Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #113

Paulus en Room

Paulus en Room

KJIKJ mol, Paulus sent de Henj toopjekjät un een reemischa Soldot deit am bewoaken. Hee es nu en Room jefangen. Hee mott wachten, bat de reemischa Kjeisa sajcht, waut see met am doonen sellen. Oba hee kaun doawäajen Jast kjrieen.

Dree Doag nodäm aus Paulus en Room aunjekomen wia, schekjt hee eenje judische Leidasch sajen, see sullen am besieekjen komen. Un soo kjeemen väle Juden, waut en Room wonden, no am. Paulus vetald dee dan von Jesus un von Gott sien Kjennichrikj. Eenje jleewden un worden Christen. Aundre wada jleewden nich.

Paulus deed uk aul de Soldoten prädjen, waut am bewoaken deeden. En de twee Joa, waut hee doa jefangen wia, deed Paulus soo väl Menschen prädjen aus hee kunn. Soogoa de Menschen von dän Kjeisa sien Hus hieeden von de goode Bootschoft vom Kjennichrikj un eenje worden Christen.

Oba wäa es de Maun, waut hia biem Desch sett un schrift? Rod mol. Es daut nich Timotäus? Hee wia uk em Jefenkjnis jewast, wiels hee von daut Kjennichrikj jeprädicht haud. Oba hee wia nu wada frie un wia jekomen, Paulus to halpen. Weetst du, waut Timotäus hia schrift? Well wie mol seenen.

Kaust du die noch besennen von de beid Städa Efesus un Filippi, wua wie en de Jeschicht #110 von läsden? Dort haud Paulus metjeholpen, Christenvesaumlungen opptostalen. Nu em Jefenkjnis schreef hee de Christen dort Breew. Dise Breew sent enne Bibel to finjen. Dee woaren ‘Efeesa’ un ‘Filippa’ jenant. Hia sajcht Paulus Timotäus jroz väa, waut hee aun de Christen en Filippi schriewen saul.

De Filippa wieren sea fein jewast to Paulus. See hauden am em Jefenkjnis een Jeschenkj jeschekjt, un Paulus deed sikj nu doafäa bedanken. Epafroditus haud Paulus daut Jeschenkj jebrocht. Oba hia en Room wia hee sea krank jeworden un wia meist jestorwen. Nu wia hee oba wada koasch un kunn trigj no Hus reisen. Hee neem dän Breef von Paulus un Timotäus met no Filippi.

Em Jefenkjnis schreef Paulus noch twee aundre Breew, waut uk enne Bibel sent. Eena wia aun de Christen en de Staut Kolossä. Weetst du, woo dis Breef jenant woat? Dee woat ‘Kolossa’ jenant. De aundra wia uzhent aun sienen gooden Frint Filemon, dee uk en Kolossä wond. Dis Breef haundelt sikj von Filemon sienen Deena Onesimus.

Onesimus haud sikj von sienen Wieet Filemon fuatjebrocht un wia no Room jekomen. En Room wia hee enjeworden, daut Paulus doa jefangen wia, un wia am komen besieekjen. Paulus haud am dan jeprädicht, un boolt wia Onesimus uk een Christ jeworden. Nu wia am daut leet, daut hee sikj von sienen Wieet fuatjebrocht haud. Weetst du, waut Paulus doahäa aun Filemon schreef?

Paulus wull haben, Filemon sull Onesimus daut togood hoolen. Paulus schreef: ‘Ekj schekj Onesimus trigj no die. Oba nu es hee nich mau bloos dien Deena. Hee es nu uk een leewa christlicha Brooda.’ Aus Onesimus trigj no Kolossä reisd, neem hee de beid Breew met, waut Paulus aun de Christen en Kolossä un aun Filemon jeschräwen haud. Wie kjennen ons denkjen, woo sea Filemon sikj freid, daut sien Deena nu uk een Christ wia.

Paulus haud goode Norechten fa de Filippa un fa Filemon. De Filippa schreef hee: ‘Ekj schekj Timotäus no junt. Un ekj woa junt boolt selfst komen besieekjen.’ Un Filemon schreef hee: ‘Moak mie toom Jefaulen eene Stow reed, daut ekj doa bliewen kaun.’

Aus Paulus ieescht wada frie wia, reisd hee no väle Städen un besocht väle christliche Breeda un Sestren. Oba lota kjeem Paulus wada en Room em Jefenkjnis. Hee wist, daut see am ditmol wudden ombrinjen. Doawäajen schreef hee Timotäus, hee sull schwind no am komen. ‘Ekj sie Gott emma tru jewast un hee woat mie doafäa beloonen’, schreef Paulus. Een poa Joa no Paulus sienen Doot wort Jerusalem wada venicht. Ditmol deeden de Reema daut.

Oba doamet es de Bibel noch nich to Enj. De latste Bieekja enne Bibel leet Jehova Gott von dän Apostel Johanes oppschriewen. Eent von dee Bieekja es de ‘Openboarunk’. Doa bennen schrift daut väl von daut, waut noch komen woat. Oba doavon haundlen sikj de näakjste Jeschichten.