Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #38

De twalf Spionen

De twalf Spionen

KJIKJ mol de Frucht, waut dise Mana hia droagen. De Pungel Wiendruwen es soo groot, daut et twee Mana brukt toom dän droagen! Un see mol aul de Fiejen un Granatapel! Wua kjemt dise schmocke Frucht häa? Dee kjemt von daut Launt Kanaan. Weetst du noch, Kanaan wia daut Launt, wua Abraham, Isaak un Jakob mol wonden. Oba dan jeef daut doa eene groote Hungaschnoot un Jakob trock met siene Famielje no Ägipten. Nu, ojjefäa 216 Joa lota, brocht Moses de Israeliten wada trigj no Kanaan. See wieren nu enne Wiltnis bie eene Städ aunjekomen, waut Kadesch heet.

En Kanaan läwden schlajchte Menschen. Doawäajen schekjt Moses twalf Mana aus Spionen ut un säd to dee: ‘Got un seet no, woo väl Menschen doa läwen un woo stoakj dee sent. Seet uk no, aus de Ieed doa fein es toom plaunten. Un brinjt uk waut Frucht met.’

Aus de Spionen wada trigjkjeemen, säden dee to Moses: ‘Daut es werkjlich een sea goodet Launt.’ Un toom Bewies weesen dee Moses waut Frucht. Oba dan säden tieen von de Spionen: ‘De Menschen, waut doa wonen, sent sea groot un stoakj. Dee woaren ons dootmoaken, wan wie proowen, daut Launt entonämen.’

Aus de Israeliten dit hieeden, kjrieejen see groote Angst un säden: ‘Daut wudd bäta jewast sennen, wan wie en Ägipten ooda uk hia en dise Wiltnis jestorwen wieren. Wie woaren em Kjrich omkomen un onse Frues un Kjinja woaren dee jefangen nämen. Well wie ons eenen nieen Leida wälen enne Städ Moses un trigj no Ägipten gonen!’

Oba twee von de Spionen vetruden opp Jehova un wullen daut Volkj beschwichten. Daut wieren Josua un Kaleb. See säden to daut Volkj: ‘Habt kjeene Angst. Jehova woat ons halpen. Daut woat gaunz leicht sennen, daut Launt ennämen.’ Oba daut Volkj horcht doa nich no. Dee wullen Josua un Kaleb soogoa dootmoaken.

Daut muak Jehova sea doll un hee säd to Moses: ‘Kjeena, waut 20 Joa ooda ella es, woat en daut Launt Kanaan nenkomen. Dee haben miene Wunda en Ägipten uk enne Wiltnis jeseenen, oba dee vetruen mie noch emma nich. Doawäajen woaren dee motten 40 Joa enne Wiltnis romwaundren, bat de latsta von dee jestorwen es. Bloos Josua un Kaleb woaren en daut Launt Kanaan nenkomen.’