Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #57

Gott wält David ut

Gott wält David ut

KAUST du seenen, waut hia jroz passieet es? De Jung haft daut kjliene Schop von dän Boa jerat. De Boa haud sikj daut kjliene Schop jejräpen un wull daut oppfräten. Oba de Jung rand dän Boa hinjaraun un reet dän daut ut de Frät. Aus de Boa sikj jäajenaun stald un oppstunt, pakt hee dän aun un schluach dän doot! Opp eene aundre Sauz haud hee een Schop von eenen Leiw jerat. Es daut nich een äwanämenda Jung? Weetst du, wäa daut es?

Daut es David. David wond en de Staut Betlehem. Sien Grootvoda wia Obed, de Sän von Rut un Boas. Kaun die daut noch denkjen von dee? David sien Voda heet Isai. David deed sienen Voda siene Schop heeden. Aus David jebuaren wort, wia Saul aul tieen Joa Kjennich jewast.

Eenen Dach säd Jehova to Samuel: ‘Nemm die waut von de besondre Eelj un go no Betlehem no Isai. Ekj hab eent von dän siene Junges toom Kjennich jewält.’ Aus Samuel Isai sienen elsten Jung Eliab sach, docht hee bie sikj: ‘Dit es secha dee, dän Jehova jewält haft.’ Oba Jehova säd to Samuel: ‘Kjikj nich doano, woo groot dee es un woo schmock dän lat. Ekj hab dän nich toom Kjennich jewält.’

Dan roopt Isai sienen Jung Abinadab. Oba Samuel säd: ‘Nä, disen haft Jehova uk nich jewält.’ Dan brocht Isai sienen Jung Schama, oba Samuel säd wada: ‘Nä, disa es daut uk nich.’ Isai brocht säwen von siene Junges no Samuel, oba Jehova haud kjeenen von dee jewält. ‘Sent dit aul diene Junges?’, fruach Samuel.

‘Doa es noch de jinjsta’, säd Isai. ‘Oba dee es oppe Stap Schop heeden.’ Aus see David holden, sach Samuel, daut daut een schmocka Jung wia. ‘Dit es dee’, säd Jehova to Samuel. ‘Jeet dän de Eelj oppem Kopp.’ Un daut deed Samuel dan. Eenen Dach wudd David en Israel Kjennich woaren.