Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #35

Jehova jeft Israel siene Jesazen

Jehova jeft Israel siene Jesazen

OJJEFÄA twee Moonat nodäm aus de Israeliten Ägipten veloten hauden, kjeemen see bat dän Boajch Sinai, waut uk Horeb jenant wort. Daut wia doa, wua Jehova ut daut brennende Bosch to Moses jerät haud. De Israeliten stalden doa äare Zelten opp un bleewen doa fa een Stoot.

Dan jinkj Moses opp dän Boajch nopp un daut Volkj bleef soolang unjen. Doa bowen oppem Boajch säd Jehova to Moses, hee wull haben, de Israeliten sullen am jehorchen un sien besondret Volkj woaren. Aus Moses wada raufkjeem, vetald hee de Israeliten, waut Jehova jesajcht haud. Un dee säden, see wudden Jehova jehorchen, wiels see jieren sien Volkj sennen wullen.

Dan deed Jehova waut wundaboaret. Hee leet daut bowen oppem Boajch rieekjren un sea rumlen. Hee räd uk to de Israeliten un säd: ‘Ekj sie Jehova, jun Gott. Ekj hab junt ut Ägipten rutjebrocht.’ Dan säd hee to an: ‘Jie sellen kjeene Jetta aunbäden buta mie.’

Gott jeef de Israeliten noch näajen aundre Jebooten. De Israeliten wort sea angst un dee säden to Moses: ‘Doo du met ons räden. Wie haben Angst, wie woaren stoawen, wan Gott met ons rät.’

Lota säd Jehova to Moses: ‘Komm hia no mie oppem Boajch nopp. Ekj woa die twee steenane Toflen jäwen, wua ekj de Jesazen noppjeschräwen hab, waut de Israeliten hoolen sellen.’ Un soo jinkj Moses wada oppem Boajch nopp. Hee bleef doa 40 Doag lank bowen.

Gott haud väle, väle Jesazen fa sien Volkj. Moses schreef dee aula opp. Gott jeef Moses uk de twee Steentoflen. Opp dise Toflen haud Gott selfst de tieen Jesazen noppjeschräwen, waut hee ea to daut gaunze Volkj Israel jesajcht haud. Dee woaren de ‘Tieen Jebooten’ jenant.

De Tieen Jebooten wieren sea wichtje Jesazen. Uk de väle aundre Jesazen, waut Gott de Israeliten jeef, wieren wichtich. Eent von dise Jesazen säd: ‘Du saust Jehova, dienen Gott, leewen met dien gaunzet Hoat, met dien gaunzet Vestaunt, met diene gaunze Seel un met diene gaunze Krauft.’ Een aundret Jesaz wia: ‘Du saust dienen Näakjsten soo leewen aus die selfst.’ Gott sien Sän, Jesus Christus, säd, dit wieren de beid wichtichste Jesazen, waut Jehova sien Volkj Israel jejäft haud. Lota woa wie noch väl von Gott sienen Sän lieren un von daut, waut hee aundre lieed.