Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

16. Sikj entscheiden, Gott rajcht to deenen

16. Sikj entscheiden, Gott rajcht to deenen

1 HAB NUSCHT MET DE FAULSCHE GLOOWES TO DOONEN

“Velot an un sondat junt auf. Habt nuscht met orreinet to doonen, dan well ekj junt aunnämen” (2. Korinta 6:17)

Wuarom es daut orrajcht, Bilda ooda Väafoaren auntobäden?

2 JEWESSE FASTEN JEFAULEN GOTT NICH

“Prooft daut to lieren un to doonen, waut däm Harn jefelt” (Efeesa 5:10)

Woo weet eena, aus eena bie een Fast metmoaken kaun?

 • Hesekiel 44:23; 2. Korinta 6:14-15

  Unjasieekj, aus daut von heidnische Fasten häakjemt.

 • 2. Mose 32:2-10

  Wan een Fast uk ut eenen gooden Senn jefieet woat, meent daut doawäajen nich emma, daut Gott daut jefelt.

 • Daniel 3:1-27

  Hool die wajch von Fasten, wua een Mensch, eene Organisazion ooda een Laundestieekjen veieet woat.

 • 1. Timotäus 1:18-19

  Sie väabedocht un moak secha, daut du een reinet Jewessen ver Jehova hast.

3 SIE LEEFTOLICH, WAN DU AUNDRE DIENEN GLOOWEN UTLAJCHST

“Jun räden saul emma leeftolich un intressaunt sennen. Bemieecht junt, eenen jiedren soo to auntwuaten, daut daut goot fa am es” (Kolossa 4:6)

Woo sell wie met aundre äwa onsen Gloowen räden?

 • Matäus 7:12

  Denkj doaraun, daut du nich fa aundre entscheiden kaust; du west je uk nich, daut dee fa die entscheiden.

 • 2. Timotäus 2:24

  Sie emma leeftolich un stried nich met aundre äwa dienen Gloowen.

 • 1. Petrus 3:15

  Sto fa dienen Gloowen en, oba doo daut leeftolich un respakjtvoll.

 • Hebräa 10:24-25

  En de Vesaumlunk kjennen aundre die Moot toospräakjen un die Iedeeen jäwen, waut du sajen kaust, wan die wäa Froagen stalt äwa dienen Gloowen.