Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 1. POAT

Woo kjenn wie no Gott horchen?

Woo kjenn wie no Gott horchen?

Gott rät to ons derch de Schreft. 2. Timotäus 3:16

Gott haft siene Jedanken en een besondret Buak oppschriewen loten, daut es de Heilje Schreft. Doa steit bennen, waut Gott well, waut du weeten saust.

Gott weet, waut daut baste fa ons es un von am kjemt aule Weisheit. Wan du no Gott horchst, kaust du opp iernst weis woaren (Spricha 1:5).

Gott well, daut aule Menschen oppe Ieed de Schreft läsen sellen. Dee es opp väle Sproaken to haben.

Wan du no Gott horchen west, motst du de Schreft läsen uk vestonen.

 Oppe gaunze Welt jeft daut Menschen, waut von Gott lieren. Matäus 28:19

Jehova siene Zeijen kjennen die halpen, de Schreft to vestonen.

Äwa de gaunze Welt lieren dee aundre de Woarheit von Gott.

Du brukst nuscht doafäa betolen. Uk en de Jehova siene Zeijen äa Vesaumlungshus kaust du von Gott lieren.