Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 15

Gott wiest eenen jefangnen Profeet, waut noch komen woat

Gott wiest eenen jefangnen Profeet, waut noch komen woat

Daniel profezeit von Gott sien Kjennichrikj un sajcht verut, wanea de Messias komen woat. Babielon woat enjenomen.

NOCH ea Jerusalem venicht wort, kjeem daut Kjennichrikj von Juda aul unja de babielonische Macht. Daniel wort aus Jugentlicha toop met aundre Juden no Babielon jebrocht. Uk wan dee doa jefangen wieren, hauden dee doch jewesse Frieheiten. Daniel wia Jehova sea tru un wort sien Läwen lank en Babielon jesäajent. Eemol rad Gott am soogoa, aus hee en eene Heel met Leiws jeschmäten wort. Daniel haud uk väle Visionen. Daut meent, Gott leet am Sachen seenen, waut väl lota passieren wudden. Daut wichtichste, waut hee profezeien deed, wia von dän Messias un dän siene Harschoft.

Daniel woat jesajcht, wanea de Messias komen woat. Wanea wudd Gott sien Volkj doamet räakjnen kjennen, daut de Messias, de “Enjesaulwda Leida”, komen wudd? Daniel wort jesajcht, daut von doa aun, wua de Befäl jejäft wort, de Mia von Jerusalem wada opptobuen, 69 Wäakjen von Joaren vegonen wudden. Eene Wäakj haft säwen Doag, un no daut no haft eene Wäakj von Joaren säwen Joa. Wan eena sikj daut äwatalt, sent 69 Wäakjen von Joaren 483 Joa. De Befäl wort aune 455 v. o. T. jejäft, lang no Daniel sienen Doot. Wan eena von doa aun 483 Joa talt, kjemt eena bat daut Joa 29 e. o. T. Opp de näakjste Sied woa wie seenen, waut en dit Joa passieed. Daniel säd uk verut, daut de Messias wudd “tosied jesat” woaren, daut meent omjebrocht. Sien Doot wudd daut mäajlich moaken, daut de Menschen kunnen de Sinden vejäft woaren (Daniel 9:24-26).

De Messias wudd em Himmel Kjennich woaren. En eene butajeweenelje Vision wort Daniel dän Himmel jewäsen. Hee sach eenen, “däm daut no een Maun leet”, ver Jehova sienen Troon komen. Daut wia de Messias. Jehova jeef dän Macht, Pracht un Kjennichrikj. Dit Kjennichrikj wudd fa emma bestonen. Oba Daniel wort noch waut jewäsen: doa wudden noch aundre met dän Messias toop harschen. Dise woaren dän “hechsten Gott siene heilje” jenant (Daniel 7:13-14, 27).

Daut Kjennichrikj woat aule aundre Rejierungen venichten. Nebukadnezar, de Kjennich von Babielon, haud eemol eenen Droom, dän hee nich vestonen kunn. Gott holp Daniel, disen Droom uttolajen. Dän Kjennich dreemd von eene groote Jestault. De Kopp wia von Golt, de Brost un de Oarms von Selwa, de Buck un de Hoften wieren Brons, de Been von Iesa, un de Feet wieren von Iesa un von jebrenden Leem. Dan kjeem doa een Steen von eenen Boajch un schluach jäajen de Feet von de Jestault, un dee kjield gaunz fien. Daniel erkjläad, daut de Jestault fa veschiedne Weltmachten ooda Rejierungen stunt. De Kopp von Golt wia daut babielonische Rikj. De Feet stunden fa de latste Rejierungen von dise beese Welt. Daniel säd verut, daut wan de latste Rejierunk wudd aune Macht sennen, wudd Gott sien Kjennichrikj haundlen. Daut wudd aul de Rejierungen von dise Welt venichten un wudd selfst opp emma bestonen (Daniel, Kapitel 2).

Aus ellarachtja Maun kunn Daniel noch beläwen, woo daut babielonische Rikj foll. Kjennich Kierus neem Babielon en, krakjt soo aus verutjesajcht. Kort nodäm worden de Juden friejeloten un kunnen wada trigj no äa Launt gonen. Daut wia krakjt aus de 70 Joa om wieren, wua Jerusalem wia onbewont jewast, soo aus daut wia profezeit worden. Äwa de Joaren jeef daut veschiedne Priestasch, Profeeten un väaschte Mana, waut Gott tru deenden un daut Volkj holpen. Soo wort Jerusalem un Jehova sien Tempel schlieslich wada oppjebut. Oba waut wudd no de 483 Joa passieren?

Stett sikj opp daut Bibelbuak Daniel.