Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 17

Waut doonen de Kjreisoppsechta fa de Vesaumlungen?

Waut doonen de Kjreisoppsechta fa de Vesaumlungen?

Malawi

Een Toopkomen fa dän Prädichtdeenst

Em Prädichtdeenst

Een Toopkomen met de Eltestasch

En de Christelje Griechische Schreften rät daut foaken von Barnabas un dän Apostel Paulus. Daut wieren reisende Oppsechta, waut don de Vesaumlungen besochten. Wuarom deeden dee daut? Dee wieren sea om äare Gloowesbreeda bekjemmat. Paulus säd, hee wull “trigj gonen un . . . de Breeda besieekjen” un seenen, woo dee daut jinkj. Hee wia reed, hundade Kilomeeta to reisen, om dee Moot tootospräakjen (Aposteljeschicht 15:36). Krakjt daut wellen de reisende Oppsechta vondoag dän Dach.

Dee doonen ons Moot toospräakjen. Jieda Kjreisoppsechta kjemmat sikj om ojjefäa 20 Vesaumlungen un besieekjt dee twee Mol daut Joa fa eene Wäakj. De Kjreisoppsechta haben väl Erfoarunk, un wie kjennen väl von dee lieren un – wan dee befriet sent – uk von dee äare Frues. Dee proowen, jieda eenem kjanen to lieren, dee freien sikj, met ons toop to prädjen un komen met no onse Bibelstudiums. Dee gonen uk met de Eltestasch toop no Breeda un Sestren, om dee Moot tootospräakjen ooda Rot to jäwen. Un dee hoolen en de Toopkomes un oppe Kongressen Räden, om ons em Gloowen to stoakjen (Aposteljeschicht 15:35).

Dee sent om aulem bekjemmat. De Kjreisoppsechta sent doarom todoonen, daut de Vesaumlungen em Gloowen stoakj sent. Dee komen met de Eltestasch un Deenstaumthelpa toop, om dee gooden Rot to jäwen un to seenen, woo de Vesaumlunk veraunjekomen es. Dee halpen uk de Pionieren, daut dee äaren Deenst fein doonen kjennen. Dee freien sikj, de Niee kjanen to lieren un to seenen, woo dee em jeisteljen wiedakomen. De Kjreisoppsechta sent emma wellich, fa aundre waut to doonen un met ons tooptoschaufen (2. Korinta 8:23). Wie wellen ons dee äaren Gloowen un äaren truen Deenst toom Väabilt nämen (Hebräa 13:7).

  • Wuarom besieekjen de Kjreisoppsechta de Vesaumlungen?

  • Woo kjemt die daut togood, wan de Kjreisoppsechta de Vesaumlunk besieekjt?