Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #103

En eene toojeschlotne Stow

En eene toojeschlotne Stow

AUS Petrus un Johanes daut Grauf von Jesus ieescht veloten hauden, bleef Maria doa gaunz auleen. See funk aun to roaren. Dan bekjt see sikj un kjikjt en daut Grauf nenn, soo aus wie opp daut väaje Bilt jeseenen haben. Doa sach see de twee Enjel. Dee fruagen: ‘Wuarom roascht du?’

Maria auntwuad: ‘Dee haben mienen Harn wajchjenomen un ekj weet nich, wua dee dän hanjelajcht haben.’ Dan dreid Maria sikj om un sach doa eenen Maun stonen. Dee fruach ar: ‘No wäm sieekjst du?’

Maria docht, de Maun wia de Goadenbesorja, un veleicht haud dee dän Dooden wajchjenomen. Doawäajen säd see: ‘Wan du dän doa wajchjenomen hast, dan saj mie, wua du dän jeloten hast.’ Oba de Maun wia en Werkjlichkjeit Jesus. Hee leet sikj met eenen Kjarpa seenen, dän see nich kjand. Oba aus hee ar biem Nomen säd, wist Maria, daut daut Jesus wia. See rand schwind un säd to de Jinja: ‘Ekj hab dän Harn jeseenen!’

Lota aun dän Dach jinjen twee Jinja no daut Darp Emmaus. Hinjawäajes wia doa een Maun, waut met an metjinkj. De Jinja wieren sea truarich, daut Jesus wia omjebrocht worden. Oba oppem Wajch deed de Maun an välet ut de Bibel erkjläaren un treest an doamet. Aus see schlieslich aunhilden toom waut äten, worden de Jinja en, daut daut Jesus wia. Un doamet veschwunk Jesus ver an. De beid Jinja jinjen schwind dän gaunzen Wajch trigj no Jerusalem de Apostel daut vetalen.

Äwadäm bejäajend Jesus uk Petrus. Aus de aundre Apostel doavon hieeden, wieren dee sea oppjebrocht. Dan kjeemen uk noch de beid Jinja un vetalden, woo Jesus an oppem Wajch bejäajent haud. Un weetst du, waut doa fa wundaboaret passieed, aus see daut jroz vetalden?

Kjikj mol daut Bilt hia. Jesus stunt hia plazlich mank an, uk wan de Stow toojeschloten wia. Woo sea de Jinja sikj doch freiden! Daut wia werkjlich een besondra Dach. Kaust du talen, woo väl Mol Jesus sikj nu aul haud von siene Nofolja seenen loten? Daut wieren nu aul fief Mol.

De Apostel Tomas wia doa nich, aus Jesus no de Jinja kjeem. See vetalden am, daut see dän Harn jeseenen hauden. Oba Tomas säd, hee wudd daut nich jleewen, ea hee Jesus selfst jeseenen haud. Acht Doag lota wieren de Jinja wada aula toop en eene toojeschlotne Stow. Ditmol wia Tomas doa uk. Met eemol stunt Jesus doa medden mank an enne Stow. Nu jleewd Tomas daut uk, daut Jesus läwd.