Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Biblische Tietlienje

Biblische Tietlienje
 1. “Aum Aunfank . . .”

 2. 4026 v. o. T. Adam woat jemoakt

 3.  3096 v. o. T. Adam stoaft

 4.  2370 v. o. T. De groote Äwaschwamunk

 5.  2018 v. o. T. Abraham woat jebuaren

 6. 1943 v. o. T. Bunt met Abraham

 7.  1750 v. o. T. Josef aus Sklow vekoft

 8.  ver 1613 v. o. T. Hiob woat aufjeprooft

 9.  1513 v. o. T. De Israeliten veloten Ägipten

 10.  1473 v. o. T. Josua leit de Israeliten en Kanaan nenn

 11. 1467 v. o. T. Kanaan soomea enjenomen

 12.  1117 v. o. T. Saul woat Kjennich

 13.  1070 v. o. T. De Bunt met David fa een Kjennichrikj

 14. 1037 v. o. T. Salomo woat Kjennich

 15. 1027 v. o. T. De Tempel en Jerusalem foadich

 16. soo bie 1020 v. o. T. Scheenstet Leet jeschräwen

 17.  997 v. o. T. Israel en twee Kjennichrikjs jedeelt

 18.  soo bie 717 v. o. T. Daut Bibelbuak Spricha foadich

 19.  607 v. o. T. Jerusalem venicht; Jefangenschoft en Babielon

 20.  539 v. o. T. Kierus nemt Babielon en

 21. 537 v. o. T. De Juden gonen trigj no Jerusalem

 22. 455 v. o. T. De Mia von Jerusalem wada oppjebut; de 69 Wäakjen von Joaren fangen aun

 23.  no 443 v. o. T. Maleachi schrift sien Buak foadich

 24.  soo bie 2 v. o. T. Jesus jebuaren

 25. 29 e. o. T. Jesus lat sikj deepen un  fangt aun, Gott sien Kjennichrikj to prädjen

 26. 31 e. o. T. Jesus wält siene 12 Apostel ut; Jesus siene bekaunde Räd oppem Boajch

 27.  32 e. o. T. Jesus wakjt Lazarus opp

 28.  14. Nissan 33 e. o. T. Jesus woat omjebrocht (de Moonat Nissan felt opp utgangs Moaz un aunfangs Aprell)

 29. 16. Nissan 33 e. o. T. Jesus woat oppjewakjt

 30.  6. Siwan 33 e. o. T. Daut Pinjstfast; de heilja Jeist woat utjegoten (de Moonat Siwan felt opp utgangs Mei un aunfangs Juni)

 31. 36 e. o. T. Kornelius woat een Christ

 32.  soo bie 47-48 e. o. T. Paulus siene ieeschte Prädichtreis

 33. soo bie 49-52 e. o. T. Paulus siene tweede Prädichtreis

 34. soo bie 52-56 e. o. T. Paulus siene dredde Prädichtreis

 35.  soo bie 60-61 e. o. T. Paulus schrift Breew, aus hee en Room jefangen es

 36.  ver 62 e. o. T. Jesus sien Haulfbrooda Jakobus schrift sienen Breef

 37.  66 e. o. T. De Juden stalen sikj jäajen Room

 38. 70 e. o. T. De Reema venichten Jerusalem un dän Tempel

 39.  soo bie 96 e. o. T. Johanes schrift de Openboarunk

 40. soo bie 100 e. o. T. Johanes, de latsta von de Apostel, stoaft