“Blieft en Gott siene Leew”

Dit Buak woat die eene Help sennen, wieda no biblische Gruntsauzen to läwen un en Gott siene Leew to bliewen.

Een Breef vom Väastaunt

Jesus bleef en sienen Voda siene Leew. De Väastaunt von Jehova siene Zeijen deit aul dee, waut Jehova leewen, tooroden, sikj Jesus toom Väabilt to nämen.

DAUT 1. KAPITEL

Waut daut bediet, Gott to leewen

En de Schreft woat dietlich jemoakt, woo wie bewiesen kjennen, daut wie Gott leewen.

DAUT 2. KAPITEL

Woo kaun eena sien Jewessen rein hoolen?

Es een reinet Jewessen de Bewies, daut Gott ons Jewessen uk fa rein talt?

DAUT 3. KAPITEL

Dee leewen, waut Gott leeft

Jehova sieekjt sikj siene Frind goot ut un soo sell wie daut uk doonen.

DAUT 4. KAPITEL

Wuarom sell wie unjadon sennen?

No Gott sien Wuat no jeft daut dreeatlei, wua daut besonda needich es, daut wie unjadon sent.

DAUT 5. KAPITEL

Waut bediet daut, nich een Poat von de Welt to sennen?

De Schreft rät von 5 Dinj, en dee wie sellen aundasch sennen aus de Welt.

DAUT 6. KAPITEL

Tietvedrief haben, waut toom gooden es

Dree Froagen kjennen die eene Help sennen, dän rajchten Tietvedrief uttowälen.

DAUT 7. KAPITEL

Talst du daut Läwen uk fa soo wieetvoll, aus Gott deit?

Es doa noch mea met en, aus bloos kjeenem doottomoaken?

DAUT 8. KAPITEL

Gott leeft Menschen, waut rein sent

De Schreft kaun ons halpen, nuscht to doonen, waut Jehova fa orrein talt.

DAUT 9. KAPITEL

“Rant wajch von aule Huararie!”

Jieda Joa begonen dusende Christen Onmoral. Woo kjenn wie doafäa oppkomen, daut wie en dise Faul nich nenjeroden?

DAUT 10. KAPITEL

De Ehestaunt es een Jeschenkj von Gott

Woo kaust du die fa daut befriede Läwen reedmoaken? Woo kaust du oppe Lenjd eenen gooden Ehestaunt haben?

DAUT 11. KAPITEL

“De Ehe saul ... en Ieren jehoolen woaren”

Äwa sas Froagen notodenkjen kaun junt halpen, een bätret befriedet Läwen to haben.

DAUT 12. KAPITEL

Aundre met onse Wieed oppmuntren

Met onse Wieed kjenn wie aundre velazen uk oppmuntren. Woo kjenn wie soo räden, aus Jehova daut jefelt?

DAUT 13. KAPITEL

Fasten un Sitten, waut Gott nich jefaulen

Eenje Fasten un Heljedoag, waut de Menschen fieren, om Gott to ieren, sent Gott en Werkjlichkjeit jäajenaun.

DAUT 14. KAPITEL

En aulem opprechtich sennen

Ea wie to aundre Menschen opprechtich sennen kjennen, mott wie ieescht selfst waut lieren.

DAUT 15. KAPITEL

Flietje Oabeit brinjt Tofrädenheit

Hia sent fief Froagen, waut die halpen kjennen to entscheiden, aus du eene jewesse Oabeit aunnämen saust ooda nich.

DAUT 16. KAPITEL

Bestonen bliewen, wan de beesa Fient ons aunjript

Wan de Soton uk een jefäadelja Jäajna es, bruck wie doawäajen nich äwamotich Angst haben. Wuarom nich?

DAUT 17. KAPITEL

“But junt opp derch junen aulaheilichsten Gloowen”

Hia kaust du dreeatlei seenen, woo eena sienen Gloowen stoakjen un en Gott siene Leew bliewen kaun.

AUNHANK

Waut, wan wäa utjeschloten es?

Sell wie Utjeschlotne werkjlich meiden?

AUNHANK

Wanea es eene Koppbedakjunk needich?

De Schreft rät von dreeatlei, waut ons halpt, de Auntwuat opp dise Froag to finjen.

AUNHANK

De Flag bejreessen, wälen ooda Oabeit doonen enne Städ Millitäadeenst

Woone Bibelvarzh kjennen die halpen, en dise Sachen een reinet Jewessen to haben?

AUNHANK

De kjliene Poat vom Bloot un Mäajlichkjeiten toom doktren

Waut, wan du doktren saust ooda een Oppereeschen haben woascht? Woo wurscht du die doa kjennen opp reedmoaken?

AUNHANK

Woo kaun eena opphieren, sikj selfst tofrädtostalen?

Woo kaust du met dise orreine Aunjewanheit opphieren?

AUNHANK

Waut de Schreft äwa Ehescheedunk un uteneengonen sajcht

Wanea kaun eena sikj no de Schreft no fresch befrieen, wan eena sikj haft scheeden loten?

AUNHANK

Wan daut bie Jeschaftssachen Oneenichkjeit jeft

Saul een Christ kjeenmol met eenen aundren Christ verem Jerecht gonen?