ojjerajchtichkjeit un Lieden], es veschwungen“ (Openboarunk 21:3, 4).

Läs uk Psalm 37:10, 11; 46:10 un Micha 4:1-4.

Waut passieet met ons, wan wie stoawen?

WUAROM EENJE SIKJ DAUT FROAGEN: De mieeschte Relijionen lieren, daut doa nom Doot waut utem Mensch wiedaläft. Väle jleewen, daut de Doodje de Läwendje schoden kjennen, ooda daut Gott de beese Menschen doaderch stroft, daut hee an to eewje Kwol em Halenfia vedaumt.

WAUT DE BIBEL DOATOO SAJCHT: Biem Doot hieet eena opp to läwen. Liera 9:5 sajcht: „De Vestorwne weeten nuscht.“ Daut wiest ons, daut de Doodje de Läwendje nich schoden, uk nich halpen kjennen, wiels dee nuscht weeten, nuscht feelen un nuscht beläwen kjennen (Psalm 146:3, 4).

Läs uk 1. Mose 3:19 un Liera 9:6, 10.

 Jeft daut eene Hopninj fa de Doodes?

WUAROM EENJE SIKJ DAUT FROAGEN: Wie aula wellen läwen un daut Läwen met deejanje vebrinjen, waut wie leewen. Daut es eefach natieedlich un normal, daut wie ons doano bangen, leewe Menschen wada to seenen, waut jestorwen sent.

WAUT DE BIBEL DOATOO SAJCHT: De mieeschte von dee, waut jestorwen sent, woaren wada oppstonen. Jesus vespruak: „Aul dee, dee en de Jräwa ligjen, . . . woaren dan verendach komen“ (Johanes 5:28, 29). Soo, aus Gott sikj daut noch emma väajenomen haud, woaren de Menschen, waut vom Doot oppstonen, em Paradies oppe Ieed läwen kjennen (Jesaja 26:19). Dise Hopninj, dee Gott vesprakjt, bediet volkomne Jesuntheit un eewjet Läwen fa aule jehuarsome Menschen. De Bibel sajcht: „De jerajchte woaren daut Launt oawen un eewich doabennen bliewen“ (Psalm 37:29).

Läs uk Hiob 14:14, 15; Lukas 7:11-17 un Aposteljeschicht 24:15.

Woo kaun ekj bäden, soo daut Gott no mie horcht?

WUAROM EENJE SIKJ DAUT FROAGEN: Menschen von soo goot aus aule Relijionen bäden. Oba väle haben daut Jefeel, daut Gott nich no äare Jebäda horcht.

WAUT DE BIBEL DOATOO SAJCHT: Soo aus Jesus lieed, sell wie daut Oppsajen von väajeschräwne Jebäda vemeiden. Hee säd: „Un wan jie bäden, rät nich soo väl ladje Wieed [„sajcht nich emma un emma wada dautselwje“, NW] (Matäus 6:7). Wan wie wellen, daut Gott no onse Jebäda horcht, dan mott wie soo to am bäden, aus hee daut fa rajcht helt. Doatoo mott wie utfinjen, waut Gott sien Wellen es un ons doano rechten en onse Jebäda. 1. Johanes 5:14 moakt ons dietlich, daut Gott „ons hieren deit, wan wie am no waut froagen, daut no sienem Wellen es“.

Läs uk Psalm 65:2; Johanes 14:6, 14 un 1. Johanes 3:22.

Woo kaun ekj em Läwen werkjlich jlekjlich sennen?

WUAROM EENJE SIKJ DAUT FROAGEN: Väle Menschen jleewen, daut eena jlekjlich es, wan eena Jelt haft, äwaraul bekaunt es ooda wan eenem schmock lat. Doawäajen sträwen see no soone Dinja, woaren dan oba en, daut an daut nich werkjlich jlekjlich moakt.

WAUT DE BIBEL DOATOO SAJCHT: Jesus wees, waut needich es, om woare Tofrädenheit to finjen. Hee säd: „Jlekjlich sent dee, waut sikj äwa äare jeistliche Bederfnisen bewust sent“ (Matäus 5:3, NW). Woare Tofrädenheit kjenn wie bloos finjen, wan wie ons om daut kjemren, waut ons daut needichste fält: De Woarheit to weeten äwa Gott un uk äwa sien Väanämen met ons. Dise Woarheit finj wie en de Bibel. Wan wie dise Woarheit kjanen lieren, kaun ons daut halpen to seenen, waut werkjlich wichtich es un waut nich. Wan wie de Bibel aus Aunleidunk brucken fa onse Entscheidungen un Haundlungen, dan woat ons Läwen mea enhoolen (Lukas 11:28).

Läs uk Spricha 3:5, 6, 13-18 un 1. Timotäus 6:9, 10.

 Nu hab wie bloos kort jeseenen, waut de Bibel fa Auntwuaten jeft opp dise sas Froagen. Wurscht du jieren noch mea weeten wellen? Secha, wan du eena von dee best, „waut sikj äwa äare jeistliche Bederfnisen bewust sent“. Veleicht hast du uk noch aundre Froagen, toom Biespel: „Wan Gott sikj fa ons intressieet, wuarom haft hee dan aul daut Beese un Lieden äwa soo väle Joaren toojeloten?“ ooda „Waut kaun ekj doonen, daut mie daut en mien Famieljenläwen bäta jeit?“ De Bibel jeft gaunz tofrädstalende Auntwuaten opp dise un uk opp väle aundre Froagen.

Vondoag oba twiewlen väle, en de Bibel to läsen. Dee seenen de Bibel aus een dikjet Buak, waut foaken schwoa to vestonen es. Wurscht du wellen eene Halp haben toom de Auntwuaten en de Bibel finjen? Jehova siene Zeijen haben tweealei, waut die halpen kaun.

Ieeschtens: Daut Buak Waut lieet de Schreft werkjlich?. Daut es besonda fa drocke Menschen jeschräwen, om daut see de kloare biblische Auntwuaten opp läweswichtje Froagen unjasieekjen kjennen. Tweedens: Een Bibelstudium onen Kosten bie dienen Tus. Onen waut doafäa to velangen, kaun wäa von Jehova siene Zeijen, dee frintlich es un Erfoarunk haft, no dien Tus komen ooda sikj aun eenen aundren paussenden Plauz met die trafen, om jieda Wäakj een bät äwa de Bibel to räden. Millionen von Menschen äwaraul oppe Ieed haben aul eenen grooten Nutzen doavon jekjräajen. Väle haben no däm met volle Äwazeijunk jesajcht: „Ekj hab de Woarheit jefungen!“

Daut jeft kjeenen wieetvolren Schauz to finjen. De Woarheit ut de Bibel moakt ons frie von Äwagloowes, Vewerrunk un furchtboare Angst un jeft ons Hopninj, Freid un eenen Senn em Läwen. Jesus säd: „Dan woa jie weeten waut Woarheit es, un de Woarheit woat junt frie moaken“ (Johanes 8:32).