Well wie Bibelstund haben

Met dise Jeschichten kjenn jie june Kjinja väl ut de Bibel lieren.

Enleidunk

Daut Buak 5. Mose kaun Elren halpen, äare Kjinja christlich opptotrakjen.

Een Jeheemnis, waut wie jieren weeten wellen

De Bibel rät von een besondret Jeheemnis. Wurscht du jleichen, mea doaräwa to weeten?

Rebecka wull Jehova jefaulen

Woo kjenn wie uk soo sennen aus Rebecka? En dise Jeschicht kaust du mea äwa ar lieren.

Rahab jleewd aun Jehova

Läs, woo Rahab un äare Famielje jerat worden, aus Jericho venicht wort.

Äare Pape un uk Jehova wieren sea tofräd met ar

Waut fa een Vespräakjen hilt Jefta siene Dochta? Waut kjenn wie von dee lieren?

Samuel deed daut, waut rajcht wia

Woo kjenn wie uk soo sennen aus Samuel un daut rajchte doonen, uk wan aundre schlajchtet doonen?

David haud nich Angst

Läs dise intressaunte biblische Jeschicht, wuarom David soo äwanäment wia.

Waut kaust du doonen, wan du Angst hast un die auleen feelst?

Waut säd Jehova to Elia, aus dee sikj auleen feeld? Waut lia wie von Elia siene Jeschicht?

Josia socht sikj feine Frind

De Bibel sajcht, daut daut fa Josia nich leicht wia, daut rajchte to doonen. Hia kaust du läsen, woo siene Frind am doabie holpen.

Jeremia hieed nich opp, von Jehova to räden

Wuarom räd Jeremia wieda von Gott, wan de Menschen am doch bloos utlachten un doll worden?

Jesus wia emma jehuarsom

Daut es nich emma leicht, de Elren jehorchen. Woo kaun Jesus sien Biespel die halpen?

Mana, waut äwa Jesus schreewen

Läs äwa acht Bibelschriewa, waut to Jesus siene Tiet läwden un äwa am schreewen.

Een junga Maun, waut äwanäment wia

Dis junga Maun rad sienen Onkel daut Läwen. Woo deed dee daut?

Timotäus wull aundre halpen

Woo kaust du een tofrädnet Läwen haben un väl beläwen soo aus Timotäus?

Een Kjennichrikj, waut äwa de gaunze Ieed rejieren woat

Woo woat daut sennen, wan Jesus ieescht äwa de Ieed rejieet? Wurscht du daut wellen beläwen?