Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 8. POAT

Woo kjemt die daut togood, daut Jesus jestorwen es?

Woo kjemt die daut togood, daut Jesus jestorwen es?

Jesus storf, om daut wie läwen kjennen. Johanes 3:16

Dree Doag no Jesus sienen Doot jinjen waut Frues no dän sien Grauf, oba daut wia ladich. Jehova haud Jesus vom Doot oppjewakjt.

Jesus leet sikj lota von siene Apostel seenen.

Jehova haud Jesus aus eenen majchtjen Enjel oppjewakjt, waut nienich mea stoawen woat. Jesus siene Jinja sagen am nom Himmel foaren.

 Gott wuak Jesus vom Doot opp un muak dän toom Kjennich von sien Kjennichrikj. Daniel 7:13-14

Jesus jeef sien Läwen han, de Menschen frie to moaken (Matäus 20:28). Doaderch muak Gott daut mäajlich, daut wie fa emma läwen kjennen.

Jehova muak Jesus toom Kjennich, daut dee äwa de Ieed rejieren sull. Met dän toop woaren 144 000 jehuarsome Menschen rejieren, waut toom Läwen em Himmel oppjewakjt woaren. Jesus un de 144 000 woaren jerajcht rejieren. Dise Rejierunk es Gott sien Kjennichrikj (Openboarunk 14:1-3).

Gott sien Kjennichrikj woat doafäa sorjen, daut de Ieed woat een Paradies woaren. Schlajchtet, Kjrich, Oamheit un Hungaschnoot woat nich mea sennen. De Menschen woaren opp iernst en Freiden läwen (Psalm 145:16).