Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT 14

Een Kjennichrikj, waut äwa de gaunze Ieed rejieren woat

Een Kjennichrikj, waut äwa de gaunze Ieed rejieren woat

Waut jleefst du, waut es daut fa een Kjennichrikj? – Daut es Gott sien Rikj, un daut woat oppe gaunze Ieed een Paradies moaken. Wurscht du jieren mea äwa dit Kjennichrikj weeten wellen? –

Een Kjennichrikj haft emma eenen Kjennich, waut äwa de Menschen en sien Launt rejieet. Wäa es de Kjennich von Gott sien Rikj? – Daut es Jesus Christus. Dee es em Himmel, un boolt woat dee äwa aule Menschen oppe Ieed rejieren. Waut jleefst du, woo woat ons daut dan gonen? –

Waut jankat die em Paradies to doonen?

Ons woat daut sea scheen gonen. Em Paradies woaren de Menschen sikj nich mea doll sennen un doa woat uk kjeen Kjrich mea sennen. Aule woaren sikj goot sennen. De Blinje woaren seenen, dee, waut nu nich hieren kjennen, woaren hieren, un de Lome woaren ranen un hupsen. Aule woaren jenuach to äten haben. De Tieren woaren unjarenaunda frädlich sennen un wie woaren kjennen met dee spälen. Un mau rajcht dee, waut jestorwen sent, woaren wada läwen. Uk väle Menschen, von dee wie en dit Heft jeläst haben, woaren dan wada läwen  kjennen, soo aus Rebecka, Rahab, David un Elia. Wurscht du jleichen, mol met dee toop to sennen? –

Jehova räakjent die sea väl un well, daut die daut scheen jeit. Wan du wieda äwa dän lieescht un am jehorchst, woascht du fa emma kjennen en daut scheene Paradies läwen. Wurscht du daut nich uk wellen? –