Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT 2

Rebecka wull Jehova jefaulen

Rebecka wull Jehova jefaulen

Rebecka es eene Fru, waut Jehova leeft. Dee äa Maun heet Isaak un dee leeft Jehova uk. En dise Jeschicht woa wie seenen, woo Isaak un Rebecka sikj kjanen lieren un uk, wuarom Jehova sikj soo äwa Rebecka freit.

Isaak siene Pape heet Abraham un siene Mame Sara. Dee läwen en daut Launt Kanaan, wua de Menschen Jehova nich aunbäden. Abraham well oba, daut sien Sän sikj met eene Mejal befriet, waut Jehova aunbäden deit. Doawäajen schekjt hee sienen Deena, veleicht Elieser, no eenen Uat, waut Haran heet. En Haran wont waut von Abraham sien Frintschoft un doa saul Elieser eene feine Fru fa Isaak sieekjen.

Rebecka schauft sea un jeft de Kameelen jieren Wota

Elieser moakt dise lange Reis nich auleen. Doa sent noch mea von Abraham siene Deena met un uk tieen Kameelen, waut Äten un Jeschenkja droagen. Oba woo kaun Elieser eene Fru fa Isaak finjen? Aus Elieser un de aundre Deena no Haran komen, bliewen dee bie eenen Borm. Elieser weet, daut doa boolt woaren Frues komen un Wota holen. Doawäajen bät hee to Jehova un sajcht: “Ekj woa eene Mejal no Wota froagen. Un wan dee mie Wota jeft un uk de Kameelen, dan woa ekj weeten, daut du dee fa Isaak utjewält hast.”

 Fuaz doaropp kjemt Rebecka no disen Borm. De Schreft sajcht, ar lat sea schmock. Elieser frajcht ar no Wota un de Mejal sajcht: “Du kaust wellich Wota, un ekj woa uk diene Kameelen drenkjen.” Kameelen kjennen een Deel Wota supen. Doawäajen mott Rebecka emma wada nom Borm ranen Wota holen. Kjikj mol no daut Bilt. Waut deit Rebecka doa? – Aus Elieser sitt, woo sea Rebecka schauft, kaun hee daut schia nich jleewen. Jehova haft sien Jebäd beauntwuat.

Elieser jeft Rebecka väle schmocke Jeschenkja. Un Rebecka sajcht Elieser un de aundre Deena, see kjennen no äare Famielje äa Hus komen. Doa vetalt Elieser dan, wuarom Abraham am no Haran jeschekjt haft un woo Jehova sien Jebäd beauntwuat haft. Aus Rebecka äare Famielje daut hieet, sent dee wellich doamet envestonen, daut see sikj met Isaak befriet.

Rebecka reist met Elieser toop no Kanaan un befriet sikj met Isaak

Waut jleefst du, well Rebecka sikj met Isaak befrieen? – Aus äare Famielje ar frajcht, aus see daut well, sajcht Rebecka: “Jo, ekj woa metgonen.” Rebecka weet, daut Jehova Elieser jeschekjt haft, un soo jeit see met no Kanaan. Un aus see dan ieescht doa sent, befriet see sikj met Isaak.

Rebecka horcht no Jehova un doawäajen beloont hee ar. Väle Joaren lota woat Jesus dan eent von dee äare Nokomen. Wan du soo aus Rebecka daut deist, waut Jehova jefelt, woat dee die uk beloonen.

LÄST TOOP EN DE SCHREFT: