Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 21

Waut es een Betel?

Waut es een Betel?

Aufdeelunk fa Bilda (Stäts)

Dietschlaunt

Kenia

Kolumbien

“Betel” es een hebräischa Nomen un meent “Gott sien Hus” (1. Mose 28:17, 19, Footnoot). Dit es een paussenda Nomen fa Jehova siene Zeijen äare Jebieda oppe gaunze Welt, von wua daut Prädichtwoakj jeleit un unjastett woat. De Väastaunt deent en Jehova siene Zeijen äare Hauptoffiz en de Prowins New York (Stäts). Von doa kjemmat dee sikj om de Offizen, waut wie en väl Lenda haben. Aul dee, waut en eent von dise Offizen schaufen, woaren “de Betelfamielje” jenant. Dee wonen, schaufen un äten toop soo aus eene veeende Famielje, un dee studieren uk toop de Bibel (Psalm 133:1).

Daut es eene besondre Städ, wua aule reed sent, tooptoschaufen un äa bastet to jäwen. En jieda Betel deenen Mana un Frues, waut aul äare Tiet brucken, om Gott sienen Wellen to doonen un fa sien Kjennichrikj to schaufen (Matäus 6:33). Dee kjrieen nich betolt, oba dee kjennen doa wonen un äten un kjrieen noch eene Help fa äare Onkosten. Jieda eenem em Betel woat eene Oabeit oppjejäft: eenje en de Offiz, aundre en de Koakstow ooda Ätstow. Eenje halpen uk bie de Drekjarie, biem Bieekja moaken, de Stowen besorjen, wauschen, aules en Ordninj hoolen ooda sestwaut.

Doa woat väl jedonen, daut daut met daut prädjen wiedakjemt. Jieda Betel es besonda doarom todoonen, daut soo väl Menschen aus mäajlich kjennen de biblische Woarheit kjanen lieren. Dit Heft es een Bewies doafäa. De Väastaunt haft doano jeseenen, daut daut jeschräwen wort un dan derch Komputa no hundade Äwasata-Gruppen oppe gaunze Welt jeschekjt wort. No daut wort daut en veschiedne Betels met bosje Maschienen jedrekjt un no äwa 115 000 Vesaumlungen jeschekjt. Met aul dit halpt de Betelfamielje sea met, daut de goode Norecht jeprädicht woat; daut es daut Woakj, waut daut needichste fält to doonen (Markus 13:10).

  • Wäa deent em Betel? Woo woat fa dee jesorcht?

  • Waut von Woakj woat derch aul daut unjastett, waut en jieda Betel jedonen woat?